Cognitieve vaardigheden test oefenen 
14 december 2019 

Cognitieve vaardigheden test oefenen 

Cognitieve vaardigheden test oefenen 

Vaardigheden zijn bij alle functies van belang. Deze vaardigheden helpen jou namelijk om jouw werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren en daarnaast om kennis over te brengen op anderen en op papier. Jouw leervermogen wordt aan de hand van deze kennis bepaald, omdat je deze ook weer moet kunnen verwerken. Als je gaat solliciteren bij de politie worden daarom jouw vaardigheden getoetst aan de hand van verschillende vraagstukken. Je kunt voor deze cognitieve vaardigheden test oefenen. Onderstaande informatie legt jou uit hoe je dit kunt doen en wat je kunt verwachten van deze test. 

 

Inhoudsopgave

 

politietest-coaching-programma


Uitleg cognitieve vaardigheden test

Een cognitieve vaardigheden test is een test die jouw vaardigheden toetst. De test wordt vaak ingezet tijdens sollicitatieprocedures om meer inzicht te krijgen in jouw kennen en kunnen en het niveau van jouw intelligentie. Werkgevers kunnen aan de hand van de resultaten zien of iemand geschikt is voor een bepaalde functie en welke ontwikkelpunten er nog in het verschiet liggen. Je krijgt deze test vaak in combinatie met andere onderdelen in de vorm van een assessment. Bij de politie gebeurt dit aan de hand van selectiedagen, waarbij de cognitieve vaardigheden test op de tweede selectiedag valt, samen met een taaltoets en de sporttest. 

Bij de cognitieve vaardigheden test komen verschillende onderdelen aan bod, die allemaal een ander deel van jouw vaardigheden toetsen. De vaardigheden die worden getoetst zijn echter wel afhankelijk van de functie waarnaar jij gesolliciteerd hebt. Een functie bij de politie behoeft namelijk weer andere vaardigheden dan een functie bij een laboratorium. Hierdoor kun je ook andere oefeningen verwachten en is het goed bekijken welke onderdelen jij terug ziet komen op de uiteindelijke test. Je kunt aan de hand van de functie-eisen in de vacature zien welke vaardigheden voor jou van belang zijn. Kom je hier niet uit met de informatie die je hebt, kun je ook contact opnemen met het bedrijf om hier navraag naar te doen. 

Afbeeldingsresultaat voor cognitieve

Cognitieve vaardigheden test oefenen

De cognitieve vaardigheden test oefenen begint door te weten welke onderdelen je kunt verwachten. Zo zijn er een aantal onderdelen die altijd terugkomen in deze test en waar je dus veel aandacht aan moet besteden in aanloop naar de selectiedag. Zo bestaat de test bij de politie voornamelijk uit cijferreeksen, letterpatronen en woordrelaties. Toch kun je in enkele gevallen ook andere onderdelen tegenkomen, zoals figuurreeksen, redactiesommen, kubussen en diagrammen. 

Cijferreeksen zijn reeksen van cijfers die elkaar logischerwijs opvolgen. Hierbij zijn een aantal cijfers gegeven en de laatste ontbreekt. Het is aan jou om aan de hand van de logica in de reeks te ontdekken welk cijfer er ingevuld moet worden. Hierbij moet je goed kijken naar de reeks zelf, de verbanden en de rekenregels die er gelden. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen moeten er dus goed inzitten voordat je hiermee aan de slag gaat. Let hierbij goed op of je een van deze moet gebruiken om de reeks op te lossen of dat je een combinatie van deze mogelijkheden nodig hebt om tot het uiteindelijke antwoord te komen. 

Een voorbeeld van deze cijferreeksen is 6 – 12 – 18 – 24 – … Dit onderdeel van de cognitieve vaardigheden test oefenen gebeurt door te kijken naar de eerste cijfers van de reeks. Er zijn hierbij twee logische verbanden te ontdekken. Zo zou je +6 kunnen doen om aan 12 te komen, maar ook door 6 te vermenigvuldigen met 2. Je zult daarom verder moeten kijken naar de andere cijfers van de reeks. 18 – 12 is 6. Hier is het verband dus +6. Door ook naar het laatste cijfer te komen weet je dat de logica van de gehele reeks +6 is. Je hebt hiermee de oplossing gevonden. Het juiste antwoord is 30. Houd er wel rekening mee dat dit een van de meest eenvoudige voorbeelden is. Als je ook moet vermenigvuldigen of delen in dezelfde reeks zal het een stuk lastiger zijn om de logica te onthouden. Schrijf daarom voor jezelf het verband op door boogjes onder de cijfers te maken met het verband tussen deze twee cijfers. Zo kun je altijd terugkijken. 

 

Letterpatronen en figuurreeksen oefenen

Een ander deel dat jij bij het cognitieve vaardigheden test oefenen tegenkomt, is het onderdeel letterpatronen. Letterpatronen komen in veel verschillende varianten en het is daarom goed opletten welke manier je moet kunnen toepassen om de oplossing te krijgen. Zo zou het kunnen zijn dat je de verbanden tussen woorden moet herkennen, maar ook dat je synoniemen of antoniemen moet kunnen geven van het gegeven woord. Hierbij is een goede woordenschat van belang. Jouw woordenschat vergroot je door zoveel mogelijk te lezen. Pak hiervoor lastigere literatuur of lastigere tijdschriften, zodat je moeilijkere woorden tegenkomt. Vaak kun je de betekenis van een woord afleiden uit de context. Mocht dit niet het geval zijn, is er de mogelijkheid om de betekenis op te zoeken. Zo leer je steeds weer wat extra woorden bij, die je uiteindelijk ook toe kunt passen in gesprekken die je voert met mensen in jouw omgeving. Je gaat merken dat het cognitieve vaardigheden test oefenen ook steeds eenvoudiger gaat met een uitgebreidere woordenschat. 

Figuurreeksen kunnen ook voor komen op de test. Deze figuurreeksen testen meerdere vaardigheden, waaronder jouw abstract redeneren en oog voor details. Er is een reeks aan figuren gegeven, welke elkaar logischerwijs opvolgen. Binnen deze figuren zijn verschillende pictogrammen zichtbaar. De pictogrammen maken een bepaalde verandering door, welke jij moet gaan herkennen. Zo kunnen hoeken en lijnen veranderen, maar kunnen er ook bepaalde patronen zichtbaar worden of wegvallen. Het is van belang dat je naar alle veranderingen kijkt en ook bekijkt of deze in ieder figuur doorgevoerd worden. Als dit niet het geval is, is dit niet het verband dat je nodig hebt om de figuurreeksen op te kunnen lossen. Door dit onderdeel van de cognitieve vaardigheden test te oefenen, kun je steeds sneller de verbanden ontdekken waardoor je jezelf veel tijd kunt besparen met het oplossen van de vraagstukken. 

Informatie verwerken en de juiste handelingen

Naast bovenstaande onderdelen kun je ook nog redactiesommen, kubussen, diagrammen en numeriek redeneren tegenkomen op de capaciteitentest. Bij redactiesommen draait het niet alleen om jouw rekenvaardigheden, maar wordt ook jouw analyserend vermogen getoetst. Je krijgt een verhaaltje, waarin een som is verwerkt. Naast deze som staan er nog verschillende getallen in en is er ook een hoop informatie gegeven die niets met de som te maken hebben. Het is van belang dat je de irrelevante informatie eruit kunt halen, zodat alleen de benodigdheden voor de oplossing overblijven. Daarna is het een kwestie van de rekenregels tegenkomen om tot het goede antwoord te komen. 

Bij kubussen draait het om jouw ruimtelijk inzicht. De cognitieve vaardigheden test oefenen toont aan of jij dit ruimtelijk inzicht bezit of dat er nog veel werk aan de winkel is. Voor veel mensen is dit een van de lastigste onderdelen van de toets. Je krijgt een kubus of een plattegrond van een kubus te zien, welke je in je hoofd moet open- en dichtvouwen, draaien en kantelen. Op de kubus zijn verschillende patronen en kleuren te vinden. Door de handelingen met de kubus uit te voeren kun je ontdekken welke kubus tussen de gegeven antwoorden de juiste is. Ook hier gaat het voor een deel om jouw oog voor detail. De patronen moeten op de juiste manier bij elkaar aansluiten. Een detail over het hoofd zien zorgt ervoor dat je tot de verkeerde uitkomst komt. 

 

Visualiseren en door blijven oefenen op snelheid

Bij diagrammen gaat het voornamelijk weer om woordenschat. Je krijgt een aantal begrippen te zien, waarvan jij een visualisatie moet maken. De woorden kunnen een onderling verband hebben. Als dit zo is, moet je gaan kijken in hoeverre dit verband geldt. Zo kun je bepalen of de cirkels in elkaar geplaatst moeten worden, ze moeten overlappen of dat de cirkels elkaar niet mogen raken. Je zult hiervoor goed moeten weten wat de begrippen betekenen, zodat je ook de juiste diagrammen kunt maken. Een voorbeeld hiervan is technische apparaten – navigatiesysteem – laptop. Hierbij is technische apparaten het overkoepelende begrip en zijn de overige twee begrippen de woorden die bij het diagram geplaatst moeten worden. Het verband tussen deze woorden is dat zowel een navigatiesysteem als een laptop een technisch apparaat is. Echter hebben beide begrippen voor de rest niets met elkaar te maken. Je plaatst hierdoor beide begrippen afzonderlijk van elkaar in de grote cirkel. 

De cognitieve vaardigheden test oefenen behoeft tijd. Je kunt er niet vanuit gaan dat je alle onderdelen direct onder de knie hebt. Zorg er daarom voor dat je alles goed in jouw vrije dagdelen inplant, zodat je geen enkel onderdeel over het hoofd ziet. Probeer hierbij ook een goede afwisseling te maken tussen theorie en praktijk. Zo voorkom je dat het eentonig wordt en kun je het voor jezelf zelfs leuker maken om te oefenen. Je gaat hierdoor ook merken dat je meer motivatie hebt om te leren en je jouw score omhoog ziet gaan. Het omhooggaan van jouw score draagt er weer aan bij dat je de moed hebt om door te zetten op dagen dat het minder lekker gaat. 

Als je doorhebt dat jouw score niet meer verder omhooggaat, heeft jouw intelligentie zijn maximale niveau bereikt. Je kunt dan alleen nog alle onderdelen blijven herhalen om de stof vers in het geheugen te houden. Ook kun je vanaf dat moment gaan werken aan jouw snelheid. Deze snelheid heb je nodig om de capaciteitentest goed af te kunnen ronden zonder hierbij onnodige fouten te maken. Je moet tijdens de selectiedag immers kunnen werken onder tijdsdruk. Door hier van tevoren fanatiek mee bezig te zijn heb je genoeg zelfvertrouwen om zonder paniek door de test heen te komen. Dit heeft een positieve invloed op jouw uiteindelijke score, waardoor je hoger kunt scoren dan de normgroep en daarbij ook een hogere score behaalt dan de overige sollicitanten. 

Het belang voor jezelf van een cognitieve vaardigheden test

De cognitieve vaardigheden test oefenen zorgt ervoor dat je meer inzicht krijgt in jouw vaardigheden en daarbij ook meer zelfvertrouwen krijgt voor de test. Echter heeft de test zelf ook een belangrijk aspect voor jou. Je krijgt namelijk ook hier meer inzicht in jouw kennen en kunnen, waardoor je ook beter weet hoe je deze in moet zetten in het werkveld. Je maakt de test daarom nooit alleen voor jouw werkgever, maar ook voor jezelf. Je ziet aan de hand van jouw score direct waar jouw sterke punten liggen en kunt hier vanaf dat moment gebruik van maken. Ook weet je aan welke punten je nog moet werken, zodat je werkt aan jouw zelfontwikkeling. 

De score van de cognitieve vaardigheden test staat daarom altijd vermeld in een rapport. Dit rapport geeft niet alleen jouw uiteindelijke score, maar ook hoe je gescoord hebt op alle onderdelen afzonderlijk. Je kunt daarom in een oogopslag zien welke onderdelen je nog niet onder de knie hebt. Als blijkt dat je de test niet gehaald hebt, weet je waar je in de toekomst aan moet werken als je een nieuwe sollicitatieronde ingaat. Als je de test wel hebt gehaald en door bent naar de volgende ronde, kun je opnieuw beginnen met oefenen zodat je de vaardigheden tijdens de rest van de selectie wel in kunt zetten. Daarnaast heb je een houvast met jouw sterke punten, zodat je deze meer kunt laten zien tijdens de andere onderdelen van jouw sollicitatie. 

Het maken van de cognitieve vaardigheden test is daarom nooit voor niets. Je kunt aan jezelf blijven werken, waardoor je er alleen maar profijt van hebt. Ook kun je, als je afgewezen wordt voor een functie bij de politie, aan de hand van jouw vaardigheden inschatten hoe jouw verdere loopbaan eruit komt te zien. Wellicht krijg je nieuwe inzichten en liggen er geheel nieuwe kansen voor jou in het verschiet, waarbij jouw vaardigheden beter tot zijn recht kunnen komen. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest