Slagen voor de cognitieve test van de politie? Bereid je gratis voor met oefeningen + tips
24 oktober 2019 

Slagen voor de cognitieve test van de politie? Bereid je gratis voor met oefeningen + tips

De cognitieve test politie is één van de lastigere onderdelen van de politietest. Om bij de
politie toegelaten te worden moet je eerst de politietest met goed gevolg afleggen. Dit is
een uitgebreide sollicitatieprocedure, die jouw vaardigheden en persoonlijke eigenschappen
op verschillende manieren tegen het licht houdt. Werken bij de politie is niet voor iedereen
weggelegd. Je moet meer capaciteiten hebben dan in veel andere beroepen, en ook nog
over het juiste soort karakter beschikken. Zo moet je een de-escalerend kunnen optreden,
een bepaald niveau van schrijfvaardigheid bezitten, en mag je geen gezondheidsklachten
hebben die jouw functioneren in de weg staan.

Om er zeker van te zijn dat aspirant-politieagenten aan alle noodzakelijke eisen voldoen, is
de politietest in het leven geroepen. Behalve de cognitieve test politie zijn er nog diverse
toetsingsmomenten. Onderschat het niveau van deze test niet: veel onderdelen zijn
behoorlijk uitdagend, en je moet ze allemaal halen om tot de politie toegelaten te kunnen
worden. Gelukkig is het mogelijk om verschillende onderdelen, waaronder de cognitieve test
politie, thuis voor te bereiden.

Inhoudsopgave 


politietest-coaching-programma


Alle onderdelen van de politietest
De politietest bestaat uit de volgende zeven delen. We lichten in deze tekst een paar
belangrijke delen toe.

 1. Toetsing van je sollicitatie. Nadat je bij de politie hebt gesolliciteerd met een
  formulier, wordt dit formulier bekeken door een speciale toetsingscommissie. Die
  beoordeelt of jij geschikt bent om de toelatingsprocedure te gaan volgen.
 2. Bewust Blauw. Bewust Blauw is een programma waarbij je samen met andere
  kandidaten meer leert over hoe het is om agent te zijn. Jullie gaan het gesprek aan
  met stellingen over het beroep, en verkennen jullie eigen motivatie voor jullie
  sollicitatie.
 3.  Deel A. De politietest deel A en bestaat uit drie onderdelen. Je legt een taaltoets af
  waarbij je schrijfvaardigheid en leesvaardigheid wordt getoetst. Ook maak je de
  cognitieve test politie en leg je een parkoers af bij de sporttest.
 4. Deel B. Deel B bestaat uit twee psychologische testen en een rollenspel. Bij het
  rollenspel treed je als agent op in een risicovolle situatie.
 5. Eindgesprek. Bij dit gesprek, dat op een sollicitatiegesprek lijkt, worden jouw
  testresultaten besproken. Ook moet je voor dit gesprek een presentatie van jezelf en
  jouw motivatie voorbereiden.
 6. Medische keuring. Als agent moet je in goede gezondheid zijn. Zo moeten je
  zintuigen, je vitale organen en je ledematen naar behoren werken. Bij deze keuring
  wordt dit gecontroleerd door een arts.
 7. Screening. De screening gaat na of jij betrouwbaar en integer bent als agent. Om hier
  een beeld van te krijgen legt de politie een huisbezoek bij je af, en wordt er een
  achtergrondcheck naar je verricht.

 

Wat de cognitieve test politie inhoudt

De cognitieve test politie is één van de onderdelen die je bij Deel A van de politietest zult
maken. De cognitieve test politie test je vermogen om informatie snel op te pikken en te
verwerken. Daarmee is het eigenlijk een onderzoek naar jouw intelligentie. Een politieagent
moet minimaal een gemiddelde intelligentie bezitten, oftewel een IQ van rond de 100de cognitieve capaciteitentest
hebben. Bij de cognitieve test politie worden je ga je met cijferreeksen en getallenreeks aan
de slag. Je krijgt bijvoorbeeld een reeks getallen te zien die verband met elkaar houden. Jij
moet dan het volgende of het ontbrekende getal in deze reeks benoemen. Ook moet je van
rijtjes letters en lettergrepen die door elkaar heen staan een kloppend woord maken. Bij de
cognitieve test politie hoort ook een rekenonderdeel. Je wordt gevraagd om eenvoudige
rekensommen te maken. Voor deze sommen is het voldoende dat je kunt optellen en
aftrekken, delen en vermenigvuldigen, en worteltrekken en kwadrateren. De cognitieve test
politie maak je op de computer, en je hebt er een beperkte tijd voor.

 

De cognitieve test politie thuis voorbereiden

De cognitieve test politie is één van de lastigste onderdelen voor veel kandidaten.
Deelnemers zien vooral tegen deze test op omdat het lijkt alsof je die niet kan voorbereiden.voorbereiden, checklist
Voor de sporttest kan je thuis je conditie trainen, en voor het rollenspel kan je oefenen met
een vriend. Maar bij de cognitieve test politie lijkt dat onmogelijk. Toch Is dat niet waar. In
Nederland worden intelligentietesten, wat de cognitieve test politie eigenlijk is, altijd op een
paar standaard manieren gegeven. De drie onderdelen die je bij de cognitieve test politie
tegenkomt kan je dan ook prima online terugvinden. Ons advies is daarom: zoek
oefentoetsen op, maak ze, en je hebt veel meer kans om de vaardighedentest te halen. Een
paar extra tips.

 • Leer het alfabet. Het lijkt een nutteloze tip, maar bij het vinden van de juiste letters
  voor een letterreeks helpt het ontzettend erg als je het alfabet snel en foutloos kunt
  opzeggen. Leer het dus uit je hoofd. Van voor naar achter en liefst ook van achteren
  naar voren. Des te makkelijker kun je bij de cognitieve test politie de juiste letters
  vinden en direct invullen.
 • Leer welke soorten analogieën er zijn. Een analogie is een relatie tussen twee of
  meer woorden. Dit onderdeel komt aan bod bij de cognitieve test politie, en kan voor
  hoofdbrekens zorgen. Het helpt ontzettend om van te voren een paar online puzzels
  of opgaven te maken waarin je deze woordrelaties moeten vinden. Dan zal je ook al
  snel zien dat er maar een beperkt aantal relaties mogelijk zijn! Het ene woord is
  bijvoorbeeld tegengesteld aan het andere woord, begrip A is een onderdeel van een
  begrip B, of de twee begrippen hebben samen een bepaald kenmerk met elkaar gemeen.
  Als je een aantal analogieën oefent, dan krijg je elk van deze soorten en
  relaties te zien, en kan je ze bijna direct herkennen tijdens de cognitieve test politie.
 • Schrijf op wat je ziet. Ben je thuis oefentoetsen aan het maken? Dan zul je zien dat
  dezelfde verbanden en relaties tussen woorden, letters en cijfers telkens
  terugkomen. Schrijf die op, studeer ze in, en je kunt elke opgave of de echte test
  bijna direct in één van de categorieën plaatsen. Dat bespaart je niet alleen heel veel
  tijd, maar ook ontzettend veel frustratie. En stress helpt je niet om de cognitieve test
  politie te halen.

Gesprek met een psycholoog

Bij dit onderdeel ga je in gesprek met een professionele psycholoog. Met deze persoon zul je
ongeveer een uur lang praten over jouw persoonlijkheid. De psycholoog laat jou soms vrij
aan het woord, maar heeft ook een aantal vragen waar je antwoord op moet geven. Daarbij
wordt je bijvoorbeeld gevraagd om echte, soms indringende situaties uit jouw verleden te
herinneren. Je moet dan vertellen wat er aan de hand was, hoe jij in die situatie reageerdepsychologische test afleggen
en hoe de situatie tot een einde kwam. Aan de hand van jouw antwoorden kan de
psycholoog een beeld vormen over hoe jij functioneert in normale en in moeilijke
omstandigheden, en of jou persoonlijkheid past bij het beroep. De psycholoog zal je ook
vragen stellen over eventuele aangrijpende of traumatische gebeurtenissen die je in het
verleden hebt meegemaakt. Het is ook hier weer van belang dat je een eerlijk antwoord
geeft op de vragen die je te gesteld worden.

 

Deel B van de politietest

De derde selectiedag van de politie staat in het teken van jouw persoonlijkheid. Hij bestaat
uit drie verschillende onderdelen, waarmee de toelatingscommissie hoopt een beter beeld
van je karakter en je handelen te krijgen. Samen worden deze onderdelen ook wel politietest
deel B genoemd. De derde selectiedag kost je een hele dag, en vindt plaats op de
Politieacademie in Apeldoorn of in Amsterdam.

 1. Om te beginnen word je gevraagd om op de computer een lange vragenlijst in te
  vullen. Elke vraag laat je kiezen tussen twee stellingen die over iemands
  persoonlijkheid gaan. Bijvoorbeeld: “Ik ben snel onder de indruk” en “Ik heb
  behoefte aan waardering”. Jij moet telkens kiezen welke van de twee stellingen het
  beste bij jouw persoon past. Sommige van de stellingen lijken veel op elkaar, en
  sommige stellingen lijken dubbel of driedubbel in de vragen te zetten. Daarom kan je
  gefrustreerd raken tijdens het invullen van de vragenlijst. Zet door en geef telkens zo
  goed mogelijk antwoord!
 2. Je krijgt ook een persoonlijk gesprek met een psycholoog. Je zal ongeveer een uur
  lang met een erkend psycholoog praten, die veel wil weten over jou en je
  levensgeschiedenis. De psycholoog wil vooral weten hoe jij handelt in crisissituaties.
  En of je dan kalm blijft, boos wordt of nerveus wordt. Je zult gevraagd worden om
  terug te denken aan heftige situaties uit jouw verleden, en om te vertellen hoe je je
  toen optrad en wat voor effect dat haalt op de situatie. De psycholoog stelt van dit
  gesprek een rapport op dat je zelf ook te zien krijgt.
 3. Het laatste onderdeel van de politietest Deel B is een rollenspel. Je zult samen met
  een of meer acteurs optreden in een praktijksituatie zoals een agent die kan
  meemaken. De acteurs spelen bijvoorbeeld dat ze onder invloed zijn, een verboden
  activiteit uitvoeren, of slachtoffer zijn van een delict. Jij zult om te beginnen moeten
  begrijpen wat er in de situatie aan de hand is – dit doe je door in gesprek te gaan met
  de andere personen. Je gaat hierbij overwicht, kalmte en zelfverzekerdheid proberen
  uit te stralen met je gebaren, je stem en je lichaamshouding. De acteurs kunnen
  agressief worden, je waarschuwingen negeren, je beledigen en je uitdagen. Dan is
  het van belang dat je grenzen kunt stellen en na een aantal waarschuwingen
  besluiten om de persoon aan te houden, desnoods door hem te overmeesteren. Zo
  laat je zien dat je als agent in een dergelijke situatie adequaat kunt optreden.

 

 

Na de toetsen – het eindgesprek

Het eindgesprek is de laatste stap die je tijdens de selectieprocedure zet. Er volgt nog een
screening maar het eindgesprek is het laatste moment dat jij actief de examinatoren kunt
overtuigen van de waarde van jouw kandidaatstelling en jouw geschiktheid voor het beroep.

Een centraal onderdeel van het eindgesprek, dat in totaal een uur duurt, is een presentatie.
Deze presentatie bereid jij thuis voor, en je krijgt hier een heldere instructie voor. De
presentatie duurt ongeveer 10 minuten. Jij mag hierin jezelf voorstellen en je krijgt de kans
om te vertellen waarom jij geschikt bent als politieagent. Daarbij is het van belang dat jij aan
kan geven waarom jij de vier kernwaarden van een goede politieagent in je mars hebt. Dit
zijn: moedig, betrouwbaar, integer en verbindend. Als jij overtuigend (het liefst met
voorbeelden) kunt aantonen dat jij over deze kwaliteiten beschikt, dan heb je een goed
begin voor je presentatie.

Tijdens de rest van het eindgesprek bespreken jullie jouw toetsresultaten. Ook hebben jullie
het over de mogelijkheden van jouw indiensttreding. Jullie praten hierbij over de praktische
details, zoals je werkplek, je arbeidsvoorwaarden en je beschikbaarheid. Ga ervan uit dat het
eindgesprek als een soort informeel sollicitatiegesprek zal verlopen. Het is daarom van
belang dat je je voorbereidt op de vragen die bij een sollicitatiegesprek vaak aan bod komen.

 

De screening

Het geschiktheidsonderzoek wordt ook wel een screening genoemd. De politie wil hiermee
een beeld krijgen van jouw betrouwbaarheid en van jouw persoonlijke situatie. Tijdens
politietest zelf is daar maar beperkt aandacht aan besteed. Het feit dat je een screening
ondergaat betekent dat de politie interesse heeft in jou als toekomstige werknemer. Je hebt,
als je de screening krijgt, alle eerdere toetsen al met goed succes doorstaan.

Bij de screening krijg je een huisbezoek. De politie wil graag meer weten over jouween van de mensen worden uitgekozen
persoonlijke situatie, over de mensen waar je mee omgaat, eventueel vrijwilligerswerk dat je doet en hoe jij woont. Ook krijg je vragen over je persoonlijke overtuigingen, over jouw mening over sociale vraagstukken en over jouw eigen financiële en sociale situatie. Dit kunnen allemaal zaken zijn die de politie informatie opleveren over je geschiktheid als agent.

Verder wordt er gekeken of je in aanraking bent geweest met politie of justitie. Als je een
strafblad hebt, dan kan je per definitie niet als politieagent werken. Tenslotte wordt er
gekeken of je openstaande schulden hebt, doordat er gegevens worden opgevraagd bij het
Bureau Krediet Registratie. De screening kan in totaal zo'n 6 weken in beslag nemen. Zijn de
uitkomsten van de onderdelen van de screening positief, dan volgt er waarschijnlijk een
uitnodiging om jouw toetreding tot het beroep definitief te maken.

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan


€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest