De cognitieve vaardigheden test oefenen
05 november 2019 

De cognitieve vaardigheden test oefenen

Een agent moet een gemiddeld niveau van intelligentie bezitten. Op de politietest wordt bij één onderdeel nagegaan of dat bij jou het geval is. Voor deze zogenaamde cognitieve vaardigheden test heb je een beperkte tijd tot je beschikking. 

De cognitieve vaardigheden test meet je intelligentie, door je verschillende rijtjes letters en woorden te laten zien. Hiervoor heb je niet persé een goede taal of rekenvaardigheid nodig, maar je moet wel sterk zijn in logisch nadenken. De rijtjes houden namelijk op een bepaalde manier verband met elkaar. Ze vormen bijvoorbeeld de door elkaar gemixte letters van een bestaand woord. Of het zijn getallenreeksen die op een bepaalde manier verband met elkaar houden. Jij moet dan het originele woord benoemen, of het ontbrekende getal in de reeks aanwijzen. Er zijn nog een aantal andere vragen, die op verschillende manieren kijken hoe goed jij bent in logica. Ook zul je een aantal rekensommen maken bij de cognitieve vaardigheden test. Hiervoor is het voldoende als je kan delen en vermenigvuldigen, optellen en aftrekken, en worteltrekken en kwadrateren. 

Deze test kan een uitdaging zijn voor mensen die dyslexie of dyscalculie hebben. Helaas krijgen zij geen extra voordelen of extra tijd om de cognitieve vaardigheden tekst af te ronden – deze test is voor iedere deelnemer hetzelfde.

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programma

De cognitieve vaardigheden toets thuis voorbereiden

Een van de moeilijkste onderdelen voor veel kandidaten is de cognitieve vaardigheden test. In feite is dit een intelligentietest, en daarom lijkt het alsof je je er niet op kunt voorbereiden. Want je bent zo slim als je bent, en je kunt alleen maar hopen dat je een goede dag hebt als je de test maakt. Toch? Een begrijpelijke gedachte, maar het is niet waar. Je kunt je uitstekend thuis voorbereiden op de cognitieve vaardigheden toets. Je moet weten dat bij assessments zoals de politietest altijd dezelfde soort intelligentietesten worden gebruikt. En dat heel veel oefentests en losse vragen online staan. Door flink wat opgaven te maken op de computer voordat je de test afneemt, kan je je resultaten vij de cognitieve vaardigheden test sterk verbeteren. Hier een paar tips om daarmee aan de slag te gaan. voorbereiden op de computer

 1. Herken de cijferreeksen. Bij dit soort intelligentietests komen altijd dezelfde soorten cijferreeksen aan bod. Het getal wordt telkens een factor twee of drie hoger, je moet het voorgaande getal erbij optellen, het getal halveren, en zo zijn er nog een paar mogelijkheden. Als je een aantal cijferreeksen bestudeert, dan zul je al snel veel herhaling zien. En dat helpt je bij de echte cognitieve vaardigheden test om direct te herkennen wat voor soort reeks er op je scherm staat. 
 2. Herken de analogieën. Voor de woordrelatietest van de cognitieve vaardigheden test geldt exact hetzelfde. De relatie tussen een woord wordt een analogie genoemd. En ook hier geldt dat er maar een beperkt aantal mogelijkheden zijn om een relatie tussen twee woorden te leggen. Maak dus een stel oefeningen met analogieën, en je herkent bij de cognitieve vaardigheden test direct wat de verhouding van het ene woord tot het andere is. 
 3. Zorg voor jezelf. De toetsdag waarop je de cognitieve vaardigheden test maakt is zwaar. Daarom is het belangrijk dat je van tevoren goed slaapt, goed uitgerust bent en dat je op de testdag zelf niet teveel koffie drinkt. Caffeine lijkt je gefocust door te maken, maar het maakt je vooral zenuwachtiger. En dat is niet in jouw voordeel. De beste manier om je stresslevel te verminderen is trouwens elke toets goed voorbereiden – aan de slag dus!

Wat houdt de politietest verder in

De politietest bestaat uit een aantal losse onderdelen. Elk van die onderdelen onderzoekt één van jouw vaardigheden en persoonlijke eigenschappen. Het beroep van agent is afwisselend en vraagt veel van je. Je moet een bepaald soort karakter hebben om effectief als agent te kunnen optreden. Ook gelden er eisen aan bijvoorbeeld je lichamelijke conditie en je taalvaardigheid. In deze tekst lichten we een aantal onderdelen van de tekst uit die vaak als lastig worden ervaren. De hele politietest kan een half jaar in beslag nemen, en bestaat uit de volgende delen. 

 1. Eerste toetsing. Als je gesolliciteerd hebt in je eigen regio, dan bepaalt een commissie of je aan de minimale eisen voldoet om door te mogen met de selectieprocedure. 
 2. Eerste selectiedag – Bewust Blauw. Het programma Bewust Blauw is een klassikaal programma waarin jij en andere deelnemers samen kritisch kijken naar jullie eigen motivatie, en bespreken hoe een agent in de praktijk functioneert. Dit programma is bedoeld om te kijken of jij de juiste keuze gemaakt door te solliciteren bij de politie. 
 3. Tweede selectiedag – deel A. De politietest Deel A bestaat uit drie losse testen, namelijk de cognitieve vaardigheden test, een taaltoets, en een zware sporttest. 
 4. Derde selectiedag – deel B. De politietest Deel B bestaat uit een paar psychologische onderzoeken. Je praat met een psycholoog over je verleden, vult vragen over je persoonlijkheid in en verplaatst jezelf in de rol van een agent tijdens een rollenspel met acteurs. 
 5. Eindgesprek. Hierin worden je toetsresultaten besproken en presenteer je jezelf kort. Als het gesprek positief verloopt kan er tot een intentie tot aanstelling worden besloten.
 6. Medische keuring. Bij de medische keuring wordt er bekeken of je lichamelijke gebreken hebt die toetreding tot het politiekorps in de weg staan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke arts. 
 7. Geschiktheidsonderzoek. Dit is een screening waarbij de politie nagaat of je een strafblad of schulden hebt, met wie je omgaat en hoe jouw persoonlijke leven eruit ziet. Een huisbezoek is een onderdeel van deze screening.

 

Deel A van de politietest

De politietest deel A is het gedeelte dat je op de tweede dag van de selectieprocedure uitvoert. Je wordt dan op verschillende vlakken getest, en deze testen duur samen de hele dag. Zowel je mentale als fysieke vaardigheden worden getest. De politietest deel A bestaat namelijk uit de volgende onderdelen: 

 •  Taaltoets 
 • Cognitieve toets
 • Sporttest. 

De taaltest voer je uit om te laten zien dat je leesvaardigheid en je schrijfvaardigheid op het niveau van een politieagent is. Het is een communicatief beroep, waarbij je veel met mensen zult overleggen, bevindingen rapporteert en informatie moet uitwisselen. Daarbij is het van belang dat jij geschreven informatie goed kunt interpreteren, en dat je zelf een begrijpelijk rapport kunt opstellen. 

 1. Bij de taaltoets wordt eerst getest of je in tekstjes, waarbij woorden zijn weggelaten, de juiste woorden kunt invullen.
 2.  Ook wordt er een aantal meerkeuzevragen gesteld, waarop je de antwoorden in een geschreven tekst kunt terugvinden. Hiervoor is het nodig dat je begrijpend kunt lezen en de boodschap van een tekst kan herkennen. 
 3. Tenslotte word je bij de taaltoets gevraagd om zelf een tekst op te stellen. Deze test kan verschillende vormen hebben. Je wordt hierbij getest op je vaardigheid om informatie samen te vatten en te over te brengen, en het niveau van je spelling en grammatica wordt bekeken. 

De cognitieve vaardigheden test is een intelligentietest. Bij deze test moet je reeksen van cijfers en getallen aanvullen. Je moet bijvoorbeeld missende getallen in reeksen noemen, willekeurige reeksen letters en lettergrepen in een volgorde zetten zodat dat er een woord ontstaat, en de relaties tussen verschillende woorden kunnen benoemen. 

De sporttest is een zware fysieke test die jouw conditie, kracht en snelheid test. Je zult bij deze test zware voorwerpen tillen en verplaatsen, rennen en keren, springen, landen en bukken en meer. De sportles is een test van je algemene fysieke gesteldheid. Hij bestaat uit een parcours van vijf ronden, waarbij je telkens verschillende handelingen met elkaar zult afwisselen. 

De sporttest

Eén van de moeilijke onderdelen voor veel kandidaten is de sporttest. Dat is een intensieve oefening, waarbij je alle bewegingen maakt die een agent moet kunnen maken. Ga maar na: een agent moet soms over muren klimmen, verdachten kunnen achtervolgen en mensen in bedwang kunnen houden. Daarom is het van belang dat je algemene conditie goed is. Dit wordt op de tweede selectiedag van de politietest nagegaan bij deze sporttest. Daarbij ben je met meerdere kandidaten in een gymzaal aanwezig, waar jullie eerst een collectieve warming-up uitvoeren. Daarna krijgt elke kandidaat een bepaalde tijd om een parcours van vijf rondes af te leggen. Bij dit parcours, dat op een hindernisbaan lijkt, moet je rennen, klimmen, tillen, zware voorwerpen verschuiven, springen, bukken en meer. De bewegingen volgen elkaar snel op en je hebt flink wat uithoudingsvermogen nodig. De sporttest heeft een behoorlijk niveau: veel kandidaten vallen jaarlijks af tijdens dit onderdeel van de politietest.een man is bezig met de politie sporttest

Het is een heel goed idee om van tevoren een hindernisbaan of een ander parcours af te leggen, zodat je weet wat je kna verwachten tijdens een test. Je moet alle onderdelen van het parcours afleggen bij de sporttest. Als je moeite hebt met onderdelen van het testparcours, kan je jezelf daarin bij trainen. Begin het liefst enige maanden van tevoren met trainen, zodat je jezelf genoeg kunt verbeteren om de sporttest te kunnen halen.

 

Veelgestelde vragen over de sollicitatie

Zijn er vacatures in mijn regio beschikbaar?

 Heb je al een korps op het oog waar je als agent zou willen werken? Je kunt er achter komen of daar vacatures beschikbaar zijn door te kijken op de website www.kombijdepolitie.nl of door te bellen naar 088 6622300. 

gesprek met een politie op het politiebureau

Ik heb een dubbele nationaliteit. Kan ik dan solliciteren bij de politie? 

Ja, dat kan. Als je een dubbele nationaliteit hebt kun je gewoon als agent werken. De voorwaarde is dat je een Nederlandse nationaliteit hebt. Als je deze nationaliteit combineert met een andere nationaliteit, dan kun je solliciteren. 

Waar volg je een opleiding tot politieagent? 

Er zijn verschillende opleidingen tot politieagent. De meest gevolgde opleidingen zijn op MBO-2 en MBO-4 niveau. Op de website van de politieacademie vind je een overzicht van het actuele aanbod van opleidingen. 

Hoe oud moet je zijn om bij de politie te solliciteren? 

Als je surveillant wil worden, dan kan je vanaf de leeftijd van 16,5 al een sollicitatieformulier invullen. Voor elke andere functie waarbij je in uniform bent is dat vanaf je een leeftijd van 17,5 jaar. 

Ik ben veroordeeld voor een misdrijf. Kan ik solliciteren bij de politie? 

Als je door de rechter veroordeeld bent voor een misdrijf, dan heb je een strafblad. Met een strafblad is niet mogelijk om als politieagent te werken. Als je alleen veroordeeld bent voor een overtreding, dan is dat over het algemeen wel mogelijk. 

Wat voor karakter heb je nodig als politieagent? 

Politieagenten zijn mensen met een sterk karakter die zelfverzekerdheid uitstralen in de meeste situaties kalm blijven. Een agent kan snel handelen en beslissingen maken, en is niet onder de indruk van mensen die zich vervelend opstellen tegen hem. Hij of zij heeft een natuurlijk overwicht:  een agent kan dus mensen laten doen wat hij wilt dat ze doen. Ook kan een agent zowel alleen als in een team goed functioneren. 

Wat zijn de eisen die gesteld worden aan de gezondheid van een sollicitant? 

Tijdens de politietest vindt er een rigoureuze sporttest plaats, waarvoor je een goede conditie moet hebben. Ook wordt je medisch gekeurd door een onafhankelijke arts. De precieze eisen die worden gesteld aan een sollicitant zijn gedetailleerd. Een korte samenvatting van de eisen luidt als volgt: 

 • Je moet scherp kunnen zien, zeker op een afstand 
 • Geen diabetes 
 • Een goed gehoor 
 • Geen epilepsie of andere aandoeningen met bewustzijnsdaling 
 • Een gezonde bloeddruk 
 • Je bent niet obees
 • Je hebt geen ADHD.

Ik heb dyslexie of dyscalculie. Wordt hiermee rekening gehouden bij de schriftelijke testen?

 Als agent is het van belang dat je snel informatie kunt doorlezen en dat je ook zelf een begrijpelijke rapportage kunt opstellen. Ook letter- en cijfermatig inzicht is belangrijk. Om deze redenen wordt er bij de toetsen van de selectieprocedure, waarbij een taaltoets en een cognitieve vaardigheden test met rekensommen/getallenreeksen zijn inbegrepen, geen onderscheid gemaakt tussen mensen met en zonder dyslexie of dyscalculie. 

Als je op delen van de politietest niet slaagt, kan je ze dan herkansen? 

In principe moet je alle tests en toetsmomenten van de politie test met goed gevolg doorstaan. Voor sommige onderdelen geldt dat je ze opnieuw kunt maken, als je er tijdens de selectiedagen niet voor slaagt. De sporttest kan je bijvoorbeeld na een bepaalde tijd opnieuw nemen. Als er uit de medische keuring het resultaat komt dat je op dit moment niet geschikt bent als agent, dan kan je misschien iets aan die situatie veranderen. Als je volgens de keuring te zwaar bent, kun je bijvoorbeeld de keuring opnieuw ondergaan als je gewicht bent verloren. 

Waar kan je solliciteren bij de politie?

Je solliciteert bij de politie door een formulier in te vullen bij een politiebureau in jouw regio. Dit formulier wordt eerst beoordeeld door een commissie, die beslist of je wordt toegelaten tot de sollicitatieprocedure. De selectiedagen van de procedure worden landelijk gehouden, onder andere op de politieacademie van Amsterdam en Apeldoorn.

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest