Opleidingseisen politie
24 augustus 2021 

Opleidingseisen politie

Overweeg je om voor een baan bij de politie te gaan? Dan zul je eerst een politieopleiding moeten doen. Dit geldt althans voor de meeste functies bij de politie. Er zijn ook functies waarvoor een politieopleiding niet noodzakelijk is, zoals werken op het gebied van de informatievoorziening. Het kan echter wel zo zijn dat er ook voor deze functies bepaalde opleidingseisen zijn. Voor de meeste banen bij de politie zijn er in ieder geval opleidingseisen. Dit kunnen politieopleidingen zijn op verschillende niveaus en met verschillende tijdsduren. Het gaat in ieder geval om mbo-opleidingen en hbo-opleidingen. In deze tekst kun je lezen welke politieopleidingen er precies zijn en wat je met een bepaalde opleiding kunt bij de politie. Mocht je een bepaalde baan bij de politie op het oog hebben, dan kun je hier bekijken welke opleidingseis geldt.


Inhoudsopgave: 


pakket boxen
Een mbo-opleiding

De mbo-opleidingen die onderscheiden worden bij de politieopleidingen, zijn de politieopleiding op mbo 2-niveau en op mbo 4-niveau. De eerste duurt anderhalf jaar, de tweede twee jaar. Hieronder krijg je meer informatie over de vraag wat je met deze opleiding kunt doen bij de politie.


Een politieopleiding op mbo 2-niveau

Als je een politieopleiding op mbo 2-niveau hebt afgerond, krijg je bij de politie vooral te maken met fysiek werk. Om precies te zijn kun je als surveillant of assistent beveiliger aan de slag bij de politie. Als je als surveillant aan de slag gaat, is het je taak om toezicht te houden. Dit kan op straat zijn, maar ook bij bijvoorbeeld evenementen. Ook assisteren bij verkeerscontroles hoort bij je baan als surveillant bij de politie. Daarnaast kan het zo zijn dat je wapens in beslag moet nemen of hulp moet bieden aan mensen. Als assistent beveiliger ben je bezig met arrestanten. Hier hoort het fouilleren van de arrestanten bij, net zoals het registreren van de arrestanten en hun afgenomen eigendommen.


Een politieopleiding op mbo 4-niveau

Met een diploma van een politieopleiding op mbo 4-niveau kun je verschillende taken binnen de politie uitvoeren. Deze studie is namelijk erg breed en behandelt veel verschillende politietaken. Wat je onder andere leert, is het opnemen van aangiften, het opmaken van een proces-verbaal en het omgaan met wapens. Ook leer je veel over wetten en protocollen. De opleiding is dus erg breed en je wordt ook opgeleid om fysieke werk goed uit te kunnen voeren. Daarom is je conditie erg belangrijk. Hier wordt tijdens deze politieopleiding ook veel aandacht aan besteed. Niet alleen je conditie wordt getraind tijdens de opleiding, ook onder andere krachttraining en zelfverdediging komen aan bod.


Een hbo-opleiding

Als je voor een hbo-opleiding gaat, heb je de keuze uit drie verschillende opleidingen. Twee hiervan zijn politieopleidingen die je op divers politiewerk voorbereiden. Een van deze opleidingen duurt tweeëneenhalf jaar, de andere vier jaar. Je kunt ook een master volgen op hbo-niveau als je bij de politie wilt. Dit is een rechercheopleiding. Hierbij word je dus voorbereid op werk op het gebied van de recherche. Hier wordt zo meteen verder op ingegaan. Eerst kun je nu lezen wat je precies met de andere opleidingen kunt bij de politie.Een politieopleiding op hbo-niveau (tweeënhalf jaar)

De politieopleiding op hbo-niveau die tweeënhalf jaar duurt, verschilt niet wezenlijk van de opleiding die vier jaar duurt. De inhoud is namelijk hetzelfde. Het enige verschil is dat het tempo bij de opleiding die tweeënhalf jaar duurt natuurlijk hoger ligt. Je moet namelijk dezelfde stof in minder tijd tot je nemen. De politieopleiding op hbo-niveau die tweeënhalf jaar duurt, is alleen voor mensen die al een bachelor diploma hebben. Je hebt dus wel al ervaring van een andere opleiding nodig als je voor het verkorte programma wilt gaan. Omdat hetgeen je leert bij deze opleiding hetzelfde is als bij de opleiding die vier jaar duurt, wordt daar in de volgende alinea meer over verteld.Een politieopleiding op hbo-niveau (vier jaar)

Net als bij een politieopleiding op mbo-niveau, leer je veel over verschillende onderwerpen tijdens de hbo-opleiding. Zo krijg je les over wetten en regelgeving, les in zelfverdediging en leer je hoe je opsporingsactiviteiten moet uitvoeren. Ook bij deze opleiding is het ook belangrijk dat je fysiek geschikt bent. Veel hiervan komt overeen met de opleiding op mbo-niveau. Op hbo-niveau word je wel opgeleid om ingewikkeldere taken te verrichten als je bij de politie aan de slag gaat. Dit kunnen bijvoorbeeld grote verkeersongevallen zijn. Ook is de opleiding op hbo-niveau wat theoretischer dan de opleiding op mbo-niveau. Bij allebei is praktijk erg belangrijk, maar op hbo-niveau wordt dit wat meer afgewisseld met de theorie.Verschillende fases binnen de politieopleiding op hbo-niveau

Als je de politieopleiding op hbo-niveau volgt, doorloop je verschillende fases. Ten eerste doorloop je de oriëntatiefase, die één jaar duurt. Hier krijg je veel informatie, maar nog niet heel gedetailleerd. Het gaat namelijk om de basis van het politiewerk. De volgende fase is de functioneringsfase, die anderhalf jaar duurt. Deze duurt wat langer en in deze fase ga je dieper in op bepaalde aspecten van het politiewerk (opsporing, handhaving en noodhulp komen aan bod). De derde fase is de integratiefase, die zes maanden duurt. In dit halfjaar gaat het over de politie in de samenleving. Vooral theorie staat in deze fase centraal. In de laatste fase is het je taak om een minor te volgen en een bachelor thesis te schrijven. Dit is de profileringsfase, die één jaar duurt.Een masteropleiding op hbo-niveau op het gebied van de recherche

Als je je graag wilt verdiepen in de recherche bij de politie, kun je de masteropleiding recherche volgen. Je wordt opgeleid om bij de politie met opsporing bezig te kunnen zijn. Dit is een belangrijk onderdeel van de politie, waarmee voor meer veiligheid gezorgd wordt. Deze opleiding bevat een premaster en een master. De premaster duurt één jaar en de master twee jaar. De premaster is een voorbereiding op de master. Tijdens de premaster leer je eerst de basis van de basispolitiezorg, met daarna een stage op dit gebied. Vervolgens ga je dieper in op de opsporing, ook gevolgd door een stage op dit gebied. Tijdens de master zelf ga je hier nog dieper op in aan de hand van een rechercheonderzoek dat je doorloopt. De master sluit je af met een masterscriptie.Nog meer oefenen

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de politietest onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een politietest en je zult hoger scoren voor alle politietest  onderdelen . Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest