De capaciteitentest politie voorbereiden en oefenen
07 november 2019 

De capaciteitentest politie voorbereiden en oefenen

De capaciteitentest politie is één van de belangrijkste onderdelen van de sollicitatieprocedure. Als agent moet je over nogal wat verschillende eigenschappen beschikken. Je moet goed kunnen omgaan met mensen, eerlijk en rechtvaardig zijn, een neutrale uitstraling hebben en ook nog eens in goede gezondheid verkeren. Er zijn maar weinig beroepen waar zoveel verschillende eisen aan een sollicitant worden gesteld! Om te kijken of jij voldoet aan het profiel van een politiemedewerker is er een speciale procedure voor nieuwe sollicitanten. Die wordt de politietest genoemd en bestaat uit zeven aparte onderdelen. De politietest is behoorlijk pittig, en het is een goed idee om (als dat mogelijk is) thuis de toetsen voor te bereiden. We bespreken hieronder een aantal van de onderdelen die door sollicitanten als het allerzwaarst worden ervaren. 

De capaciteitentest politie is er daar één van. Bij de capaciteitentest politie moet je diverse moeilijke theoretische opgaven maken, binnen een beperkte tijd. Met de capaciteitentest politie wil het korps kijken of jouw intelligentieniveau hoog genoeg is om een goede agent te worden. We vertellen je hier wat je kunt verwachten bij de capaciteitentest politie en hoe je deze toets thuis voorbereidt.

 

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programma

 

Alle onderdelen van de toelatingsprocedure

Dit is een lijst van alle stappen die je moet doorlopen om als agent aan te aangenomen te kunnen worden. 

 1. Beoordeling van je sollicitatie. Solliciteren bij de politie doe je bij een bureau in je eigen regio. Jouw sollicitatie wordt daarna beoordeeld door een gespecialiseerde toetsingscommissie. 
 2. Bewust Blauw. Dit is een programma waarbij je in gesprek gaat met andere kandidaten en met politiemedewerkers. Jullie krijgen bijvoorbeeld stellingen te zien over wat het beroep inhoudt. Klassikaal overleggen jullie of deze stellingen waar zijn of niet. Ook wordt je uitgedaagd om je eigen motivatie eens goed onder de loep te nemen. 
 3. Politietest Deel A. Dit is een belangrijke testdag, die uit drie verschillende onderdelen bestaat. Je legt een parcours af bij de sport test. Je laat zien dat je een goede schrijf- en leesvaardigheid hebt bij de taaltoets. En je bewijst dat je een bepaald intelligentieniveau bezit bij de capaciteitentest politie. 
 4. Politietest Deel B. De andere belangrijke toetsdag heeft jouw eigen karakter als onderwerp. Om te beginnen vul je een test in, waarbij je telkens een stelling kiest die goed past bij je eigen persoonlijkheid. Je spreekt een uur lang met een psycholoog, en daarna laat je in een rollenspel met acteurs zien dat jij gepaste actie kunt ondernemen in een praktijksituatie die een agent mee kan maken. 
 5. Eindgesprek. Het eindgesprek is een afrondend gesprek, waarbij je een intentie tot aanstelling kunt krijgen. Dat betekent dat de politie geïnteresseerd is in jouw diensten, als je slaagt voor de volgende twee keuringen. Bij het eindgesprek geef je ook een korte presentatie die je thuis voorbereidt. 
 6. Medische keuring. Bij deze keuring kijkt een arts of je lichamelijk in goede conditie bent, en of je geen grote gezondheidsklachten hebt. 
 7. Betrouwbaarheidskeuring. Dit is een procedure waarbij de politie achtergrondonderzoek verricht naar jou, de mensen waar je mee omgaat, en naar eventuele schulden en criminele antecedenten.

 

De capaciteitentest politie

Op de derde dag van de politietest worden een aantal van jouw vaardigheden getest. Bij de sporttest wordt nagegaan wat je conditie is, en de taaltoets test je capaciteit om begrijpend te lezen en goede teksten te schrijven. De derde test is een verkapte intelligentietest, de zogenaamde capaciteitentest politie. Bij deze test, die je op een computer uitvoert, moet je de verbanden 

een capaciteitentest training, mindsetting in het menselijk brein

tussen woorden letters en cijfers proberen te zien. Er is bijvoorbeeld een onderdeel met letterreeksen, waarbij er in de reeksen die als voorbeeld worden gegeven een patroon aanwezig is. Jij moet het patroon herkennen en het gebruiken om een laatste open reeks zelf in te vullen. Een ander toetsonderdeel met cijferpatronen werkt hetzelfde, maar nu met cijfers in plaats van letters. En het onderdeel met woordrelaties vraagt je om de vraagt je om de verhoudingen, verbanden of verschillen tussen twee woorden te beoordelen. De verhouding tussen dag en nacht is bijvoorbeeld hetzelfde als tussen links en …? Naast de reeks zul je vijf mogelijke antwoorden zien, waar het goede antwoord (rechts) ook in zal staan.

Thuis de capaciteitentest politie oefenen

Een van de onderdelen van de politietest die vaak als moeilijk worden ervaren is de capaciteitentest politie. Dit is eigenlijk een intelligentietest, waardoor veel mensen denken dat je er thuis niet voor kunt oefenen. Maar dat is onterecht. Net als voor de meeste andere testen van de toelatingsprocedure kun je voor de capaciteitentest politie een prima voorbereiding treffen. Wat natuurlijk je kans om hem in een keer te halen verhoogt. Bovendien helpt een goede voorbereiding om je stress te verminderen, doordat je dan weet wat je bij de test kunt verwachten. De test bestaat uit drie onderdelen die altijd dezelfde vorm hebben. Online circuleren er verschillende oefentesten en vergelijkbare testen. Door die te maken kan je je heel goed voorbereiden op de echte capaciteitentest politie. voorbereiden op de capaciteitentest op de computer

Hier lees je een paar tips om zo hoog mogelijk te scoren. 

 1. Oefen sommen. De sommen die je bij de capaciteitentest politie moet maken zijn niet extreem ingewikkeld. Als je de middelbare school hebt afgemaakt dan moet je deze sommen kunnen maken. Wat wel zo is, is dat ze veel tijd kunnen kosten, waardoor je minder tijd overhoudt voor de ingewikkeldere onderdelen van de vaardigheidstest. Dus is het goed om weer even flink wat sommetjes te maken, en de tafels van vermenigvuldiging in je hoofd te prenten. Zo kan je de sommen op de echte capaciteitentest politie makkelijk en snel doorwerken. 
 2. Bekijk analogieën. Analogieën zijn relaties tussen woorden. Een relatie tussen twee of meer woorden kan een tegenstelling zijn, een hierarchische relatie (groot/klein), of een gemeenschappelijke overeenkomst. In feite zijn er maar een paar verschillende soorten relaties die in deze testen altijd terugkomen. Door van tevoren een paar opgave met analogieën te maken zie je ze allemaal. En daardoor kan je op de capaciteitentest politie heel makkelijk herkennen wat voor soort relatie er in elke opgave verborgen is.
 3. Leer cijferreeksen. Hetzelfde wat voor analogieën geldt, geldt ook voor de cijferreeksen. Bij de toets moet je telkens nagaan wat de logica is van verschillende cijferreeksen die je ziet. Ook hier geldt dat er maar een beperkt aantal mogelijkheden zijn. De cijferreeks kan bijvoorbeeld telkens met een factor twee toenemen, of hij stijgt telkens met één extra stap, enzovoort. Maak online een paar cijferreeksen af en je kent alle mogelijkheden uit je hoofd.

Bewust Blauw

Bewust Blauw is een programma dat plaatsvindt op de eerste selectiedag. Deze cursus duurt ongeveer een dagdeel, dus een ochtend of middag. Dit is een groepsproces waarbij vaak zo’n 10 andere kandidaten, die ook agent willen worden, aanwezig zijn. Samen bespreken jullie wat jullie verwachten van het beroep, en politiemedewerkers zullen jullie vragen beantwoorden. Jullie zullen bepaalde stellingen over het beroep te horen krijgen die jullie met z’n allen moeten bespreken. Verder wordt er gekeken naar jullie motivaties – wat zijn eigenlijk goede redenen om een agent te worden? Passen jouw motivaties bij de realiteit van het beroep? 

Ook krijgen jullie voorlichting over de impact die agent worden kan hebben op je persoonlijke leven. Realiseer je je dat sommige mensen zich anders tegen je kunnen opstellen zodra ze weten dat jij een agent bent? En past jouw uitstraling bij het beroep? Een politieagent mag immers geen zichtbare piercings, tatoeages of andere lichaamsversieringen dragen. En ook geen uitingen van zijn of haar geloof. Ben je hiertoe bereid? Het laatste onderdeel van de eerste selectiedag is een rollenspel. Eén voor één mogen jullie in de rol van een agent een praktijksituatie zo goed mogelijk op proberen op te lossen. Dan bespreken jullie klassikaal of dit een goede aanpak was, en hoe een echte agent de situatie zou moeten aanpakken. Tijdens het programma Bewust Blauw zijn er telkens medewerkers van de politie aanwezig, waar je al je eventuele vragen aan kunt stellen.

De taaltoets

Als politieagent zul je het nodige papierwerk moeten verrichten. Je communiceert met andere medewerkers van de organisatie, schrijft rapporten, en leest de verslagen van andere agenten. Ook is het van belang dat je op straat snel informatie kunt begrijpen om daar je handelen op te baseren. Daarom is een taaltoets een onderdeel van de toelatingsprocedure tot de politie. Deze taaltoets maak je op de tweede dag achter een computer, met een beperkte tijdsduur. De test bestaat uit verschillende onderdelen. veel verschillende letters bij elkaar

 • Tijdens een voortoets krijg je vier kleine teksten te zien. Een deel van de woorden uit deze teksten is maar half ingevuld. Jouw opdracht is om aan te geven welke woorden er volgens jou half weggelaten zijn. Dit doe je door goed kijken naar de context van het woord, en de betekenis van de zin rond het woord te doorgronden. De eerste tekst is makkelijk, maar het niveau stijgt bij elke tekst. 
 • Bij de tweede opdracht krijg je een aantal wat langere teksten ( een paar honderd woorden) te zien. Je moet deze teksten lezen, en er daarna een aantal vragen over beantwoorden. Het is van belang dat je goed begrijpt waar de teksten over gaan voordat je deze vragen invult! Kijk of de teksten informatief of overtuigend zijn, en of de informatie ervan feiten of meningen zijn. Het is verstandig om de teksten eerst snel door te lezen, en de kopjes en de titel te lezen. Daarna kun je de tekst zorgvuldig lezen, totdat je denkt dat je hem begrijp. Vul dan pas de meerkeuzevragen over de tekst in. 
 • Bij het derde onderdeel van de taaltoets is het de bedoeling dat je zelf een tekst gaat opstellen. Je krijgt hiervoor verschillende soorten informatie tot je beschikking. Bijvoorbeeld statistieken en grafieken of een ooggetuigenverslag. Jij moet de informatie en deze bronnen op hun waarde beoordelen, en er in je eigen tekst een begrijpelijke samenvatting van schrijven. Daarbij is het niet alleen van belang dat je de kern van de informatie goed overbrengt. Er wordt ook gekeken naar je zinsbouw, naar je spelling en naar je grammatica.

Het psychologisch onderzoek

Bij de politietest deel B is een psychologisch onderzoek inbegrepen. Je gaat hiervoor een gesprek aan met een psycholoog, en je geeft inzicht in je karakter door een lijst met persoonlijke vragen in te vullen. Het gesprek met een psycholoog beslaat in totaal een uur. De psycholoog is geïnteresseerd in jouw leven, jouw geschiedenis, en in de dingen die je hebt meegemaakt. Hij of zij stelt je vooral veel vragen over ingewikkelde en zelfs traumatische gebeurtenissen die je ooit hebt meegemaakt. Jij moet dan uitleggen hoe je in deze situatie hebt gehandeld, en hoe je je daarbij voelt en voelde. Er zijn maar weinig mensen die deze test leuk vinden, omdat hij heel persoonlijk is en je dwingt terug te denken aan vervelende momenten in je leven. Toch is het van belang dat je open en gedetailleerd antwoord geeft. De persoonlijkheidsvragentest maak je op de computer. Geef daarbij telkens aan welke van twee stellingen, die allebei iets over jouw persoonlijkheid zeggen, het best bij jou past. Daardoor bouw je een beeld op van je eigen karakter, en kunnen de examinatoren nagaan of jouw karakter compatible is met het beroep. Geef daarom telkens zo goed mogelijk antwoord op de vraag, en kies  de stelling die het beste bij jou aansluit.een gesprek met een psycholoog

De laatste drie stappen van de procedure

De laatste fases in de sollicitatieprocedure zijn het eindgesprek, een medische keuring en het betrouwbaarheidsonderzoek. Deze fases zal je alleen bereiken als je de selectiedagen met goed gevolg hebt doorstaan. Het eindgesprek is een soort sollicitatiegesprek, waarbij je nogmaals aan de tand wordt gevoeld over je motivaties, en waarin je ook jezelf moet presenteren. Dit doe je door middel van een presentatie van zo’n 10 minuten waarvoor je nog een speciale instructie krijgt. In totaal zal het eindgesprek een uur in beslag nemen en het kan worden afgesloten met een intentie tot aanstelling. Als je de volgende twee onderdelen doorstaat, dan kun je aangenomen worden als agent. 

Na het eindgesprek krijg je een uitnodiging voor een medische keuring door een onafhankelijke arts. Die zal nakijken of jouw lichamelijke conditie goed genoeg is om het beroep uit te oefenen. Er worden een aantal korte testjes afgenomen, waarbij onder andere je bloeddruk, je evenwicht, je gehoor en je zicht wordt nagekeken. Ook kijkt de dokter naar de werking van je hart, longen en andere vitale organen. een politie procedure

Het allerlaatste onderdeel van de procedure is het betrouwbaarheidsonderzoek, dat ook wel de screening wordt genoemd. De politie gaat hierbij na of er dingen in jouw leven spelen die je als agent minder of helemaal niet geschikt maken. Er wordt bijvoorbeeld bij het Bureau Krediet Registratie nagevraagd of je lopende schulden hebt. Ook wordt er gekeken of je al eens in aanraking bent geweest met politie en Justitie. De allerlaatste stap van deze screeningsprocedure is dat er medewerkers van de politie bij op huisbezoek komen. Op die manier willen ze zich een beeld vormen van jouw thuissituatie. Je zult dan ook vragen krijgen over jouw persoonlijke overtuigingen, je vrijetijdsbestedingen en de mensen waar je mee omgaat. Als deze laatste testen geen negatieve situaties aan het licht brengen, dan zul je waarschijnlijk tot het korps mogen toetreden.

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest