Letterreeksen gratis oefenen voor een beter eindresultaat 
20 november 2019 

Letterreeksen gratis oefenen voor een beter eindresultaat

Om te kunnen werken bij de politie onderga je een zware sollicitatieprocedure. Verschillende selectiedagen met een grote hoeveelheid testen en keuringen liggen in het verschiet en je kunt per onderdeel afgekeurd worden voor de functie. Je kunt daarom nooit goed genoeg voorbereid zijn voor de sollicitatie. Dit begint al bij de juiste kennis en te weten welke onderdelen je per selectiedag tegen kunt komen. Een van de onderdelen die je voorbij zult zien komen is het onderdeel letterreeksen. Onderstaande informatie geeft een beter inzicht in dit onderdeel en hoe je letterreeksen oefenen kunt voor het beste eindresultaat. 

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programma

Uitleg letterreeksen en letterreeksen oefenen

Letterreeksen oefenen begint vanaf het moment dat je te horen hebt gekregen dat je de tweede selectiedag in kunt gaan. Voordat je aan de slag gaat met het oefenen, moet je weten waar je het onderdeel terug kunt vinden en uit welke varianten deze letterreeksen kunnen bestaan. letterreeksen

Letterreeksen zijn een onderdeel van de capaciteitentest. Deze test toetst jouw vaardigheden aan de hand van verschillende onderdelen. Ieder onderdeel kent zijn eigen vaardigheden, waardoor er een goed beeld ontstaat van jouw sterke en zwakke punten. Aan de hand van jouw score kan bepaald worden of jij geschikt bent om te werken bij de politie. Dit houdt in dat je de gevraagde vaardigheden beheerst en dus een goede score behaalt voor de capaciteitentest. Letterreeksen oefenen is hierbij belangrijk. Dit is namelijk een vast onderdeel van de capaciteitentest van de politie en mede hieraan hangt jouw score vast. 

De score die jij aan het einde van de capaciteitentest krijgt, wordt vergeleken met een zogenoemde normgroep. Je moet gemiddeld of hoger scoren dan deze normgroep om door te mogen met de sollicitatie. Scoor je lager dan betekent dit automatisch dat je niet geschikt bent voor het werkveld en dat jouw sollicitatieprocedure na deze dag eindigt. Ook wordt de score vergeleken met andere kandidaten. Hoe meer kandidaten er hoger scoren dan jou, hoe onzekerder het is dat jij de functie kunt krijgen. Zorg er daarom altijd voor dat je de juiste voorbereidingen hebt getroffen door letterreeksen oefenen te gaan. 

De verschillende letterreeksen oefenen

Letterreeksen oefenen gaat verder dan verschillende oefeningen maken. Het houdt ook in dat je moet weten welke varianten er bestaan van deze letterreeksen en dat je weet hoe je ze moet herkennen. Hiermee kun je jezelf namelijk veel tijd besparen op de daadwerkelijke capaciteitentest en ben je ook minder geneigd om fouten te maken tijdens de test. 

De lettergrepen worden ook vaak anagrammen genoemd. Er bestaan verschillende soorten anagrammen, welke je allemaal terugkrijgt op de capaciteitentest. Zo zijn er anagrammen waarbij een woord is gegeven die jij om moet zetten in een ander woord. Deze letterreeksen oefenen kan jou helpen om zoveel mogelijk woorden te gaan herkennen. Jouw woordenschat is hierbij van belang. Je krijgt in eerste instantie eenvoudige woorden, maar deze worden steeds lastiger. Alleen met de juiste woordenschat kun je ervoor zorgen dat je de moeilijke woorden leert herkennen. Een voorbeeld van deze variant van een letterreeks is Pas – Sap. Een lastiger voorbeeld is Badderen. Dit woord kun je in verschillende andere woorden omzetten, zoals benaderd en bradende. 

Losse letters of lettergrepen samenvoegen tot een woord

Letterreeksen oefenen brengt ook anagrammen met losse letters met zich mee. Hierbij zijn een aantal letters gegeven waaruit jij een nieuw woord moet maken. Deze variant bestaat vaak uit vier tot zes letters. Alle letters moeten gebruikt worden in het woord. Een voorbeeld hiervan is L – E – A – D – D. Je zult hiervoor eerst moeten kijken naar de beginletter. Zonder deze beginletter kun je namelijk niet besluiten waar de rest van de letters moeten staan. Onze hersenen kunnen aan de hand van een begin- en eindletter vaak al raden wat het woord is, zelfs als hier letters voor ontbreken. In dit geval ontbreken er geen letters, maar staan ze in de verkeerde volgorde. Het goede antwoord van bovenstaand voorbeeld is dadel. veel losse letter bij elkaar

Andere voorbeelden die je bij letterreeksen oefenen tegen kunt komen zijn R – E – G – D – W, S – N – T – A – D, G – W – A – O – N en S – U – T – K – N. Hierbij kun je eerst weer bekijken welke beginletter ervoor nodig is om de woorden op te kunnen lossen. De meest voorkomende beginletters zijn de S – B – K – V – S. Je kunt er niet altijd vanuit gaan dat de woorden hiermee beginnen die je bij de capaciteitentest komt, maar het kan jou wel op weg helpen om tot de juiste oplossing te komen. Door deze letters te weten kun je bovenstaande voorbeelden oplossen. De juiste antwoorden zijn: dwerg, tand, wagon en kunst. 

Andere voorbeelden die jij tegen kunt komen tijdens het letterreeksen oefenen is een anagram met lettergrepen, waarbij een lettergreep te veel is gegeven. Drie van de vier lettergrepen vormen het woord dat jij als oplossing moet geven. Het is van belang dat je direct herkent welke lettergreep er niet bij hoort, zodat je niet in de valkuilen trapt die dit onderdeel met zich meebrengt. Een voorbeeld van een anagram met lettergrepen is RUIL – DEL – RECH – MID. Bekijk hierbij wat de eerste lettergreep is die je moet gaan gebruiken. Soms kom je er op deze manier al achter welke lettergreep er niet bij hoort. In dit geval is de eerste lettergreep ook gelijk de eerste lettergreep van het gezochte woord. RECH hoort er niet bij. Het juiste antwoord is ruilmiddel. 

Andere voorbeelden zijn: 
CEP – TI – BOEK – TEL 

CORD – BRIEF – NER – OPE 

TING – KET – NEET – FIETS 

STAP – SIE – TA FAN 

Bovenstaande lettergrepen kun je op dezelfde manier oplossen als het eerste voorbeeld dat is gegeven. De antwoorden waar je naar op zoek bent, zijn: boektitel, briefopener, fietsketting en fantasie. Door hier veel mee te oefenen kun je steeds sneller herkennen wat de woorden moeten zijn en kun je jezelf veel tijd besparen tijdens het assessment. 

Missende letters vaak het eenvoudigst

Missende letters is ook een van de voorbeelden tijdens letterreeksen oefenen. Deze variant is voor veel mensen het makkelijkste. Je hebt immers vaak al de begin- en eindletter, waardoor jouw hersenen er automatisch een woord van kunnen maken. In de meeste gevallen is er een klinker weggevallen. Je krijgt bij dit onderdeel twee woorden te zien met bij ieder een ontbrekende letter. Daarbij zijn drie verschillende letters gegeven. Twee daarvan moet je kunnen invullen, de derde is het antwoord op de vraag. Je moet dus aangeven welke letter niet van toepassing is op de gegeven woorden. Zo kan het voorkomen dat je BL_UW en Z_OI tegenkomt. De gegeven letters hierbij de A – O – E.  Door goed te kijken naar beide woorden, zie je dat de A en de O ingevuld moeten worden. De E blijft in dit geval over en moet ingevuld worden als antwoord op de vraag. 

De beste voorbereiding

De beste voorbereiding begint bij letterreeksen oefenen. Hiervoor kun je verschillende opdrachten vinden op de website, waarmee je alle varianten van anagrammen tegen kunt komen. Echter zijn er nog enkele tips die jou kunnen helpen bij het oefenen en die je ook mee kunt nemen naar de uiteindelijke capaciteitentest. voorbereiden op de computer en de letters op een notitie blokje schrijven

De eerste is om het alfabet erbij te houden. We zijn in ons dagelijks leven meer bezig met het tellen van cijfers, maar zeggen vrijwel nooit het alfabet op. Hierdoor hebben mensen minder moeite met cijferreeksen dan met letterreeksen. Het alfabet achterstevoren opnoemen blijft daardoor ook vrij lastig, waardoor het ook niet eenvoudig is om de juiste letters bij elkaar te vinden. Door het alfabet voor jezelf op te schrijven en daarbij ook achterstevoren te leren, kun je de eerste stappen zetten met letterreeksen oefenen. Hierdoor heb je ook een betere houvast om door alle vraagstukken heen te komen. 

Daarna ga je aan de slag met het letterreeksen oefenen. Je kunt hierbij alle varianten door elkaar oefenen, maar ook variant voor variant aanpakken. Daarbij is het van belang dat je alle informatie doorleest die bij de opdrachten gegeven staat. Deze informatie bevat namelijk verschillende tips en oplossingsstrategieën, die jou weer op weg kunnen helpen om sneller de logica in de reeksen te ontdekken. Deze logica heb je nodig om jouw score positief te kunnen beïnvloeden. Je moet namelijk niet alleen een hogere score halen dan de vooraf opgestelde normgroep, maar ook hoger dan de andere kandidaten van de selectiedag. Zo heb je een grotere kans om de functie toegewezen te krijgen en kun je aan de slag bij de politie.  

Planning en voortgang bij letterreeksen oefenen

Je begint jouw voorbereiding altijd vanaf het moment dat je te horen hebt gekregen dat je de capaciteitentest moet gaan afleggen. Letterreeksen oefenen start hierdoor al op dag een. Er zijn echter nog veel meer onderdelen op de capaciteitentest terug te vinden en daarnaast heb je nog andere onderdelen die tijdens de tweede selectiedag uitgevoerd moeten worden. Het kan daarom verstandig zijn om een goede planning op te stellen, die jou helpt om niets over het hoofd te zien. Niet alleen kan dit als houvast dienen voor het oefenen, ook kun je jezelf controleren door iedere dag actief met de test bezig te zijn. Zorg daarom voor een realistische tijdplanning, waarin niet alleen het oefenen meegenomen wordt, maar ook jouw andere werkzaamheden. Op deze manier kun je een goede balans vinden en de planning ook aanpassen indien nodig. 

Houd ook altijd de voortgang bij. Per onderdeel krijg je een score te zien. Door veel letterreeksen oefenen te gaan, merk je dat deze score omhooggaat. Een positieve score en daarbij ook een stijging kunnen helpen om meer motivatie te krijgen en nog meer te oefenen. Deze motivatie kun je op sommige dagen extra gebruiken. Iedereen heeft immers goede en slechte dagen en dit kan ook weerspiegelen in de score voor de capaciteitentest. Een goede voorbereiding en de voortgangscontrole helpen jou om jouw score positief te beïnvloeden en meer zelfvertrouwen te krijgen. 

De beoordeling van letterreeksen tijdens de selectiedag

Tijdens de tweede selectiedag krijg je veel verschillende onderdelen. Zo moet je de capaciteitentest afleggen, maar ook jouw prestaties aan kunnen tonen tijdens de taaltoets en de sporttest. Het is daarom belangrijk om goed te weten hoe je beoordeeld wordt op het onderdeel letterreeksen. In feite word je beoordeeld op basis van alle onderdelen van de capaciteitentest. Zodra je de test hebt afgelegd, ontstaat er een totaalscore op basis van het aantal goede antwoorden dat je hebt gegeven. Je ziet hierdoor in eerste instantie niet hoe jij het per onderdeel hebt gedaan. of je geschikt of ongeschikt bent. geschikt staat ingekleurd

Na de selectiedag wordt er een rapport opgesteld waarin alle onderdelen worden besproken en je ook per onderdeel kunt zien wat jouw score was. Hierin staan al jouw sterke en zwakke punten omschreven, waardoor je kunt zien aan welke vaardigheden je nog moet werken. Ook staat er feedback bij omschreven, zodat je op weg wordt geholpen om jezelf te ontwikkelen en in de toekomst meer successen te boeken. Zelfs wanneer je de functie niet toegewezen krijgt, kan dit assessmentrapport jou helpen. Meedoen aan de selectiedag is daarom nooit voor niets geweest. Je hebt nieuwe handvatten voor de toekomst en hebt wellicht ook meer inzichten gekregen in beroepen die wel bij jou passen. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest