Cognitieve capaciteitentest politie oefenen 
08 december 2019 

Cognitieve capaciteitentest politie oefenen

Bij de politie aan de slag gaan, gaat niet zonder slag of stoot. Als jij hebt besloten om te solliciteren staan je heel wat toetsen en opdrachten te wachten. Zo wordt de gehele sollicitatieprocedure in verschillende selectiedagen opgesplitst, waarbij steeds andere vaardigheden en competenties aan bod komen. Een van de onderdelen die jij sowieso kunt verwachten tijdens jouw traject is de capaciteitentest. De cognitieve capaciteitentest politie oefenen is daarom belangrijk om zo goed mogelijk te scoren en jouw vaardigheden aan te tonen aan jouw potentiële werkgever. Deze oefening begint al bij het inlezen over de capaciteitentest en de verschillende onderdelen, zodat jij alles naar behoren kunt voltooien. 

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programma

Uitleg cognitieve capaciteitentest tijdens een sollicitatie

Het maakt niet uit waar je solliciteert, je krijgt altijd te maken met een cognitieve capaciteitentest. Je hebt immers in iedere vacature verschillende vaardigheden staan die je moet beheersen en werkgevers willen daarom graag zien hoe het met deze vaardigheden bij jou gesteld staat. Aan de hand van de uitslag wordt een schatting gemaakt of jij geschikt bent voor de functie waarnaar je gesolliciteerd hebt. Daarnaast krijg je meer inzicht in jouw eigen kennen en kunnen, waarmee je jouw voordeel kunt behalen in jouw verdere loopbaan. 

Je zult daarom precies moeten weten welke onderdelen hierin voorkomen. De cognitieve capaciteitentest van de politie is in dit opzicht iets anders dan de capaciteitentest voor andere functies. Wanneer je solliciteert bij een ander bedrijf dan de politie krijg je te maken met veel verschillende onderdelen. Zo worden jouw ruimtelijk inzicht, abstract redeneren, taalvaardigheid en rekenvaardigheid getoetst aan de hand van verschillende vraagstukken. Ieder onderdeel van de toets omvat weer andere vaardigheden. Zo krijg je bij kubussen te maken met ruimtelijk inzicht en abstract vermogen en bij figuurreeksen met logisch en abstract redeneren. 

Een algemene capaciteitentest omvat hierdoor meer, terwijl de cognitieve capaciteitentest van de politie voornamelijk om taal- en rekenvaardigheid gaat. Je hebt hierdoor minder vragen om te beantwoorden, maar wel nog altijd veel tijdsdruk. Om meer inzicht te geven in alle onderdelen kun je de cognitieve capaciteitentest politie oefenen. Daarnaast moet je veel informatie doornemen, zodat je precies weet wat je moet doen en wat je kunt verwachten. 


Uitleg cognitieve capaciteitentest politie

De cognitieve capaciteitentest van de politie bestaat uit drie onderdelen. Zo kun je letterpatronen, cijferreeksen en woordrelaties terugvinden in deze test. Hiermee worden de belangrijkste vaardigheden voor het werk bij de politie in kaart gebracht en wordt er aan de hand van jouw score bekeken of je geschikt bent om te werken bij een van de korpsen. Het korps kan aan de resultaten van de test namelijk veel zien. Zo worden jouw vaardigheden in kaart gebracht, waardoor men kan zien of je capabel bent om het werk uit te kunnen voeren. Ook is er meer inzicht in jou als persoon. Jouw intelligentie weerspiegelt namelijk voor een deel ook het gedrag dat jij op de werkvloer zult vertonen. 

Het is daarom goed om voor de cognitieve capaciteitentest politie te oefenen. Je kunt dit per onderdeel doen. Zo kun je in eerste instantie gaan kijken naar letterpatronen. Deze letterpatronen worden ook vaak anagrammen genoemd en komen in verschillende varianten. Een van de varianten die je tegen kunt komen is het samenvoegen van losse letters tot een woord. Hierbij worden tussen de vier en zes losse letters gegeven, die met z’n allen een nieuw woord vormen. Je kunt dus geen letters weglaten tijdens dit onderdeel. Vaak begint dit onderdeel met vrij eenvoudige woorden en bouwt dit langzaam uit tot lange woorden. Je zult een goede woordenschat moeten hebben om hiermee aan de slag te kunnen gaan. 

Verschillende mogelijkheden bij letterpatronen

De losse letters kunnen in alle volgordes voor komen. De eerste letter die gegeven is, is daarom niet automatisch ook de letter waarmee het woord begint. Dit maakt letterpatronen lastig tijdens de capaciteitentest. Jouw hersenen zijn er immers niet op getraind om op deze manier over woorden na te kunnen denken. Het is daarom van belang dat je zo snel mogelijk ontdekt wat de beginletter is. Vaak volgen de andere letters automatisch, waardoor het woord snel ontdekt wordt. Een voorbeeld van een anagram met losse letters is S  – L – E – F. In feite zouden veel letters de beginletter kunnen zijn. Echter is er maar een antwoord mogelijk en dat is FLES. 

Een andere variant van letterpatronen is het vormen van een nieuw woord met de letters van het gegeven woord. Als je de cognitieve capaciteitentest politie oefenen gaat, zul je deze variant vaak tegen gaan komen. Je krijgt hierbij een lijst met woorden, die gerangschikt staan van eenvoudig naar lastiger. De korte woorden zijn vaak eenvoudig. Er is hier in de meeste gevallen maar een nieuw woord van te maken. Denk hierbij aan PAS, wat kan veranderen in SAP. Je zou echter ook BADDEREN tegen kunnen komen. Hierbij zijn meerdere woorden te bedenken, zoals BENADEREN en BRADENDE. Hiervoor is wellicht iets meer tijd voor nodig om tot de juiste oplossing te komen. Je kunt sneller worden in het antwoorden door de cognitieve capaciteitentest politie te oefenen. 

Ook kunnen er verschillende losse lettergrepen gegeven worden, waarbij een lettergreep te veel vermeld staat. Deze extra lettergreep is bedoeld om jou op het verkeerde been te zetten. Laat jezelf hierdoor misleiden en pak dit onderdeel aan zoals je ook de andere varianten hebt aangepakt. Bekijk goed wat de eerste lettergreep is die je nodig hebt. In de meeste gevallen kun je aan de hand hiervan het gehele woord herkennen. Gebeurt dit niet, dan moet je verder gaan kijken en de verschillende lettergrepen samenvoegen tot hier een woord uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan TAS – FAN – TISCH – STAP. Als je de eerste letters weet, kun je het gehele woord in een keer maken: fantastisch. 

De laatste variant van letterpatronen die je tegen kunt komen bij de cognitieve capaciteitentest politie oefenen is de variant waarbij letters missen. Hierbij zijn twee woorden gegeven, waarbij bij ieder woord een letter ontbreekt. Ook zijn er drie letters gegeven, die jij moet kunnen invullen in de woorden. Let hierbij wel op dat je hier niet de letters moet aangeven die ingevuld moeten worden, maar juist de letter die niet in het rijtje thuishoort. Dit kan in eerste instantie voor verwarring zorgen, maar door goed na te blijven denken kun je ook deze vraagstukken eenvoudig oplossen. 

Cijferreeksen vaak eenvoudiger geacht

Cijferreeksen zijn een ander onderdeel die je tegenkomt bij de cognitieve capaciteitentest politie oefenen. Dit onderdeel toetst jouw numerieke vaardigheden. Er wordt een reeks cijfers gegeven, waarbij het laatste cijfer ontbreekt. Je moet de logica bij de overige cijfers ontdekken om tot het goede antwoord te komen. Hiervoor moet je logisch kunnen redeneren. Hierbij kijk je eerst naar de eerste twee cijfers. Als je het verband hebt gevonden kun je doorgaan naar de volgende cijfers. Je moet goed kijken of hierbij hetzelfde verband te vinden is of dat er een andere formule is toegepast. Zo ga je door totdat je bij het laatste cijfer aanbeland bent. 

Een voorbeeld van een cijferreeks is 2 – 4 – 6 – 8 – … Dit is een van de meest eenvoudige reeksen die er te vinden is, doordat er gebruik wordt gemaakt van een en dezelfde logica. Er komt namelijk bij ieder getal 2 bij. Hierdoor is het laatste cijfer dat ingevuld moet worden 10. Een lastigere variant is 1 – 4 – 16 – 20 – … Door de eerste twee cijfers te vergelijken kunnen er twee verbanden mogelijk zijn. Een daarvan is + 4, de andere is x4. Je zult daarom ook naar de andere cijfers moeten kijken. 16 is een vermenigvuldiging van 4×4. Het zou daarom ook kunnen zijn dat de eerste twee cijfers de vermenigvuldiging bevatten. Om het zeker te weten kijk je naar het laatst gegeven cijfer. Hierbij wordt weer +4 gedaan ten opzichte van 16. Het gehele verband is hierdoor +4, x4 en +4. Het laatste cijfer dat jij in moet vullen is weer een vermenigvuldiging van 4. Het juiste antwoord is hierdoor 80. 

De betekenis van woorden achterhalen

Ook kom je woordrelaties tegen tijdens de cognitieve capaciteitentest politie oefenen. Deze woordrelaties komen in verschillende varianten. Zo zie je antoniemen, synoniemen, analogieën en woorden ontbreken of niet in het rijtje thuishoren. Antoniemen zijn tegenovergestelde woorden van het gegeven woord. Een goede woordenschat is nodig om deze woorden te kunnen benoemen. In eerste instantie worden er vrij eenvoudige woorden gegeven. Denk hierbij aan vrolijk – verdrietig, warm – koud enzovoorts. Er kunnen echter ook lastigere woorden gevraagd worden. Denk hierbij aan bonafide – malafide, machinaal – handmatig en vousvoyeren – tutoyeren. Zonder een brede woordenschat kun je niet op de tegenstelling uitkomen. 

Bij synoniemen gaat het op vrijwel dezelfde manier. Alleen moet je hierbij het woord geven dat hetzelfde betekent als het gegeven woord. Paradigma – model is hier een voorbeeld van. Ook het verband ontdekken behoeft enige kennis. Je hebt hierbij te maken met analogieën, waarbij bij enkelvoudige analogieën drie van de vier woorden gegeven zijn. Deze zijn opgedeeld in twee helften. De linkerhelft bevat twee woorden die samen een verband hebben en de rechterhelft moet ook twee woorden die een verband hebben. Daarnaast hebben de helften onderling een verband. Je moet daarom altijd goed kijken naar wat er gevraagd wordt en wat de verbanden zijn. De betekenis van woorden is hierbij ook van belang. Als je het onderlinge verband van een helft hebt gevonden is de vraag snel opgelost met de gegeven antwoorden. 


De cognitieve capaciteitentest politie oefenen

Om jezelf goed voor te bereiden op de capaciteitentest kun je de cognitieve capaciteitentest politie oefenen. Op de website staan veel verschillende oefentoetsen, waarbij jij in aanraking komt met alle onderdelen die je ook tijdens jouw sollicitatie bij de politie tegenkomt. Je kunt ervoor kiezen om eerst per onderdeel te oefenen en daarna door te gaan naar een complete toets, maar ook om direct de complete toets te maken om te zien hoe jouw vaardigheden ervoor staan. Goed oefenen begint echter bij het maken van een goede planning. 

Een planning om de cognitieve capaciteitentest politie te oefenen gebeurt aan de hand van een tijdsindeling. Deze tijdsindeling is een richtlijn van de benodigde tijd per onderdeel, maar ook van alle andere dagelijkse taken die ingepland moeten worden. De geschatte benodigde tijd kan jou helpen om een betere combinatie te maken van de verschillende taken, zodat je alles goed op elkaar aan kunt laten sluiten. Vergeet bij het maken van deze planning ook niet om theorie en praktijk met elkaar af te wisselen. Als je dit niet doet, kan het oefenen namelijk snel eentonig worden, waardoor jouw motivatie steeds verder afzwakt. 

Jouw voortgang geeft jou extra motivatie

De theorie heb je nodig om de verschillende onderdelen onder de knie te krijgen. Begin daarom altijd met het lezen van de gegeven informatie. Hier staan tips en oplossingsstrategieën in die je kunt toepassen bij alle onderdelen. Je kunt ervoor kiezen om hier aantekeningen van te maken, zodat je deze er later nog een keer bij kunt pakken als je vastloopt op een vraag. Ook kun je eerst alle vragen maken en opschrijven waar je op vastloopt, zodat je de theorie opnieuw kunt raadplegen tijdens het oefenen. Vergeet hierbij ook niet om de verschillende onderdelen met elkaar af te wisselen. 

Aan het einde van iedere toets krijg je een score te zien. Hou deze score goed bij, zodat je jouw voortgang kunt controleren. Als je ziet hoe jij vooruitgaat, kan dit ook een steuntje in de rug zijn om verder met de cognitieve capaciteitentest politie te oefenen. Je gaat namelijk zien dat jouw score steeds een beetje verbetert. Hoewel de score steeds verbetert, kan het voor komen dat er een stilstand in komt te staan. Dit heeft niets te maken met het feit dat je niet hard genoeg je best doet, maar houdt in dat jouw intelligentie zijn maximale niveau heeft bereikt. Het enige dat je dan nog kunt doen is alle oefeningen herhalen, zodat je de stof niet vergeet. Daarbij kun je ook aan jouw snelheid werken, waardoor je ook onder tijdsdruk kunt presteren en hierbij geen onnodige fouten gaat maken. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest