De Nederlandse politie taaltest 2022
29 oktober 2019 

De Nederlandse politie taaltest 2022

De politie taaltest is een onderdeel van de politietest, een procedure die elke nieuwe werknemer van de politie moet afleggen. Het is een uitgebreide procedure, die wel tot een half jaar in beslag kan nemen. Tijdens de politietest maak je toetsen, presenteer je jezelf en wordt er door de politie en background check gedaan. De hoofdmoot van de procedure zijn drie selectiedagen. Hierbij controleer je of je de juiste motivatie voor beroep hebt, bewijs je dat je voldoende intelligent bent en het juiste karakter hebt om agent te worden, en voer je verschillende tests uit waaronder een sporttest en een rollenspel. Bij de politie taaltest wordt je schrijf- en leesvaardigheid beoordeeld.

Als deze tests allemaal positief zijn, dan kan je na een medische keuring en een achtergrond controle tot de dienst toetreden. De politietest is moeilijk, kent een hoog percentage uitvallers en dwingt je om het beste uit jezelf te halen. Het helpt erg om je van tevoren goed in te lezen en na te gaan of je aan de minimumeisen van het beroep voldoet. 

In deze tekst bespreken we de politie taaltest en vergelijkbare onderdelen van de procedure.

 

Inhoudsopgave 

 1. De politie taaltest
 2. De rest van de sollicitatieprocedure
 3. Het psychologisch onderzoek afleggen
 4. De laatste testen
 5. FAQ


politietest-coaching-programma


 

De politie taaltest

De politie taaltest is een voor veel kandidaten één van de moeilijkste onderdelen van de politietest. Als politieagent ben je een groot deel van tijd bezig om informatie te verzamelen en informatie over te brengen. Er moeten rapporten en verslagen van je werk naar andere onderdelen van de politie worden gestuurd, en je superieuren willen weten wat er in elke situatie gebeurd is. Ook op straat vind je informatie, die bovendien vaak niet volledig of gekleurd is. Het is dus van belang dat jij de kern van informatie snel kunt doorgronden, en dat je die kunt vertalen naar een mondelinge rapportage of een verslag. iemand is de politie taaltoets aan het maken

De politie taaltest van de selectiedagen gaat na of jij in staat bent om het nodige papierwerk in te vullen, en of je in de praktijk de kern van een boodschap zult begrijpen, ook als die niet volledig of onbetrouwbaar is. De politie taaltest bestaat uit drie onderdelen. 

 1. Bij het eerste onderdeel van de politie taaltest krijg je een aantal korte teksten voorgeschoteld, die variëren in niveau van makkelijk naar moeilijk. In deze teksten zijn een aantal woorden in de zinnen niet volledig ingevuld. Het is jouw taak om de strekking van elke tekst te begrijpen, en om dan aan te geven welk woord je denkt dat er ingevuld moet worden. 
 2. Bij de tweede opdracht van de politie taaltest krijg je langere teksten, van een paar honderd woorden. Elk deze teksten kan informatief zijn, bedoeld zijn om iemand over te halen of een andere vorm hebben. Om elk van deze teksten snel te begrijpen is het handig om hem eerst te scannen, waarbij je de tekst doorleest en de titels en de kopjes goed leest. Daarna kan je de tekst regel voor regel doorlezen. Je moet hierbij kijken naar de boodschap van de tekst: wat wil de schrijver met deze tekst zeggen? Gaat het om feiten of meningen, en wat zijn de belangrijkste regels in de tekst? Als je de tekst goed hebt door doorgelezen en vind dat je hem begrijpt, dan beantwoord je een aantal meerkeuzevragen over de inhoud van de tekst. 
 3. Bij het laatste onderdeel van de politie taaltest ga je zelf een tekst schrijven. Deze tekst moet begrijpelijk zijn, tot de kern komen, en hij moet ook voorzien zijn van goede zinsbouw, grammatica en spelling. Het is belangrijk dat je hierbij goed Nederlands schrijft, en geen afkortingen of internettaal gebruikt. Je hebt verschillende soorten informatie om deze tekst op te baseren. Ook hier kan het gaan om bronnen die niet volledig zijn of gekleurd zijn. Denk aan een ooggetuigenverslag of aan gegevens in grafieken en tabellen.

 

De rest van de sollicitatieprocedure

Behalve de politie taaltest bevat de procedure nog veel meer onderdelen en toetsmomenten. Het beroep van een agent brengt behoorlijke uitdagingen met zich mee. Het is zeker niet zo dat “die pet iedereen past”, zoals wel eens voor de grap wordt gezegd! Sterker nog, als agent moet je voldoen aan behoorlijke eisen. Tijdens de sollicitatieprocedure bij de politie, die wel een half jaar kan duren, wordt er tot in de details gekeken of je aan alle eisen voldoet. Je wordt getest op het gebied van intelligentie, een sollicitatie proceduretaalvaardigheid en fysieke conditie. Ook wordt er gekeken of je de juiste motivatie hebt om agent te worden, en of je een persoonlijke achtergrond hebt die dit toelaat. In totaal bestaat de sollicitatieprocedure uit zeven verschillende stappen. Die moet je allemaal met goed gevolg te doorlopen om in aanmerking te komen voor het beroep. 

 

 • Toetsing van je sollicitatie. Je kunt bij de politie solliciteren door een sollicitatieformulier in te vullen. Dit formulier wordt in eerste instantie getoetst door een commissie. Zij gaan na of je de juiste achtergrond en opleiding hebt om bij de politie te komen. Ook wordt er gekeken welke banen er beschikbaar in de regio waar jij solliciteert. 
 • Eerste selectiedag. De eerste selectiedag staat helemaal in het teken van jouw motivatie en het beeld dat je hebt van het beroep van agent. Je wordt uitgenodigd om klassikaal met andere deelnemers te discussiëren over de inhoud van het beroep. Politiemedewerkers zullen jullie vragen beantwoorden. Ook krijg je de kans om alvast even in de jas van een agent te kruipen, en handelend op te treden. 
 • Tweede selectiedag. Deze dag wordt ook wel politietest Deel A genoemd. Hij vindt ongeveer twee weken na de eerste selectiedag plaatst. Je krijgt drie verschillende toetsen, die je geestelijke en lichamelijke geschiktheid voor het beroep onder de loep nemen. Je moet eerst de politie taaltest met goed gevolg afleggen. Daarna zal je een intelligentietest maken en een sporttest doen. De sporttest is van behoorlijk niveau: je moet hierbij een parcours afleggen waarbij je snelheid, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen op de proef worden gesteld. De sporttest kan je thuis gelukkig wel goed voorbereiden. 
 • Derde selectiedag. Deze dag wordt ook politietest Deel B genoemd en vindt een paar weken na de vorige selectiedag plaats. Op deze dag wordt er gekeken of jij een persoonlijkheid hebt die aansluit bij de eisen van het beroep. Je vult een flink aantal vragen in, waarbij je telkens twee stellingen met elkaar moet vergelijken. Dit geeft de toetsingscommissie een beeld van wie jij bent. Ook krijg je een gesprek van een uur met een erkende psycholoog, waarbij er onder andere wordt ingegaan op heftige situaties die je hebt meegemaakt. Tenslotte moet je in een rollenspel optreden als een politieagent in een ingewikkelde situatie met acteurs. 
 • Eindgesprek. Dit gesprek is vergelijkbaar met een sollicitatiegesprek. Bereid je dus voor op vragen die je op een gemiddeld sollicitatiegesprek kunt verwachten. Er wordt je ook gevraagd om een presentatie te geven over jezelf en je motivatie om bij het korps in dienst treden. Hiervoor krijg je duidelijke aanwijzingen. Een gevolg van het eindgesprek kan zijn dat er een intentie tot indiensttreding wordt afgegeven, een voorlopig positief advies dus. 
 • Medische keuring. Bij de medische keuring word je onderworpen aan verschillende medische testen. Een onafhankelijke arts beoordeelt hierbij of je lichamelijk gezond genoeg bent om agent te worden. 
 • Screening. De screening is een achtergrondonderzoek, waarbij de politie kijkt of er zaken in jouw leven spelen die je als agent minder of niet geschikt maken. Er wordt bijvoorbeeld bij het BKR gevraagd of jij uitstaande schulden hebt. Ook wordt er gekeken of je eerder in aanraking bent geweest met politie en Justitie. Tenslotte krijg je een huisgesprek, waarbij er wordt ingegaan op hoe jouw persoonlijke leven er uit ziet.

 

Het psychologisch onderzoek afleggen

Bij de politietest deel B hoort een psychologisch onderzoek. Je gaat hiervoor een gesprek aan met een psycholoog, en je geeft inzicht in je karakter door een lijst met persoonlijke vragen in te vullen. Het gesprek met een psycholoog beslaat in totaal een uur. De psycholoog is geïnteresseerd in jouw leven, jouw geschiedenis, en in de dingen die je hebt meegemaakt. Hij of zij stelt je vooral veel vragen over ingewikkelde en zelfs traumatische gebeurtenissen die je ooit hebt meegemaakt. Jij moet dan uitleggen psychologische test afleggenhoe je in deze situatie hebt gehandeld, en hoe je je daarbij voelt en voelde. Er zijn maar weinig mensen die deze test leuk vinden, omdat hij heel persoonlijk is en je dwingt terug te denken aan vervelende momenten in je leven. Toch is het van belang dat je open en gedetailleerd antwoord geeft. De persoonlijkheidsvragentest maak je op de computer. Geef daarbij telkens aan welke van twee stellingen, die allebei iets over jouw persoonlijkheid zeggen, het best bij jou past. Daardoor bouw je een beeld op van je eigen karakter, en kunnen de examinatoren nagaan of jouw karakter compatible is met het beroep. Geef daarom telkens zo goed mogelijk antwoord op de vraag, en kies de stelling die het beste bij jou aansluit.

 

De laatste testen

Als je de selectiedagen van de politie test hebt gevolgd, dan kun je even rust nemen. De resultaten van je politie taaltest  en andere toetsen worden bekeken door medewerkers van de politie, en binnen een paar weken zul je een uitnodiging krijgen voor een eindgesprek. Dit is een persoonlijk gesprek waarin onder andere je toetsresultaten worden behandeld. Voor de rest werkt het eindgesprek ongeveer hetzelfde als een sollicitatiegesprek. Als je ervaring heb met solliciteren, dan weet je waarschijnlijk ongeveer wat voor soort vragen er gesteld zullen worden. Je zult nog een keer gevraagd worden om je motivatie toe te lichten en aan te geven waarom jij geschikt bent als agent. Om dat te doen krijg je de tijd om een presentatie van 10 minuten te geven, waarin je verteld wie je bent, en aannemelijk maakt dat jij dezelfde kernwaarden hebt als een goede agent. Tijdens dit gesprek kunnen er ook afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Dat betekent nog niet dat je bent aangenomen – je moet hierna namelijk nog twee controles overleven. Maar je kunt wel een intentie tot in aanstelling krijgen, waarmee de politie aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in jouw diensten. testen afgevinkt, met en groene potlood

Na het eindgesprek zijn er nog twee testen in de procedure. Je krijgt een medische keuring die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke arts. Je zult verschillende lichamelijke onderzoeken ondergaan, waarbij er wordt gekeken of je geen aandoening hebt die het politiewerk zouden kunnen belemmeren. De werking van je hart en longen wordt bekeken, je krijgt een evenwichtstest, je bloeddruk wordt gemeten, en je ogen en oren worden gecontroleerd. De arts stuurt de rapportage van het onderzoek door naar de politie. 

Het allerlaatste onderdeel van de politietest is een geschiktheidsonderzoek. Dit is een achtergrondcheck van jou en van je sociale omgeving. Er wordt onder andere bekeken of je eerder in aanraking bent gekomen met politie of justitie. Als je een strafblad hebt, of als je schulden hebt bij het Bureau Krediet Registratie, dan kan dat gevolgen hebben voor je kansen. Ook krijg je in deze laatste fase een huisbezoek, waarbij politieagenten jou beter willen leren kennen en willen kijken hoe jouw thuissituatie is. Op dit gesprek zullen er ook vragen worden gesteld over jouw hobby’s, vrijetijdsbestedingen en je mening over actuele onderwerpen die spelen in de maatschappij. Als je al deze drie testen slaagt, dan kun je waarschijnlijk aan de slag als agent. Gefeliciteerd!

 

FAQ

Hoe oud moet ik zijn om te solliciteren? 

Je kunt bij een bureau in jouw regio solliciteren vanaf de leeftijd van 16,5 jaar als je surveillant wil worden, en vanaf de leeftijd van 17,5 jaar voor een andere geuniformeerde functie. 

Ik heb behalve de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit. Kan ik dan toch solliciteren? 

Ja, je moet in elk geval de Nederlandse nationaliteit bezitten om in aanmerking te komen voor een dienstverband. Of je daarnaast een tweede nationaliteit hebt, dat maakt niet uit. 

Kan ik solliciteren naar de functie van politie te paard? 

Je kan bij de bereden politie als je een paar jaar ervaring hebt als surveillant, en als je het deelgenomen aan ME-optredens. 

Als je de politie test niet in één keer haalt, kan je hem dan nog een keer doen?

Dat is onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Wanneer je bijvoorbeeld niet fit genoeg bent voor de sporttest, of je weegt teveel om de medische keuring te doorstaan, kan je een aantal maanden later het betreffende onderdeel herkansen. In de tussentijd kan je dan je conditie trainen of gewicht proberen kwijt te raken. Maar er zijn ook onderdelen die je niet kan verbeteren. Als je bijvoorbeeld ooit een hart- en vaatziekte hebt gehad, en komt daardoor niet door de medische keuring, is er geen herkansing mogelijk. In dit geval kan je de situatie immers niet veranderen.

Waar vinden de selectiedagen van de test plaats?

Op verschillende locaties. Sommige onderdelen leg je in je eigen regio af, voor andere verblijf je een dag op de politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam.

Wordt de politie taaltest minder streng beoordeeld als ik dyslectie heb?

De politie taaltest is voor iedereen hetzelfde. Er gelden dus geen soepelere voorwaarden als je dyslexie hebt. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

 € 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest