De Politie Test voorbereiden
23 oktober 2019 

De Politie Test voorbereiden

De politie test is een procedure waarmee de Nederlandse politie kijkt of jij het in je hebt om
tot het beroep toe te treden. De politie test bestaat uit zeven verschillende onderdelen,
waarbij er op meerdere vlakken wordt gekeken wat jij in huis hebt. Er is onder andere een
cognitieve test, waarbij je bijvoorbeeld woorden en getallenreeksen moet aanvullen. Ook
bevat de test een taaltoets en een psychologische test, waarbij er gekeken wordt hoe jouw
persoonlijkheid in elkaar zit en hoe je je opstelt in ingewikkelde situaties. Dan is er ook nog
een sporttest waarbij er wordt nagegaan hoe het zit met jouw fysieke capaciteiten. Elk van
deze testen heeft een hoog niveau, en als je op een onderdeel niet slaagt, dan kan je helaas
niet toetreden tot de politie. Het is daarom een heel goed idee om je tot in details voor te
bereiden op de politie test. De inhoud van de test is in grote lijnen bekend – die kun je online
terugvinden. Ook vind je op internet oefentesten waarmee je de theoretische onderdelen en
zelfs het sportgedeelte zelf thuis kanvoorbereiden. Met zo'n voorbereiding heb je een veel
betere kans om de echte politie test met goed resultaat te doorstaan, waardoor je dus bij de
politie kunt solliciteren.

Inhoudsopgave

politietest-coaching-programma

Hoe de politie test in elkaar zit

De sollicitatieprocedure van de politie begint zodra je een sollicitatieformulier invult,
waarmee je aangeeft dat je interesse hebt in het beroep. Daarna zijn er een flink aantalpolitieagenten die op een stoel zitten en naar een presentatie aan het luisteren zijn
stappen die je moet doorlopen om te bewijzen dat je genoeg in je mars hebt. Zo is er
bijvoorbeeld een selectieprocedure die meerdere dagen duurt, en waarin je verschillende toetsen met goed gevolg moet afleggen. Ook vindt er een eindgesprek plaats waarin je jezelf presenteert en waarin je daadwerkelijk solliciteert naar de functie. Een medische keuring en een screening van jouw persoonlijke leven behoren ook tot de procedure. Je ziet wel dat dit een behoorlijk fors traject is! Er worden dan ook flinke eisen gesteld aan kandidaat- politieagenten: je moet in goede fysieke conditie zijn, over een bepaald intelligentieniveau beschikken, een goede taalbeheersing hebben enzovoorts. In het kort bevat de sollicitatieprocedure bij de politie de volgende stappen.

 1. Toetsing van je sollicitatie. Je sollicitatieformulier wordt beoordeeld door een
  commissie. Daarbij wordt er gekeken of je aan het profiel van een politieagent
  voldoet, of je de juiste kwalificaties hebt en of er banen beschikbaar in jouw regio
  zijn.
 2. Eerste selectiedag. Deze selectiedag wordt ook wel Bewust Blauw genoemd. Tijdens
  deze dag kom je van alles over de politie te weten en wordt jouw motivatie tegen het
  licht gehouden. Er wordt gekeken of jij een realistisch beeld hebt van het beroep. Dit
  is een klassikale dag die je samen met andere kandidaten meemaakt.
 3. Tweede selectiedag. Deze dag wordt ook wel politie test Deel A genoemd. Hij bestaat uit drie onderdelen, namelijk een cognitieve capaciteitentest (een soort intelligentietest), een taaltoets en een sporttest.
 4. Derde selectiedag. De derde selectiedag wordt ook wel politie test Deel B genoemd.
  De dag bestaat uit een vragenlijst met vragen over jouw persoonlijkheid, een gesprek
  met een psycholoog en een rollenspel waarin je optreedt en handhaaft als agent.
 5. Eindgesprek. Doorsta je de eerdere onderdelen van de politie test met goed gevolg,
  dan krijg je een eindgesprek in jouw regio. Hierbij worden je toetsresultaten
  besproken. Ook geef je een presentatie over jezelf en je motieven.Uiteraard kan je
  verschillende vragen over jezelf en over je motivatie verwachten. Na afloop van het
  gesprek kan je een intentie tot aanstelling krijgen. Als je de volgende stappen in de
  procedure succesvol doorloopt, dan kun je aangenomen worden.
 6. Medische keuring. De medische keuring wordt verricht door een externe medische
  dienst. Er wordt gekeken of je lichamelijke beperkingen hebt die de uitoefening van
  het beroep in de weg staan.
 7. Screening. De screening, die ook wel betrouwbaarheidsonderzoek genoemd wordt,
  wordt door de politie uitgevoerd om te kijken wat jouw persoonlijke situatie is. Er
  wordt nagegaan of je schulden hebt en of je een strafblad bezit. Ook krijg je
  huisbezoek waarbij er wordt gekeken naar jouw persoonlijke situatie en
  dagbestedingen.

Je moet elk onderdeel van de politie test doorstaan. Als je op een onderdeel onvoldoende
scoort, dan kan dat tot gevolg hebben dat je niet wordt aangenomen. Het is mogelijk om een
herkansing aan te vragen, als de redenen voor die onvoldoende te verhelpen zijn. Het kan
een paar maanden duren voordat je voor een dergelijke herkansing in aanmerking komt.

Eerste dag: Bewust Blauw

Bewust Blauw is een onderdeel van de politie test. Het onderdeel bestaat vooral uit
gesprekken, discussies en een kort rollenspel. In dit onderdeel, dat op de eerste selectiedag
plaatsvindt, wordt jouw motivatie om agent te worden flink onder vuur genomen. Misschien
kom je erachter dat je eigenlijk beter op je plek bent bij een andere organisatie. Of misschien
worden al je verwachtingen over het beroep bevestigd, en weet je nu zeker dat dit het
beroep voor jou is.

Het grootste deel van het onderdeel Bewust Blauw bestaat uit groepsgesprekken met
meerdere kandidaten, waarbij ook verschillende politiemedewerkers aanwezig zijn.

 • Met de hele groep discussiëren jullie over het pakketje aan motivaties dat je moet
  hebben om op je plek te zijn bij de politie. Wil jij de samenleving een stukje beter
  maken? Help je graag mensen? Geniet jij er van om een moeilijke situatie tot een
  goed einde te brengen? Al deze motivaties samen zijn een goede reden om bij de
  politie te solliciteren. Maar je kunt er ook achterkomen dat jouw kwaliteiten elders
  misschien meer tot hun recht komen.
 • Er worden ook een aantal stellingen in de groep gegooid, over hoe een politieagent
  zich zou moeten gedragen en over wat het vak inhoudt.                                                                                                                      Deze stellingen moeten jullie met zijn allen bespreken. Hierbij kan je tot nieuwe inzichten komen,                                           en je verwachtingen over het beroep bijstellen.
 • Ook wordt er je duidelijk gemaakt dat het worden van politieagent gevolgen met zich
  meebrengt voor jouw persoonlijke leven. Denk er bijvoorbeeld aan dat je als agent
  een neutraal en representatief uiterlijk moet hebben. Zo is het niet toegestaan om
  geloofsuitingen of zichtbare lichaamsversieringen of tatoeages te dragen.
 • Bij een ander onderdeel mogen jij en de andere deelnemers je om de beurt in de rol
  van een echte politieagent verplaatsen. Probeer dan een situatie, zoals agenten die
  op straat tegenkomen, op te lossen. Daarna bespreken jullie met de hele groep of er
  correct gehandeld is en hoe het optreden nog beter had gekund.

Tenslotte kun je op deze dag van de politie test alle vragen die je misschien nog hebt
uitspreken. Je krijgt hierop antwoord van medewerkers van de politie. Dat is natuurlijk erg
handig als je nog dingen wilt weten over de kwalificatieeisen, de verdere
sollicitatieprocedure of de mogelijkheden voor je toekomstige loopbaan.

Tijdens de selectiedagen

De procedure van de selectiedagen bestaat uit drie dagen.

 • Op de eerste dag (Bewust Blauw) krijg je algemene informatie en test je of het
  beroep is wat je ervan verwacht, en of dit inderdaad de juiste carrierekeuze voor jou is.twee agenten die een selectieprocedure aan het afleggen zijn
 • Op de tweede dag vindt de cognitieve capaciteitentest plaats, waarbij je vaardigheid
  met letter- en getallenreeksen wordt getest. Ook maak je een taaltoets waarmee je
  taalvaardigheid wordt gecontroleerd. Dit is ook de dag waarop je een sporttest
  uitvoert, die bestaat uit een brede reeks bewegingen die je binnen bepaalde tijd
  moet uitvoeren. Kracht, behendigheid, snelheid en uithoudingsvermogen zijn
  belangrijke vaardigheden bij deze zware toets. Op de derde dag krijg je een persoonlijkheidsvragentest die je moet invullen. Hieruit
  ontstaat een beeld van jouw persoonlijkheid, en kan er beoordeeld worden of die
  aansluit bij het beroep van agent. Ook krijg je een persoonlijk gesprek met een
  psycholoog waarbij wordt geanalyseerd hoe jij optreedt en handelt in ingewikkelde
  situaties. Verder vindt er een rollenspel plaats, waarbij je in een gesimuleerde
  omgeving moet laten zien hoe jij met mensen omgaat in een moeilijke situatie. Een
  acteur treedt hier op als slachtoffer of relschopper, en jouw doel is om deze persoon
  te kalmeren of tot de orde te roepen.

Na de selectiedagen

De laatste stappen in de politie test zijn het eindgesprek, de medische tests en een
geschiktheidsonderzoek.

Het eindgesprek is een soort sollicitatiegesprek waarbij je ook een presentatie over jezelf
gaat geven. Tijdens deze presentatie, die ongeveer 10 minuten mag duren, vertel je wie je
bent, wat je motivatie is, en toon je aan dat je de kernwaarden van de politie deelt. Je zult
verder vragen krijgen die je bij elk ander sollicitatiegesprek kan verwachten.

Bereid je hier thuis op voor. Tijdens het eindgesprek kan je ook onderhandelen over de details en de
arbeidsvoorwaarden van jouw eventuele indiensttreding.

Als het eindgesprek positief verloopt, dan vindt er een medische keuring plaats door een
onafhankelijk arts. Het doel is om na te gaan of er grote fysieke problemen bij je spelen die
het functioneren als agent onmogelijk maken. De arts doet een aantal onderzoekjes, waarbij
hij onder andere kijkt naar de werking van je hart, longen, oren, ogen en ledematen. Ook
meet hij je bloeddruk en je glucosegehalte.

De allerlaatste fase van de politie test is het geschiktheidsonderzoek dat meestal screening
wordt genoemd. De politie kijkt of er in jouw persoonlijke leven zaken spelen waar ze van
moeten weten en die jou minder geschikt of zelfs ongeschikt maken als agent. Je krijgt een
huisbezoek, waarbij medewerkers van de politie nagaan hoe je leeft, met welke mensen je
omgaat, wat je in je vrije tijd doet en meer. Je zult en ook een aantal vragen moeten
beantwoorden over je eigen overtuigingen en over je mening over maatschappelijke
onderwerpen. Verder wordt er nagegaan of jij een strafblad bezit en of je lopende schulden
hebt. Zijn ook de medische keuring en het geschiktheidsonderzoek geen belemmering? Dan
is de volgende stap waarschijnlijk dat je tot het korps mag toetreden.

Kom ik in aanmerking voor het beroep

Voordat je de selectieprocedure van de politie test ingaat, kun je alvast kijken wat jouw
kansen zijn om agent te worden. Je snapt vast wel dat er flinke eisen worden gesteld aan een
kandidaat-agent. Voor een groot deel worden die getest tijdens de selectiedagen van de
politie test. Maar er gelden ook bepaalde minimumvoorwaarden voor een sollicitatie bij de
politie, en het is goed om die te bekijken voordat je dit traject in gaat. Om bijvoorbeeld te
geven: je moet een bepaalde minimumleeftijd hebben om bij de politie te kunnen
solliciteren. Lees hier welke eisen er nog meer aan kandidaten voor de functie worden
gesteld.aangevinkt, geschikt of ongeschikt

 Karakter:
Een van de belangrijkste eigenschappen van een goede agent is een kalm en sterk karakter. Agenten komen in de praktijk regelmatig in aanraking met heftige situaties en confrontaties met mensen. Je zult sterk in je schoenen moeten staan om deze situaties aan te kunnen. Zo heb je bijvoorbeeld geen last van angsten, blijf je ook onder stress goed functioneren, en word je niet snel agressief. Je hebt een natuurlijk overwicht over mensen en kan met veel verschillende soorten mensen omgaan. Ook kan je zowel in je eentje als in een team van andere agenten goed functioneren.

Betrouwbaarheid:
Als agent ben je een eerlijk persoon die trouw is aan de wet. Als je een strafblad hebt kan je
jammer genoeg niet toetreden tot de politie. Een strafblad krijg je als je door een rechter
bent veroordeeld voor een misdrijf. Let op: als je veroordeeld bent voor een overtreding,
bijvoorbeeld door rood licht rijden, dan levert je dit geen strafblad op. Ook is het belangrijk
dat de mensen in je nabije sociale omgeving geen crimineel verleden hebben. Als je
bijvoorbeeld een broer met een strafblad hebt, dan zou jou dit chantabel kunnen maken. Je
betrouwbaarheid als agent komt dan in het geding. Tijdens de selectieprocedure wordt er

een achtergrondcheck uitgevoerd die jouw betrouwbaarheid in kaart brengt. Tijdens de
selectieprocedure zal de politie hier onderzoek naar doen.

Leeftijd:
Wil je surveillant worden? Je kunt al vanaf de leeftijd van 16,5 jaar solliciteren bij een
politiekorps in jouw omgeving. Voor andere geuniformeerde functies binnen de politie is het
nodig dat je de leeftijd van 17,5 hebt voordat je solliciteert.

Niveau:
De politieopleidingen die worden aangeboden zijn op MBO2 en MBO4 niveau. Je kunt ze
afronden als je een gemiddelde intelligentie bezit.

Nationaliteit:
Om bij de Nederlandse politie te solliciteren is het nodig om de Nederlandse nationaliteit te
bezitten. Als je twee nationaliteiten bezit, waarvan één de Nederlandse is, kan je ook
solliciteren.

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

 


€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest