De inhoud en meerwaarde van de cognitieve vaardigheden test
12 december 2019 

De inhoud en meerwaarde van de cognitieve vaardigheden test

Wanneer je gaat solliciteren naar een functie bij de politie kom je de woorden cognitieve vaardigheden, cognitief vermogen of cognitieve functies vaak tegen. Maar weet je ook wat dit betekent en hoe je deze vaardigheden in kunt zetten tijdens jouw sollicitatie? In de meeste gevallen weet je precies wat je moet doen, maar komt dit niet goed tot uiting. Daarvoor is de cognitieve vaardigheden test opgesteld. Deze test geeft jouw potentiële werkgever meer inzicht in jouw vaardigheden, waardoor gekeken kan worden of je geschikt bent voor de functie waarnaar je gesolliciteerd hebt. Onderstaande informatie neemt jou mee in de betekenis van deze test en hoe je jezelf hier het beste op voorbereiden kunt. 

 

Inhoudsopgave

 

politietest-coaching-programma


Uitleg cognitieve vaardigheden test

Een cognitieve vaardigheden test wordt vaak ingezet om meer inzicht te krijgen in het kennen en kunnen van werknemers. Een werkgever krijgt op deze manier een goed beeld van de beschikbare vaardigheden van een deelnemer en kan aan de hand daarvan besluiten of iemand geschikt is voor een bepaalde functie. Daarnaast is er een verband zichtbaar tussen de intelligentie van een deelnemer en het gedrag dat deze op de werkvloer zal vertonen. Hoe hoger iemands intelligentie, hoe integerder iemand te werk kan gaan en de taken naar behoren kan uitvoeren. 

De cognitieve vaardigheden test is daarom een belangrijk onderdeel van een selectieprocedure. Hiermee wordt jouw niveau bepaald, waardoor je ook meer inzicht krijgt in jezelf. Jouw sterke en zwakke punten kunnen in kaart gebracht worden, waardoor je precies weet waar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen. Dit geeft jou ook een houvast voor jouw verdere loopbaan. Je weet immers waar je nog aan moet werken en welke kwaliteiten je hiervoor in kunt zetten. 

Meerdere onderdelen met andere vaardigheden

De cognitieve vaardigheden test bestaat uit verschillende onderdelen, die allemaal andere vaardigheden testen. Zo kan er gekeken worden naar jouw ruimtelijk inzicht, analyserend vermogen, taalvaardigheid en logisch redeneren. Enkele onderdelen toetsen een combinatie van deze vaardigheden, zodat ook gelijk gezien kan worden of je alle vaardigheden met elkaar kunt gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld figuurreeksen tegenkomen. Dit onderdeel toetst jouw abstract en logisch redeneren, maar daarnaast het oog voor details. Voor veel functies is dit een belangrijke vaardigheid om te hebben. 

Alle vragen van de cognitieve vaardigheden test worden op de computer gemaakt. Vaak gebeurt dit op een assessment locatie, maar het kan ook zijn dat je deze thuis af moet leggen. Je hebt een beperkt aantal minuten de tijd om de gehele test te kunnen maken. Het is daarom belangrijk dat je precies weet wat je moet doen, zodat je geen tijd verliest. Ook moet je jouw hoofd koel houden. Als de paniek je uitbreekt, kan het voor komen dat je geen tijd meer overhoudt om de rest van de vragen te maken. Het is daarom soms beter om een vraag even over te slaan, dan dat je gaat zitten zwoegen om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat je het antwoord moet gaan gokken. 

 

De betekenis van cognitieve vaardigheden

Voordat er gekeken wordt naar het verdere verloop van de cognitieve vaardigheden test moet ook gekeken worden naar de betekenis van cognitieve vaardigheden. Deze worden doorgaans ook capaciteiten genoemd. In feite zijn dit inzichtelijke vaardigheden die iets te maken hebben met het denken, verstand en intellect van mensen. Het is daarom het vermogen van jouw hersenen waarmee je kunt leren, onderscheiden, uitwisselen van kennis en het onthouden van informatie. Het kan daarom ook centraal staan voor jouw leervermogen. De cognitieve vaardigheden test toetst voor het grootste gedeelte jouw vermogen om te kunnen onderscheiden en het onthouden van informatie. 

Je zult de kennis die jij opgedaan hebt tijdens jouw eerdere loopbaan of aan de hand van het oefenen voor de cognitieve vaardigheden test om moeten zetten om te kunnen verwerken in de verschillende vraagstukken. Jouw vaardigheden worden op zo’n manier getest dat het voor jou snel duidelijk wordt of je deze bezit. Deze vaardigheden kun je daarbij niet alleen inzetten tijdens de test of tijdens jouw carrière, maar ook tijdens jouw dagelijkse bezigheden. Zo ben je bijvoorbeeld continu bezig met ruimtelijk inzicht en numeriek redeneren. Ook logisch redeneren komt veel voor in het dagelijks leven. Vaak gebruik je deze vaardigheden zonder dat je het door hebt. Of je ze ook op de juiste manier toepast, komt naar voren tijdens de test. 

Onderdelen van de cognitieve vaardigheden test

De cognitieve vaardigheden test bestaat uit verschillende onderdelen. De verschillende onderdelen kunnen vaardigheden afzonderlijk toetsen, maar kunnen ook een overlapping hebben. Het is te allen tijde verstandig om te weten welke onderdelen je kunt verwachten op de test, zodat je jezelf hierop kunt voorbereiden. 

Het eerste onderdeel dat je tegen kunt komen is figuurreeksen. Hierbij wordt een reeks aan figuren getoond, waarvan het laatste figuur ontbreekt. Het is aan jou om aan de hand van abstract en logisch redeneren en jouw oog voor detail tot het laatste figuur te komen. De figuren volgen elkaar logischerwijs op. Er zitten patronen in en ze voeren een bepaalde handeling of verandering uit. Er zijn hierdoor altijd bewegingen te vinden in de patronen. De logica hierachter moet jij kunnen achterhalen om tot het juiste antwoord te komen. Je moet hierbij op ieder detail letten. Er kan namelijk al een kleine verandering plaatsvinden in een bepaalde hoek of lijn, maar er kunnen ook ineens verschillende patronen ontbreken. Als er bij meerdere figuren dezelfde beweging plaatsvindt, is dit de logica en kun je het juiste antwoord geven. 

Een ander onderdeel dat je tegen kunt komen bij de cognitieve vaardigheden test is het onderdeel diagrammen. Hiervoor heb je een brede woordenschat nodig. De gegeven begrippen moeten samen omgezet worden in een visuele voorstelling. Er moet daarom een bepaald verband bestaan tussen de begrippen. Het kan echter ook voor komen dat er geen verband te ontdekken is. Zo kunnen de cirkels in elkaar geplaatst worden bij een bepaald verband, maar kunnen de cirkels ook los van elkaar komen te staan als er geen verband te ontdekken is. Let daarom goed op welke begrippen er op papier staan en kies van daaruit het juiste antwoord. 

 

Aandacht houden bij de test van belang

Cijferreeksen toetsen jouw numeriek redeneren. Dit is een vast onderdeel van de cognitieve vaardigheden test en gebeurt aan de hand van een reeks cijfers. Aan het einde van de reeks ontbreekt een cijfer. Door de logica van de reeks te snappen en jouw rekenvaardigheden in de strijd te gooien kun je tot het ontbrekende cijfer komen. Houd er hierbij rekening mee dat de cijfers elkaar logischerwijs opvolgen. Bij de ene cijferreeks krijg je alleen optellen, alleen aftrekken of alleen vermenigvuldigen of delen, bij de ander kunnen deze rekenregels ook door elkaar gebruikt worden. Het is daarom belangrijk dat je jouw gedachten goed bij de cognitieve vaardigheden test kunt houden, zodat je snel de verbanden kunt leggen. Je hebt immers maar kort de tijd en afgeleid raken van de test is daarom negatief voor jouw uiteindelijke score. 

Kubussen vormen het onderdeel waarin jouw ruimtelijk inzicht wordt getoetst. De cognitieve vaardigheden test toont jou een aantal kubussen, welke je moet open- en dichtvouwen, draaien en kantelen. De ene keer zul je dus een dichtgevouwen kubus tegenkomen die je in je hoofd moet openvouwen om tot het juiste antwoord te komen, de andere keer moet je de kubus blijven draaien totdat deze eruit ziet als een van de gegeven antwoorden. Veel mensen vinden dit een van de lastigste onderdelen van de cognitieve vaardigheden test. Het is daarom verstandig dat je hier zoveel mogelijk mee gaat oefenen, zodat je doorkrijgt hoe je dit het beste aan kunt pakken. 

Analyseren van teksten om tot de oplossing te komen

Ook jouw rekenvaardigheden worden aan de kaak gesteld in de cognitieve vaardigheden test. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden aan de hand van hoofdrekenen. Hiervoor moet je een goede basiskennis hebben van de rekenregels. Tegenwoordig is iedereen snel geneigd om een rekenmachine te gebruiken om een simpele som op te lossen. Het kan daarom zijn dat je op dit onderdeel veel tijd verliest als je niet genoeg hebt geoefend. Ga daarom aan de slag met alle oefeningen en zorg dat je de snelheid er weer in krijgt. Jouw rekenvaardigheid komt ook terug bij redactiesommen. Dit zijn verhalen waarin een bepaalde som is verwerkt. Je moet hierbij ook een goed analyserend vermogen hebben. Op deze manier kun je alle irrelevante informatie eruit filteren, waardoor alleen de getallen voor de som nog overblijven. 

Jouw taalvaardigheid kan aan de hand van verschillende onderdelen getest worden. De meest voorkomende hierbij is het onderdeel analogieën. Bij analogieën krijg je een aantal woorden te zien die met elkaar in verhouding staan. Hierbij staan de woorden altijd als volgt vermeld. A : B = C : D. Er is altijd een woord weggelaten in de vraagstukken. Het is aan jou om het ontbrekende woord in te vullen. Het kan ook voor komen dat er twee woorden weggelaten zijn. Als je weet hoe het in zijn werk gaat, kun je de vraagstukken snel opletten. A en B hebben bij deze vraagstukken altijd een onderling verband en ook C en D hebben ditzelfde verband. Daarnaast hebben beide helften hetzelfde verband onderling. Als je het verband hebt ontdekt, kun je de vraag eenvoudig oplossen. Je moet alleen even doorhebben hoe het gaat en daarbij ook een goede woordenschat hebben. 

 

De beoordeling van de cognitieve vaardigheden test

Zoals vermeld worden jouw vaardigheden beoordeeld aan de hand van de cognitieve vaardigheden test. Dit gebeurt door de scores per onderdeel bij elkaar optellen, waardoor er een gemiddelde score uit komt. Deze gemiddelde score bepaald jouw eindscore en wordt vergeleken met een vooraf opgestelde normgroep. Je moet gemiddeld of hoger scoren om een positieve beoordeling voor deze test te krijgen. Dit houdt namelijk in dat jouw intelligentie op of boven niveau is en je geschikt zou kunnen zijn voor het werk bij de politie. Scoor je lager, dan betekent dit in de meeste gevallen dat je niet door mag naar de volgende sollicitatieronde en dat het voor jou ophoudt. 

Hoewel jouw score altijd vergeleken wordt met de normgroep, wordt er ook naar jouw score ten opzichte van andere sollicitanten gekeken. Je moet indruk maken op jouw potentiële werkgever om uiteindelijk uitgenodigd te worden voor de volgende selectiedag. Jouw score moet dus hoger zijn dan die van andere mensen. Onthoud echter goed dat je deze test ook voor jezelf maakt en je ongeacht jouw beoordeling veel aan de uitkomsten kunt hebben. Wellicht krijg je nieuwe inzichten en kun je jouw sterke punten inzetten om jouw ontwikkelpunten aan te kunnen pakken in de toekomst. 

 

Voorbereidingen treffen voor de testdag

Voordat je de cognitieve vaardigheden test moet gaan afleggen is het belangrijk dat je jezelf hier goed op voorbereid. De verschillende onderdelen kun je oefenen met de toetsen op de website. Iedere toets begint met een stuk theorie, waarin tips en oplossingsstrategieën worden gegeven.  Deze tips kunnen jou helpen om de vraagstukken sneller en beter op te kunnen lossen. Het is daarom verstandig om zowel de theorie als de praktijk een aantal keer gezien te hebben voordat je de officiële test gaat maken. 

Naast het oefenen met de verschillende onderdelen moet je ook jouw woordenschat verbeteren. Vaak denk je dat je veel woorden al kent, maar kom je er tijdens het oefenen achter dat dit niet het geval is. Om jouw woordenschat te verbeteren kun je veel literatuur, tijdschriften en nieuwsberichten gaan lezen. Probeer hierbij vooral literatuur te pakken dat net boven jouw niveau ligt. Hier staan vaak veel nieuwe woorden in, die je aan de hand van de context leert begrijpen. Mocht je er met de context niet uit komen, kun je de woorden ook opzoeken in het woordenboek. 

Ga daarnaast regelmatig gesprekken aan met mensen in jouw omgeving. Iedereen heeft een andere woordenschat, waardoor je ook hier nieuwe woorden bij leert. Als je een betekenis van een woord niet snapt, kun je deze direct navragen bij deze persoon. Zo leer je beetje bij beetje nieuwe woorden en kun je de woorden ook weer inzetten in gesprekken die je op een later moment gaat voeren. Dit kan jou veel helpen tijdens de onderdelen waarin jouw taalvaardigheden worden getoetst. 

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan


€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest