Handige tips voor een sollicitatie bij de politie
07 september 2021 

Handige tips voor een sollicitatie bij de politie

De sollicitatieprocedure van de Nederlandse politie is een heel proces. Dat komt doordat ze zeker moeten weten dat de mensen die uiteindelijk de straat op gaan, geschikt zijn voor deze functie. Als werknemer van de politie kun je stressvolle situaties tegenkomen waarin jouw handelen het verschil kan maken tussen leven en dood. Als je lichamelijk of geestelijk niet bestand bent tegen deze stress kan dat problemen opleveren voor de betrokken personen. Door de strenge selectie wordt bovendien voorkomen dat agenten lichamelijk of geestelijk trauma oplopen.Inhoudsopgave:


pakket boxen


De verschillende stappen van het sollicitatieproces:

Om toegelaten te worden tot de opleiding van de Nederlandse politie, moet je een aantal stappen doorlopen en keuringen ondergaan. We beginnen het selectieproces op basis van je sollicitatiebrief. Daarna worden mogelijke kandidaten uitgenodigd voor een intakegesprek. Als je ook daar doorheen komt, mag je verder naar de keuringen. Deze keuringen worden verspreid over drie dagen afgenomen. Pas als de resultaten van de eerste dag positief uitvallen, word je uitgenodigd voor de tweede dag. En als je ook de tweede selectieronde goed doorstaat, dan mag je door naar de derde dag.


Tip 1: Een goede sollicitatiebrief die uitlegt waarom jij bij de politie thuishoort

De sollicitatieprocedure wordt begonnen met een sollicitatiebrief waarin je uitlegt waarom een baan bij de politie bij jou past. Je begint de sollicitatiebrief met het vermelden van je volledige persoonsgegevens. Daarna geef je aan welke opleiding je precies wilt volgen: kies je voor de MBO-4 opleiding tot surveillant, de MBO-2 opleiding tot agent, of de HBO opleiding tot politiekundige. Vertel ook in welk van de zeven opleidingscentra je deze opleiding wilt gaan volgen en waar je uiteindelijk wilt gaan werken – er zijn 12 verschillende regio´s.

Vervolgens moet je kort en bondig vertellen waarom je geschikt bent voor deze positie. Laat weten wie je bent, hoe je functioneert en wat voor kwaliteiten je meebrengt. Wat zijn de specifieke eigenschappen die jou gaan helpen in je toekomstige opleiding en baan. Hiervoor mag je maximaal 500 tekens gebruiken. De volgende 500 tekens bevatten een korte beschrijving van jouw ervaring met specifieke bevolkingsgroepen. Die ervaring kun je opgedaan hebben doordat je tot een bepaalde etnische of religieuze minderheidsgroep behoort, of doordat je een bijbaan of hobby hebt gehad die je heeft geholpen meer over een bepaalde groep te leren. Tenslotte noem je je hoogste vooropleiding en alle relevante werkervaring.


Tip 2: Tijdens het intakegesprek moet je jezelf laten zien

Als je sollicitatiebrief aan de eisen voldoet, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek waarin wordt nagegaan wat je intenties zijn en of jouw beeld over het werk van de politie overeenkomt met onze normen en waarden. Hierop kun je je voorbereiden door jezelf goed in te lezen. Zorg dat je weet wat het betekent om bij de politie te werken en dat je bekend bent met de functie beschrijving van de baan waarop je solliciteert op de plek waar je wilt gaan werken. Vorm een beeld van jezelf in deze functie en zorg dat je kunt uitleggen waarom jij daarvoor geschikt bent. Wat zijn de specifieke capaciteiten die je kunt inzetten tijdens je toekomstige werk?

Tijdens dit sollicitatiegesprek (en alle verdere gesprekken) is het belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft. Door eerlijk antwoord te geven op onze vragen kunnen we het beste inschatten of jij gelukkig gaat zijn bij ons en of wij geloven dat we je kunnen vertrouwen. Het is belangrijk om eerlijk te zijn over dingen die je niet weet en/of onzekerheden die je hebt. Mensen die hun tekortkomingen erkennen, staan open om te leren. Veel dingen kunnen getraind worden, maar als er vanaf het begin twijfel is over je integriteit, dan wordt het lastig.

 In dit filmpje vind je tips die je kunnen helpen tijdens je intakegesprek:


Tip 3: Cognitieve capaciteitentest & taaltest

Als jouw recruiter tijdens het intakegesprek het idee krijgt dat je intenties goed bij ons passen, dan begin je aan het eigenlijke testproces. Dit vindt plaats gedurende drie verschillenden testdagen. De eerste dag bestaat uit een cognitieve capaciteitentest en een taaltest. Tijdens de test moet je bijvoorbeeld cijferreeksen afmaken of letterpatronen herkennen. De test is zo gemaakt dat hij steeds moeilijker wordt als je geen of weinig fouten maakt en daardoor het plafond van je cognitieve vaardigheden vaststelt. Het is dus belangrijk om niet te gaan twijfelen als je iets niet weet, want iedereen wordt tot de grens van zijn/haar kunnen gedreven.

 In dit filmpje krijg je een aantal tips over cijferreeksen: 


Tip 4: Psychologische test & rollenspel

Als je goed door de cognitieve capaciteitentest en de taaltest heen komt, dan wordt een afspraak gemaakt voor de tweede testdag. Tijdens deze dag ga je praten met een psycholoog die kijkt of je mentale staat stabiel genoeg is voor het werk bij de politie. Ook tijdens dit gesprek is het belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft. Je kunt het beste eerlijk zijn over de impact van gebeurtenissen in je leven. Oprechtheid is de sleutel tot succes.

Ook doen we een rollenspel. Daarin moet jij natuurlijk reageren op een persoon die zich in een probleemsituatie bevindt. Je krijgt een uitleg over wat je moet doen en tijd om je in te lezen in jouw casus. Vervolgens komt er een goed getrainde acteur, die zich precies zo gedraagt als iemand die echt overstuur is. Jij moet laten zien dat je beschikt over inlevingsvermogen, dat je kunt luisteren, grenzen durft te stellen en de situatie naar jouw hand weet te draaien zodat de rust wederkeert. De ervaringen van de assessor en de acteur worden door de psycholoog meegenomen in de uitkomsten van deze testdag.

 In dit filmpje word uitgelegd wat het rollenspel inhoud:Tip 5: De sporttest en het medisch examen

Als blijkt dat je mentaal helemaal geschikt bent, dan wordt door middel van een sporttest gekeken of je lichamelijk over genoeg kracht, uithoudingsvermogen en lichaamsbeheersing beschikt om het werk bij de politie uit te kunnen voeren. Deze test wordt afgenomen in een sporthal waar je vijf rondes moet doen op een hindernisbaan. Deze vijf rondes moet je afronden in een minimumtijd die afhankelijk is van je leeftijd en geslacht. Om jezelf hierop voor te bereiden kun je de conditie app downloaden. Deze helpt je om het gewenste niveau te bereiken. 

Als je ook deze sporttest goed doorstaat, dan wordt er een afspraak gemaakt om het medische examen af te nemen. Als daaruit blijkt dat je gezond bent, ga je door naar de laatste stap in het solicitatieproces van de politie. Tijdens de screening worden jouw gegevens opgevraagd om er achter te komen of je schulden hebt of andere lasten uit het verleden. Ook bij dit proces is het belangrijk om eerlijk te zijn en geen dingen te verzwijgen.

In dit filmpje krijg je meer informatie over het medisch onderzoek: (Minuut 0,25 tot 1,35)


Nog meer oefenen

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de politietest onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een politietest en je zult hoger scoren voor alle politietest  onderdelen . Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest