Cognitieve testen politie oefenen voor een beter eindresultaat 
18 november 2019 

Cognitieve testen politie oefenen voor een beter eindresultaat

Cognitieve testen van de politie oefenen kan jou helpen om een beter resultaat neer te zetten tijdens een van de selectiedagen. Tijdens jouw sollicitatieprocedure moet je immers verschillende testen doorstaan voordat je daadwerkelijk aan de slag kunt bij de politie. Hier vallen ook veel kandidaten vroegtijdig door uit, waardoor het van belang is dat jij een van de weinigen bent die het tot het einde haalt. Een goede oefening is hierbij van belang. Met onderstaande informatie weet jij precies hoe jij jezelf moet voorbereiden op deze toets en je de beste score neerzet ten opzichte van de andere kandidaten. 

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programma

Uitleg cognitieve testen politie

Cognitieve testen van de politie worden ook wel cognitieve capaciteitentesten of intelligentietesten genoemd. Het is een vast onderdeel van ieder assessment, waarbij jouw vaardigheden worden getoetst aan de hand van verschillende vraagstukken. Werkgevers zetten deze test vaak in om een goede inschatting te maken van jouw kennen en kunnen. Aan de hand van de uitslag kan namelijk gekeken worden of je de juiste vaardigheden voor de functie bezit, waardoor een werkgever geen verkeerde werknemers in dienst neemt. 

Het is afhankelijk van de functie waarvoor je gesolliciteerd hebt, welke onderdelen je krijgt. Zo kun je verwachten dat je moeilijke vraagstukken krijgt als je voor een functie met een hbo-denkniveau hebt gesolliciteerd. Daarnaast is het afhankelijk van de functie welke vaardigheden van belang zijn. Zo legt de ene test meer nadruk op jouw ruimtelijk inzicht, terwijl de ander meer taalvaardigheid krijgt op deze dag. Ook logisch redeneren, rekenkundige vaardigheden en commercieel inzicht kunnen onderdelen zijn van jouw capaciteitentest. 

Welk onderdeel je ook krijgt, jouw score wordt altijd vergeleken met een bepaalde normgroep. Ligt jouw score onder deze normgroep, ben je automatisch afgewezen voor de functie. Bij de cognitieve testen van de politie betekent een score hoger dan de normgroep dat je door mag naar de volgende ronde van de sollicitatieprocedure. De kans is namelijk groter dat de politie te maken krijgt met gemotiveerde werknemers als de score hoog ligt, waardoor het goed is om voor de cognitieve testen van de politie te oefenen. 

Onderdelen van de cognitieve testen politie

Voordat je de cognitieve testen van de politie oefenen gaat, moet je weten welke onderdelen je kunt verwachten. Logisch redeneren, inzicht in abstractie en concreet en jouw woordenschat zijn belangrijk. Een van de onderdelen zijn woordrelaties. Dit wordt getoetst aan de hand van analogieën en antoniemen. Analogieën geven een bepaald verband aan tussen woorden, antoniemen zijn tegenstellingen. Deze tegenstellingen kun je ook tegenkomen in analogieën, waardoor de twee onderdelen gecombineerd worden. Je kunt bij woordrelaties moeten aangeven wat het verband is tussen bepaalde woorden, het ontbrekende woord invullen of het tegenovergestelde woord invullen. Hierbij is een goede woordenschat dus van belang. 

Zorg hiervoor dat je zowel synoniemen als tegenstellingen weet van bepaalde woorden. Beperk je hierbij niet tot eenvoudige woorden, want dit zul je ook niet altijd tegenkomen tijdens het cognitieve testen van de politie oefenen. Bij analogieën vormen vier woorden een bepaald verband, waarbij ook twee helften hetzelfde verband aangeven. Een voorbeeld hiervan is auto : rijden = arts : … Bij analogieën is het belangrijk dat je eerst kijkt naar het verband dat de complete combinatie geeft. Een auto kan rijden. Er wordt hiermee een bepaalde handeling uitgedrukt. Je moet dus ook een handeling aangeven die de arts uitvoert. Het antwoord hier is ‘opereren’. Ook kun je een onderdeel van een geheel, oorzaak en gevolg of functionaliteit tegenkomen tijdens de capaciteitentest. 

Letterpatronen om codes te kraken

Een ander onderdeel zijn letterpatronen. Deze heten ook vaan anagrammen en ontstaan door het verplaatsen van letters. Door de verplaatsing kun je een nieuw woord vormen. Zo kun je anagrammen tegenkomen met losse letters, lettergrepen en missende letters. Een voorbeeld van anagrammen met losse letters is ‘STAKER – SKATER – KRASTE – KATERS’. Ook PAS – SAP, KAT – TAK, BADDEREN – BENADERD – BRANDENDE en ANDEREN – NADEREN zijn voorbeelden van deze variant. De letterpatronen waarbij de woorden opgedeeld zijn in lettergrepen en een lettergreep te veel wordt gegeven, is vaak net iets moeilijker. Je moet namelijk weten waar het woord mee begint om de juiste combinatie te maken. Voorbeelden van deze variant zijn: 

Ting – ket – neet – fiets 

Cord – brief – ner – ope 

Cep – ti – boek – tel 

Stap – sie – ta – fan 

Als je ziet waarmee het woord begint, is het vrij eenvoudig. Het kan echter ook zijn dat je tijdens het cognitieve testen van de politie oefenen de woorden niet direct ziet. Sla deze dan even over, zodat je tijd overhoudt om de andere opdrachten te maken. 

Als laatste heb je de anagrammen met ontbrekende letters. Hierbij zijn vrijwel altijd klinkers weggelaten, wat het soms lastig kan maken om tot het goede antwoord te komen. Een klinker kan namelijk van belang zijn om het goede woord te maken, anders heb je al snel een geheel ander woord welke niet tussen de gegeven antwoorden staat. Een voorbeeld van deze variant is BL_UW en Z_OI. De gegeven letters zijn A – O – E. Aan de hand van de gegeven letters kun je de twee woorden compleet maken. Je houdt hierbij een letter over. Deze letter vormt het antwoord op de vraagstukken. Let er daarom op dat je niet aangeeft welke letter wel gebruikt is, maar juist welke letter overblijft. Anders maak je al gauw alle opdrachten verkeerd en behaal je een lage score. 

Cijferpatronen behoeven logisch redeneren

Het laatste onderdeel dat je kunt tegenkomen bij het cognitieve testen van de politie oefenen is cijferpatronen. Deze cijferpatronen testen niet alleen jouw logisch redeneren, maar ook jouw rekenvaardigheid. Je moet namelijk de basisregels van rekenen kennen om alle opdrachten af te kunnen ronden. Er is een reeks aan cijfers gegeven, waarbij de laatste weggelaten is. Het is aan jou om het laatste cijfer in te vullen door deze te berekenen en de onderlinge verbanden te ontdekken. Je zult dus goed moeten weten hoe je de basisregels toe moet passen en welke variaties er zijn. De rekenregels kunnen namelijk ook door elkaar gebruikt worden. 

Een van de voorbeelden van cijferpatronen is 3 – 6 – 12 – 24 – … Hierbij wordt maar een rekenregel gebruikt. Welke dit is, moet je eerst beredeneren aan de hand van de gegeven cijfers. Je begint hierbij altijd bij de eerste twee cijfers en kijkt wat hier het verband van kan zijn. In dit geval kun je deze zowel vermenigvuldigen als optellen. Je zult daarom het derde cijfer erbij moeten pakken om het juiste verband te vinden. Op deze manier blijf je doorgaan met de cijfers totdat je zeker bent van het verband dat je ontdekt hebt. In dit geval worden alle cijfers per stap vermenigvuldigd met twee. Het is daarom logisch dat ook 24 vermenigvuldigd wordt, waardoor er 48 uitkomt. 

Krijg handigheid in het oplossen van de vraagstukken

Een ander voorbeeld is 4 – 8 – 5 – 10 – 7 – … Bij het bekijken van de eerste twee cijfers is er nog niets vreemds aan op te merken. Wederom kunnen er twee mogelijkheden. Bij het derde cijfer wordt dit echter ontkracht. Hierbij wordt namelijk afgetrokken. Je moet daarom ook weer naar het vierde cijfer kijken, waaruit blijkt dat ook maar een mogelijkheid klopt ten opzichte van de eerste twee cijfers. Door deze logica te blijven volgen kom je erachter dat het laatste getal vermenigvuldigd moet worden met twee. Het juiste antwoord hierbij is dus 14. 

Een mogelijkheid om dit voor jezelf zo eenvoudig mogelijk op te lossen is door er een kladblaadje bij te gebruiken. Bij de officiële test is dit vaak niet mogelijk, maar tijdens het cognitieve testen van de politie oefenen kun je op deze manier wel een handigheid krijgen in de verschillende vraagstukken. Zo kun je de cijferpatronen voor jezelf overschrijven en aan de hand van boogjes bij de cijfers aangeven welk verband er te vinden is. Je zult merken dat je hierdoor steeds sneller kunt worden in het leggen van de verbanden en het toepassen van de rekenregels. Ook zou je de antwoorden weg kunnen strepen die bij voorbaat al fout zijn. Als jij namelijk ziet dat de getallen alleen oplopen en er staan antwoorden tussen waarbij een lager getal is gegeven, dan is het vanzelfsprekend dat deze antwoorden fout zijn.

Cognitieve testen politie oefenen

De cognitieve testen van de politie oefenen zorgt ervoor dat je steeds beter en sneller wordt in het oplossen van de vraagstukken. Voordat je hiermee aan de slag gaat, moet je weten hoe je vooruitgang kunt boeken en in hoeverre je jezelf deze vaardigheden nog aan kunt leren. Hoeveel je bij kunt leren is afhankelijk van jouw intelligentie. Deze intelligentie is jouw vermogen om bepaalde vaardigheden aan te leren door zelfstandig te leren en jouw zelfontwikkeling in gang te zetten. voorbereiden met de computer en een notitieblok

Zo kun je jouw abstract en logisch redeneren, relaties en verbanden leggen, problemen oplossen, regels ontdekken binnen een ongeordend proces, met bestaande kennis nieuwe taken oplossen, flexibel aanpassen aan nieuwe situaties en zelfstandig leren zonder veel instructies hiermee trainen. Deze onderdelen zijn allemaal factoren die van belang zijn om jouw intelligentie op te rekken. Je kunt echter niet oneindig door blijven leren. Jouw intelligentie is voor een groot deel al bepaald. Je kunt wel handiger worden in het oplossen van de vraagstukken door zoveel mogelijk te oefenen en jezelf met discipline en doorzettingsvermogen overal doorheen te slaan. 

Een goede planning helpt jou bij het oefenen

Begin bij het cognitieve testen van de politie oefenen altijd met het maken van een planning. Een goede planning helpt jou bijvoorbeeld bij de competentie plannen en organiseren, een competentie die veel werkgevers belangrijk achten. Je moet immers ook bepaalde werkzaamheden goed in kunnen plannen tijdens jouw werkdag. Een goede planning maak je door eerst alle werkzaamheden op een rijtje te zetten. Aan de hand van deze werkzaamheden schrijf je er een schatting van de benodigde tijd achter. Wees hierbij realistisch. Sommige vaardigheden bezit je al meer dan de anderen, waardoor er soms wel een aantal uur voor nodig is om bepaalde onderdelen van de cognitieve capaciteitentesten te oefenen. 

Zodra je de benodigde tijd opgeschreven hebt, kun je de onderdelen in jouw dagdelen inplannen. Bekijk hierbij goed wanneer jij het beste werkt. Door het op een dagdeel te doen dat jij effectief bezig kunt zijn zul je ook meer vooruitgang boeken dan wanneer je dit gaat doen terwijl je jouw concentratie er niet bij kunt houden. Zorg bij het inplannen er ook voor dat je een goede afwisseling maakt tussen theorie en praktijk. Hierdoor maak je het voor jezelf niet eentonig. Heel lang met theorie bezig zijn kan ervoor zorgen dat je gedemotiveerd wordt. Deze balans moet je voor jezelf vinden. Het is echter wel belangrijk om deze theorie erin te houden. In de theorie staan namelijk verschillende tips en oplossingsstrategieën die jou kunnen helpen bij het oplossen van de vragen. 

een trap die stijgt naar een groter vooruitgang

Vergroot jouw zelfvertrouwen met jouw voortgang

Daarna ga je aan de slag met het oefenen. Aan de hand van de kennis die jij hebt opgedaan met het lezen van de informatie begin je aan de verschillende vraagstukken. Je merkt hierbij al snel waar jouw sterke en zwakke punten liggen. Als je merkt dat je te weinig tijd hebt ingepland voor een bepaald onderdeel is het belangrijk dat je jouw planning hierop aanpast. Zo voorkom je dat je te weinig tijd overhoudt om alles onder de knie te krijgen en kun je meer zelfvertrouwen opdoen om de uiteindelijke test in te gaan. De cognitieve testen van de politie oefenen draait dus niet alleen om het maken van zoveel mogelijk oefeningen, maar ook om het vergroten van jouw zelfvertrouwen. 

Dit zelfvertrouwen kun je vergroten door jouw voortgang bij te houden. Nadat je een bepaald onderdeel afgerond hebt, krijg je jouw score te zien. Deze score kun je ergens opschrijven, zodat je hem niet vergeet. Iedere keer als je hetzelfde onderdeel hebt afgerond komt hier een nieuwe score bij. Je zult merken dat jouw score alsmaar omhooggaat. Dit kan bijdragen aan jouw motivatie, maar ook aan jouw zelfvertrouwen. Je krijgt namelijk het gevoel dat je klaar bent voor de definitieve cognitieve capaciteitentest en dat het cognitieve testen van de politie oefenen niet voor niets is geweest. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest