Medische keuring politie 2022
31 oktober 2019 

Medische keuring politie 2022

Veel wegen leiden naar Rome, maar niet veel wegen leiden naar een functie bij de politie. Er is een strenge sollicitatieprocedure waarbij veel mensen afvallen. Dit heeft te maken met de juiste voorbereiding, maar ook met de competenties en vaardigheden die jij moet bezitten om jouw werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarom worden er verschillende testen en keuringen afgelegd om te zien of jij geschikt bent. Een van de testen die jij moet ondergaan is de medische keuring politie. Door het lezen van onderstaande informatie weet jij wat je kunt verwachten en hoe je jezelf hierop voor kunt bereiden. 

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programma

Wat is de medische keuring politie?

Voordat je aan de medische keuring politie mag beginnen zijn er al een aantal andere dagen en toetsen afgelegd. Zo heb je de eerste toetsing gehad op basis van jouw CV en motivatie, heb je de Bewust Blauw dag afgelegd om meer inzicht te krijgen in het werkveld en de risico’s ervan en zijn er twee selectiedagen geweest waarin je verschillende onderdelen af hebt moeten leggen. Bij ieder onderdeel is de kans aanwezig dat de sollicitatie voor jou ophoudt. Als je bij de medische keuring aangekomen bent, heb je dus al veel bereikt. Er is echter nog altijd een kans dat je afgekeurd kunt worden. 

De medische keuring politie is een verplicht onderdeel. Je moet lichamelijk in orde zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en daarom hecht een korps veel waarde aan de uitslag van deze test. Als jij van jezelf al werkt dat jij lichamelijke klachten hebt die jou bij veel werkzaamheden zullen beperken, is een functie bij de politie niet voor jou weggelegd. Het zou zonde zijn als jij hebt gesolliciteerd voor een functie en alle andere onderdelen al afgelegd hebt, terwijl je weet dat je deze keuring niet gaat halen. Als jij dit niet hebt, is het afwachten tot de dag waarop jij de keuring mag gaan afleggen en is een functie bij de politie bijna binnen handbereik. Er worden echter wel veel verschillende testen afgelegd, waarbij jij te allen tijde een goede beoordeling voor moet hebben. 

Alle onderdelen van jouw lichaam onderzocht

De medische keuring politie is een geneeskundig onderzoek, waarbij naar verschillende delen van jouw lichaam wordt gekeken. Zo komen jouw ogen en oren aan bod, maar ook geestelijke aspecten. Bij jouw ogen en oren is het van belang dat je verschillende toonhoogtes kunt herkennen en dat je goed zicht hebt. Hiervoor is het van belang dat je jouw lenzen uitdoet of jouw bril afzet. Uiteraard wordt wel meegenomen in de beoordeling of je deze hulpmiddelen nodig hebt, maar het blote oog wordt in eerste instantie beoordeeld. Het is van belang dat je ervoor zorgt dat je de tijd voor de medische test niet in de buurt komt van lawaaibronnen en ook geen gevaarlijke stunts uithaalt die jouw zicht kunnen beschadigen. een man die een medische keuring krijgt bij de politie

Ook jouw hart en gebit worden bekeken bij de medische keuring politie. Er zijn veel verschillende situaties die effect hebben op jouw hartritme. Denk hierbij aan stresssituaties. Jouw hart moet sterk genoeg zijn om niet te bezwijken terwijl je aan het werk gaat. Daarom wordt er een hartfilmpje gemaakt. Dit hartfilmpje gebeurt zowel in rust als inspanning. Hierdoor kan het verschil in kaart worden gebracht en ontstaat er een goed beeld hoe jouw hart werkt tijdens inspannende situaties. Jouw gebit moet ook in orde zijn. Jouw tanden moeten tegen een stootje kunnen, waardoor er niet direct medische ingrepen hoeven worden gedaan als er iets tegenaan komt. 

Hoe wordt de medische keuring politie beoordeeld?

Al deze onderdelen moeten worden beoordeeld. Per onderdeel komt er een bepaalde score uit, die invloed heeft op de totaalscore. Lichamelijke klachten kunnen doorslaggevend zijn bij het aannemen of afkeuren van jou als politieagent. Een kleine blessure die binnen enkele dagen weer opgelost is, is niet zo erg. Langdurige klachten is waar het voornamelijk over gaat. Zo kan een blessure aan jouw knie veel hinder geven in het werkveld en ook blessures aan jouw rug zijn doorslaggevend. Als jij op het moment van de medische keuring politie een blessure hebt, is het goed om dit aan te geven. In sommige gevallen kan het zelfs verstandig zijn om jouw keuring uit te stellen, zodat je op een eerlijke manier beoordeeld kunt worden. 

De uiteindelijke uitslag krijg je van een bedrijfsarts. Aan de hand van de resultaten kan je geschikt of ongeschikt verklaard worden. Daarnaast is er de mogelijkheid dat je geschikt onder voorwaarden terugziet in het rapport. Ongeschikt is een automatische afwijzing voor een functie bij de politie. Geschikt onder voorwaarden betekent dat je door kunt naar het laatste onderdeel van de sollicitatie, maar wel aan bepaalde onderdelen moet werken. Het zou ook voor kunnen komen dat je niet geschikt bent voor de functie waarnaar je gesolliciteerd hebt, maar wel voor een andere functie. Hierdoor ga je wel door naar de volgende ronde als je het eens bent met de werkzaamheden binnen die functie en wordt er een persoonlijke begeleider ingezet om samen met jou aan dit traject te werken. Je zult echter wel binnen een bepaalde tijd moeten beslissen of je deze functie wilt, anders vervallen de resultaten en kun je opnieuw beginnen met solliciteren. iemand die een medische keuring aan het beoordelen is

Houd er ook rekening mee dat de resultaten van de medische keuring politie niet meer geldig zijn als je een operatie moet ondergaan. Het kan namelijk zo zijn dat er na het herstel van deze operatie andere problemen optreden, waardoor de resultaten van de test ook geheel anders kunnen verlopen. Als je weet dat er een operatie aan zit te komen, is het beter om dit aan te geven, waardoor de test verschoven kan worden naar een ander tijdstip. Zo ben je ervan verzekerd dat de resultaten van de medische keuring in een keer goed zijn en loop je niet het risico dat de andere resultaten van de sollicitatieprocedure ongeldig worden verklaard of verlopen. 

De rechten van jou als sollicitant

Je komt tijdens een sollicitatie niet onder de medische keuring politie uit. Als jij de functie wilt bemachtigen, zul je de test dus af moeten leggen. Je kunt er echter wel voor kiezen om de keuring niet te laten uitvoeren, waardoor er risico’s voor jouw sollicitatie ontstaan. Als je niet meedoet aan de keuring, word je in de meeste gevallen afgewezen voor een baan bij de politie. Het enige wanneer jouw baan niet in het geding komt, is wanneer je de keuring uitstelt tot na een operatie of het herstel van een blessure. 

Ook kun je ervoor kiezen om de resultaten niet aan de politie door te geven. Als je de medische keuring politie ondergaat, kunnen de resultaten misschien tegenvallen. Als je het niet eens bent met de uitslag, kun je het doorsturen van de uitslag blokkeren. Ook hier geldt bij dat de sollicitatie voor jou zal eindigen. Je moet dus goed bekijken of het blokkeren het waard is om jouw baan op het spel te zetten. Ook bij een negatief advies kan het soms verstandiger zijn om de resultaten wel door te laten sturen dan deze alleen voor jezelf te houden. Je kunt immers in de toekomst nog een keer willen solliciteren nadat je aan alle tekortkomingen gewerkt hebt. Hierbij kunnen de resultaten vergeleken worden en kan er een grotere kans zijn dat je de functie nu wel zult krijgen. 

Als de uitslag van de medische keuring politie bekend is, heb je tien werkdagen de tijd om de uitslag te laten blokkeren. Dit moet schriftelijk gebeuren. Aan de hand van de aanwijzingen die bij het rapport zitten, kun je een gedegen brief opstellen met jouw beweegredenen. Het is van belang dat je hierbij precies opschrijft waarom je de uitslag laat blokkeren en welke mogelijke factoren hebben bijgedragen aan een negatief advies. Schiet hierbij niet in de verdediging, maar leg de situatie in zijn geheel uit. Zo is de kans groot dat je in de toekomst toch opnieuw kunt proberen om het gehele traject af te leggen, zonder dat hierbij jouw eerdere resultaten meegenomen worden. 

Afwijzing en verdere loopbaan

Als na de medische keuring politie blijkt dat jij niet geschikt bent voor een functie, word je hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Ook staat er precies bij waarom jij afgekeurd bent. Dit gebeurt allemaal schriftelijk. Je krijgt wel een uitnodiging voor een gesprek met de bedrijfsarts. Tijdens dit gesprek worden alle resultaten nogmaals besproken en gekeken wat dit voor effect heeft op zowel jouw dagelijkse leven als op jouw verdere loopbaan. De bijzonderheden worden hierbij extra omschreven, zodat jij een beter beeld hebt bij de beslissing die gemaakt is. Iedere bijzonderheid is immers een belemmering voor jezelf en je moet daarom goed weten hoe je hiermee kom kunt gaan. 

In sommige gevallen is het alleen een tijdelijke afwijzing, bijvoorbeeld in het geval dat er een blessure op is getreden. Herstellende zijn van een blessure of medische operatie kunnen bijvoorbeeld een time out veroorzaken. Ook deze onderdelen worden meegenomen in jouw uiteindelijke oordeel en hierdoor heb je meer inzichten in de mogelijkheden en beperkingen. Zo weet je bijvoorbeeld wat je kunt doen om jouw blessure zo snel mogelijk opgelost te hebben om door te mogen. 

Een herkeuring voor een extra kans

Het kan ook voor komen dat je aan de hand van een eerdere uitslag een herkeuring af kunt leggen. De medische keuring politie is maar een beperkte tijd geldig. Zodra deze tijd overschreden is, kun je jezelf opnieuw inschrijven voor de keuring. In de tussentijd heb je de kans om aan jezelf te werken en daarbij ook op de juiste manier te herstellen van blessures. De punten waarop jij de vorige keer afgekeurd bent, kunnen hierdoor ontwikkeld worden in jouw sterke punten. Zo kun je laten zien dat je aan jouw tekortkomingen hebt gewerkt, waardoor de kans op een baan vele malen groter is. Je bent immers gedreven om door te zetten en kunt alle zwakke punten omzetten in sterke punten. 

Hoewel een herkeuring van de medische keuring politie nodig is, moet je goed opletten wanneer je deze gaat doen. Er zijn immers veel meer onderdelen van de sollicitatieprocedure van de politie, welke ook allemaal een bepaalde tijd geldig zijn. In de meeste gevallen loopt de geldigheid van de andere onderdelen tegelijkertijd of zelfs vroeger af dan de geldigheid van de medische keuring. Je moet daarom de tijd goed in de gaten houden. Als blijkt dat de andere onderdelen verlopen zijn, moet je het gehele traject opnieuw volgen. Dit geeft jou wel de mogelijkheid om jouw ontwikkelingen aan te kunnen tonen. Je weet immers al wat je te wachten staat en kunt daarom gerichter voorbereiden. Zo kun je de verschillende onderdelen opnieuw gaan oefenen en jouw conditie weer op peil brengen voordat je aan het traject begint.

Een volledige afkeuring geeft nieuwe mogelijkheden

een meneer die aangeeft dat je afgekeurd bent

Als blijkt dat je volledig afgekeurd bent aan de hand van de medische Keuring politie kan er gekeken worden naar de toekomst. Een baan bij de politie zit er wellicht niet voor je in, maar je hebt gedurende de sollicitatie wel meer inzicht gekregen in jouw kennen en kunnen. Bekijk daarom goed welke vaardigheden je beheerst en zoek hier de juiste beroepen bij. Hier kunnen assessoren jou ook vaak bij helpen. Vergeet daarom niet de juiste vragen te stellen en zorg dat je weet waar jouw sterke punten liggen. De competenties en vaardigheden kun je op deze manier inzetten om jouw loopbaan meer kleur te geven. Je hebt dus altijd iets aan de uitslagen van de medische test en de overige uitslagen van de toetsonderdelen. Ga daarom nooit bij de pakken neerzitten als je afgewezen wordt naar aanleiding van de medische keuring, maar zie het als een opening voor nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest