Letterpatronen | politie test
28 november 2019 

Letterpatronen | politie test

Voordat je gaat werken bij de politie worden jouw vaardigheden en competenties getest. Aan de hand van deze toetsing kan namelijk bekeken worden of jij de vaardigheden beheerst die nodig zijn voor het werkveld. Deze vaardigheden komen terug in de capaciteitentest. Een van de onderdelen die jij bij de capaciteitentest tegen gaat komen, is letterpatronen. Je kunt hier een hoge score op behalen door de juiste voorbereidingen te treffen. Aan de hand van onderstaande informatie weet jij precies wat je kunt verwachten en hoe je kunt gaan oefenen om jouw vaardigheden op peil te krijgen. 

 

Inhoudsopgave

Uitleg capaciteitentest en letterpatronen

De capaciteitentest is een vast onderdeel van iedere sollicitatieprocedure. Zo ook als jij aan de slag wilt gaan bij de politie. Deze test toetst namelijk jouw vaardigheden aan de hand van verschillende vraagstukken. Ieder onderdeel van de capaciteitentest omvat hierbij andere vaardigheden, waardoor er een helder beeld ontstaat van jouw kennen en kunnen. Werkgevers hechten hier veel waarde aan, doordat intelligentie weerspiegelt hoe iemand op de werkvloer te werk zal gaan. De capaciteitentest wordt hierdoor zwaar meegewogen in de beslissing of iemand geschikt is voor een bepaalde functie. 

Bij de capaciteitentest van de politie krijg je drie verschillende onderdelen. Een hiervan is letterpatronen. Andere onderdelen die je kunt verwachten zijn cijferreeksen en woordrelaties. Cijferpatronen toetsen jouw logisch redeneren en het leggen van verbanden. Daarnaast worden jouw rekenkundige vaardigheden op de proef gesteld. Je moet hierbij de reeks aan cijfers af kunnen maken aan de hand van het ontdekken van de logica. Bij woordrelaties gaat het voornamelijk om jouw woordenschat. Zonder deze woordenschat kun je veel opdrachten niet beantwoorden. Ook hier worden nog extra vaardigheden getoetst. Zo moet je verbanden kunnen leggen, is logisch redeneren een belangrijk onderdeel en zijn jouw taalvaardigheden van belang. 

Afbeeldingsresultaat voor letterpatronen

Letterpatronen behoeven een goede woordenschat

Bij letterpatronen draait het ook om jouw woordenschat. Daarnaast moet je abstract en logisch kunnen redeneren. Letterpatronen worden namelijk ook wel anagrammen genoemd, waarbij je met de gegeven letters of lettergrepen een bepaald woord moet vormen. Zo kan het voorkomen dat je alleen losse letters te zien krijgt, losse lettergrepen met een lettergreep te veel, dat er letters missen in een woord en dat je aan de hand van een gegeven woord nieuwe woorden moet kunnen maken. Voordat je aan dit onderdeel kunt beginnen op de capaciteitentest, moet je jouw woordenschat goed op peil hebben gebracht. Alleen met een goede woordenschat kun je een hoge score behalen. 

De capaciteitentest en daarbij ook de letterpatronen worden beoordeeld op basis van een gemiddelde score. Hiervoor zijn de scores van de verschillende onderdelen bij elkaar opgeteld. De score die jij behaalt, wordt vergeleken met een vooraf opgestelde normgroep. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de overige kandidaten van de sollicitatie. Het is daarom van belang dat je altijd hoog scoort en indruk kunt maken met jouw vaardigheden. Je hebt hiervoor de juiste voorbereiding nodig en moet voldoende geoefend hebt voordat je de capaciteitentest ingaat en de letterpatronen gaat maken. 

De verschillende varianten van letterpatronen

Letterpatronen komen nooit in een variant. Je kunt er daarom vanuit gaan dat je op de capaciteitentest ook te maken krijgt met verschillende varianten, waardoor je ze allemaal gezien moet hebben en daarbij ook met alle varianten in aanraking zijn gekomen tijdens het oefenen. 

De eerste variant die je tegen kunt komen tijdens het oefenen van letterpatronen is het maken van nieuwe woorden uit een gegeven woord. Hierbij begint het vaak eenvoudig, waarbij woorden van enkele letters zijn gegeven. Je moet alle letters gebruiken om een nieuw woord te maken. Een voorbeeld van een eenvoudige oefening is PAS. Hier kun je SAP van maken. Een lastiger voorbeeld is het woord ‘badderen’. Je kunt hier verschillende woorden mee maken, waaronder benaderd en bradende. Hoe meer letters je te zien krijgt, hoe lastiger het soms gaat worden. Jouw woordenschat is hierbij dus heel belangrijk. 

Bekijk goed waar een woord mee moet beginnen

Een andere variant van letterpatronen is een anagram met vier tot zes losse letters. Deze letters vormen met z’n allen een woord. Je mag hierbij geen letters overslaan, maar moet ze allemaal gebruiken. Zo kan het zijn dat je de volgende letters tegenkomt: R – E – G – D – W. Om deze vraagstukken op te lossen moet je eerst bepalen wat de beginletter is. Als je deze letter weet, komt de rest meestal vanzelf. In dit geval moet het woord Dwerg gevormd worden. Bedenk je hierbij goed dat de meest voorkomende beginletters S – B – K – V – S zijn. Het is geen garantie dat alle woorden die je krijgt met deze letters beginnen, maar het helpt je wel op weg door te bekijken of deze letters in het gegeven rijtje voor komen. Zo word je al een beetje op weg geholpen naar een oplossing. 

Lastiger zijn letterpatronen waarbij lettergrepen gegeven zijn. Er zijn namelijk een aantal lettergrepen gegeven, waarbij er ook een tussenstaat die je niet hoeft te gebruiken. Hiermee kun je op het verkeerde been gezet worden, zeker als je met lastige woorden te maken krijgt en geen uitgebreide woordenschat hebt. Een voorbeeld van deze variant is SIE – STAP – TA – FAN. Bekijk hierbij eerst de meest voorkomende beginletters. Kun je aan de hand hiervan een eerste schatting maken van wat het woord moet zijn? In het geval van dit voorbeeld kan het niet. Je zult daarom verder moeten kijken om te zien wat de eerste lettergreep moet zijn. 

 

Bepaal de woorden aan de hand van missende letters

Je gaat dus na welke lettergrepen er zijn. De lettergreep SIE komt vrijwel nooit voor als begin. Je kunt daarom doorgaan naar de volgende lettergreep. STAP is een mogelijkheid, maar ook in combinatie met de overige lettergrepen? Ditzelfde geldt voor TA. Dan kom je aan bij de laatste lettergreep. FAN roept gelijk verschillende associaties op en dan met name in combinatie met de overige lettergrepen. Je zult geneigd zijn om TA eraan vast te plakken. Daarna wijst het zich vanzelf. Je kunt het woord fantasie maken en houdt STAP over. Houd er wel rekening mee dat dit van de meest eenvoudige voorbeelden is die je kunt tegenkomen tijdens letterpatronen. Op de officiële capaciteitentest is dit lastiger. 

De laatste variant waar je mee te maken krijgt, is met missende letters. Bij deze variant zijn er altijd twee woorden gegeven waarbij een letter mist. Ook zijn er drie letters gegeven die je in deze woorden in moet vullen. In tegenstelling tot de andere varianten moet je hier niet aangeven wat de woorden zijn, maar welke letter er overblijft nadat de andere letters ingevuld zijn. Laat jezelf daardoor niet van de wijs brengen en zorg dat je de vraagstukken goed doorleest. Zo voorkom je onnodige fouten en kun je een hoge score behalen op het onderdeel letterpatronen. 

 

Een goede voorbereiding is het halve werk

Letterpatronen oefenen kun je doen door jouw woordenschat uit te breiden. Je moet hiervoor zoveel mogelijk gaan lezen. Niet alleen literatuur is belangrijk, maar ook tijdschriften en nieuwsberichten. Hoe meer je leest, en dan met name dingen leest waar je weinig verstand van hebt, hoe beter jouw woordenschat gaat zijn. Dit zul je ook direct merken in de gesprekken die je voert met anderen. Je gaat de woorden sneller toepassen en daarbij snap je ook meer woorden die jouw gesprekspartner vertelt. Als je een woord tegenkomt die je niet kent, kun je vaak uit de context de betekenis al halen. In sommige gevallen lukt dit echter niet en zul je een betekenis op moeten zoeken of naar de betekenis moeten vragen. 

Daarnaast is het van belang dat je zoveel mogelijk vraagstukken gaat oefenen. Zo raak je gewend aan de vraagstellingen en kun je daarnaast sneller antwoord geven. Je merkt dat je steeds meer woorden gaat herkennen, wat jou weer kan helpen om de capaciteitentest binnen de gegeven test af te ronden. Je gaat minder tijdsdruk ervaren, waardoor je meer zelfvertrouwen hebt. Zelfvertrouwen is niet alleen belangrijk voor de capaciteitentest en de letterpatronen, maar ook tijdens andere onderdelen van de sollicitatie bij de politie. Zorg er daarom voor dat je dit zelfvertrouwen opbouwt door goed voorbereid naar het assessment te gaan. 

De beoordeling van letterpatronen

De beoordeling van de capaciteitentest telt zwaar mee voor het verloop van jouw sollicitatietraject. Je moet een hoge score kunnen behalen om indruk te maken op jouw potentiële werkgever, doordat je anders niet door mag naar de overige onderdelen. De tweede selectiedag kan er daarom toe leiden dat je wordt afgewezen voor een baan bij de politie. 

De beoordeling van de letterpatronen gebeurt op basis van een algemene score voor de capaciteitentest. De score die hieruit voortvloeit, is de score die wordt vergeleken met de normgroep en de andere sollicitanten. Je moet dus aan de minimale norm voldoen om verder te kunnen. Daarnaast krijg je een rapport waarin ook de scores per onderdeel besproken worden. Zo zie je welke vaardigheden bij jou goed ontwikkeld zijn en welke nog enige oefening behoeven. 

Zo zou het kunnen zijn dat je slechter scoort op het onderdeel letterpatronen, waardoor jouw gemiddelde score negatief wordt beïnvloed. Je zult dit terugvinden in het rapport, maar ook tijdens het gesprek met de assessor. Hierbij zijn verschillende tips en feedback gegeven, waarmee jij jezelf opnieuw kunt ontwikkelen in de toekomst. Je kunt voor verduidelijking vragen tijdens het gesprek, zodat je weet waar het fout is gegaan. Het zou namelijk kunnen zijn dat jouw intelligentie niet hoog genoeg reikt, waardoor je de score niet hebt gehaald, maar het kan ook aan andere punten liggen. Vaak is er een vast patroon te ontdekken in de fouten die je gemaakt hebt. Als je deze punten weet, weet je ook hoe je jezelf kunt verbeteren. 

Handvatten voor de toekomst

De uitslag van de letterpatronen, capaciteitentest en andere onderdelen van de sollicitatieprocedure bij de politie kunnen jou helpen om je in de toekomst verder te ontwikkelen. In eerste instantie draait het natuurlijk om de hoogste score behalen, zodat je de baan bij de politie binnen kunt slepen, maar het gaat uiteindelijk ook om meer zelfkennis krijgen en jezelf zoveel mogelijk te blijven ontwikkelen. Je moet daarom te allen tijde goed kijken waar het fout is gegaan. 

Per onderdeel staat in het rapport opgesteld wat je goed en fout hebt gedaan. Deze punten staan stapsgewijs gemeld, inclusief feedback en tips. Het is van belang dat je deze feedback en tips goed doorleest. Als je jezelf hierin herkent, kun je direct aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling. Het kan echter ook zo zijn dat je jezelf hier niet direct in herkent en eerst toelichting wilt hebben. Je kunt daarom vragen wat ze met de feedback bedoelen en hoe je hier mee aan de slag kunt gaan. Zo laat je ook zien dat je toegewijd bent en graag bij wilt leren. Jouw sterke punten kun je op deze manier inzetten om de zwakke punten aan te pakken. 

 

Zet jouw zwakke punten om in sterke punten

Deze zwakke punten kun je verder ontwikkelen door opnieuw de oefeningen te gaan maken en geen genoegen te nemen met een gemiddelde score. Gemiddeld is immers niet goed genoeg, zeker niet als je tijdens sollicitatieprocedures moet presteren onder tijdsdruk en veel zenuwen ervaart. Blijf daarom oefenen totdat je er verzekerd van bent dat je alle onderdelen goed genoeg onder de knie hebt. Dit kan jou ook weer helpen om in de toekomst indruk te maken tijdens een sollicitatie. Als blijkt dat jij aan de hand van letterpatronen de baan niet hebt gekregen, hoef je dus niet bij de pakken neer te gaan zitten. Je hebt immers nieuwe handvatten gekregen om aan jezelf te werken en de volgende sollicitatie tot een goed einde te brengen. 

Ga daarom direct weer aan de slag met het oefenen van letterpatronen. Lees opnieuw alle informatie door die bij de vraagstukken gegeven is, waardoor je de tips en oplossingsstrategieën weer fris in het geheugen hebt. Daarna is het de taak om zoveel mogelijk vraagstukken op te gaan lossen, zodat je opnieuw gewend raakt aan de vraagstelling. Je gaat merken dat je veel beter voorbereid bent tijdens jouw volgende sollicitatie en jouw gemiddelde score flink omhoog kunt halen met het onderdeel letterpatronen. 

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

 

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest