Politietest deel A, bereid je voor en oefen!
31 oktober 2019 

Politietest deel A, bereid je voor en oefen!

Als je bent uitgenodigd voor de politietest deel A, moet je beginnen om de juiste voorbereidingen te treffen. Deze selectiedag is immers een zware, waarbij je verschillende testen moet afleggen om te zien of je door kunt met de rest van het sollicitatietraject. Een negatieve beoordeling kan er immers voor zorgen dat je niet door mag met de sollicitatie en dat jouw traject naar een baan bij de politie erop zit. Onderstaande informatie helpt jou daarom bij de juiste voorbereiding, zodat je er alles aan hebt gedaan om jezelf te verbeteren in jouw vaardigheden. 

 

Inhoudsopgave

 politietest-coaching-programma

Uitleg politietest deel A

Nadat je de toetsing en de Bewust Blauw dag door bent gekomen ontvang je een uitnodiging voor de tweede selectiedag. Deze selectiedag wordt ook wel de politietest deel A genoemd. Hierbij staan verschillende onderdelen centraal, waarmee jij uit de voeten moet kunnen om door te mogen naar de volgende ronde in de sollicitatieprocedure. Tijdens deze dag wordt er gekeken naar jouw algemene vaardigheden, zoals logisch redeneren, taalvaardigheid en rekenvaardigheid, maar ook jouw conditie wordt aan de tand gevoeld en je moet nog een taaltoets uitvoeren. 

Alle drie de onderdelen vinden op een dag plaats. Hierdoor is het een zwaar onderdeel van de sollicitatie. Je begint in de meeste gevallen met de cognitieve capaciteitentest, waar jouw vaardigheden centraal bij staan. Deze test draait namelijk om jouw intelligentie en de vaardigheden die je hierbij in kunt zetten. Al deze vaardigheden hebben te maken met de vaardigheden die jij moet bezitten in het werkveld. De sporttest is een van de zwaarste onderdelen. Om te kunnen werken bij de politie moet je namelijk een goede conditie hebben, die wordt getest aan de hand van een parcours die je ook in het dagelijks leven tegen kunt komen. Denk hierbij aan lange afstanden rennen, maar ook krachtoefeningen om te zien of jij de kracht bezit om een verdachte in de boeien te slaan. Ruim 80 procent van de deelnemers zal bij dit onderdeel afgewezen worden en niet meer verder mogen in de sollicitatie. man die een lampje heeft getekend die staat voor het uitleggen van de figuurreeksen

Het laatste onderdeel is de taaltoets. Deze toets is niet voor iedere richting binnen het werkveld verplicht. Het kan dus zijn dat jij deze toets niet hoeft te maken. Hoewel de taaltoets voornamelijk is gericht op de algemene kennis van de Nederlandse taal hebben ook hier veel mensen moeite mee. Je krijgt hier zowel lezen als schrijven, waarbij veel mensen een ruime tijd hun concentratie moeten kunnen bewaren om de vraagstukken te kunnen doorlopen. Het is echter wel van belang om hier goed op te kunnen scoren. Taalvaardigheid is een belangrijk onderdeel binnen het werkveld. Je moet op de juiste manier kunnen communiceren en daarbij ook rapporten op moeten kunnen stellen om alle informatie door te kunnen geven aan jouw collega’s. 

 

De cognitieve capaciteitentest

De cognitieve capaciteitentest van de politietest deel A is een test waarbij jouw vaardigheden en intelligentie getoetst worden aan de hand van verschillende vraagstukken. De toets wordt op de computer afgelegd, waarbij je binnen een bepaalde tijd veel verschillende vragen moet beantwoorden. De test duurt gemiddeld een uur. Hierdoor wordt ook direct getoetst of jij onder tijdsdruk kunt werken. De capaciteitentest van de politie bestaat uit drie onderdelen: cijferpatronen, letterpatronen en woordrelaties. Ieder onderdeel toetst hierbij andere vaardigheden, waardoor duidelijk wordt of jij geschikt bent voor een baan bij de politie. de cognitieve capaciteitentest

De vragen beantwoord je binnen dit uur. Aan de hand van jouw antwoorden komt er een bepaalde score uit. Deze score wordt vergeleken met de vooraf opgestelde normgroep. Scoor jij gemiddeld of hoger dan deze normgroep, is de kans groot dat je in combinatie met goede beoordelingen voor de overige onderdelen door mag naar de volgende ronde in de sollicitatieprocedure. Een lagere score kan betekenen dat jij wordt afgewezen en dat de sollicitatie hier voor jou eindigt. Het is daarom verstandig om te weten hoe de verschillende onderdelen van de capaciteitentest in elkaar steken, zodat je een goede score behaalt op de politietest deel A. 

 

Cijferpatronen bevatten verschillende verbanden

Als eerste de cijferpatronen. Deze patronen worden ook cijferreeksen genoemd en toetsen het numeriek redeneren, logisch redeneren en jouw rekenvaardigheid. Je krijgt hierbij een reeks aan cijfers te zien, waarbij het laatste cijfer ontbreekt. Het is aan jou om het juiste getal in te vullen en de reeks af te maken. De opdrachten beginnen eenvoudig, maar kunnen al snel moeilijker worden. Zo gaat het in het begin voornamelijk om een van de basisregels van het rekenen, maar worden er gedurende de tekst verschillende basisregels door elkaar gebruikt, waardoor je het overzicht kwijt kunt raken. Het is daarom verstandig om per cijfer het juiste verband te vinden voordat je naar de antwoorden gaat kijken die onder de vraag gegeven staan. 

Een voorbeeld van een cijferreeks die je kunt tegenkomen tijdens de politietest deel A is 1 – 3 – 6 – 10 – …. Je begint bij het oplossen van de cijferpatronen altijd met het kijken naar de eerste twee cijfers. Als je goed kijkt, zie je dat hier +2 van toepassing is. Deze kun je met een boogje aangeven op het papier, zodat je het verband tussen de twee cijfers niet vergeet. Daarna ga je door naar het verband tussen het tweede en derde cijfer. Er zitten in dit geval +3 stappen tussen beide getallen. Ook deze schrijf je weer op om te kunnen onthouden. Op deze manier ga je door totdat je alle verbanden hebt ontdekt. Bij bovenstaande reeks zijn de verbanden +2, +3, +4. Het enige logische antwoord is daarom 10 + 5 is 15. cijferpatronen

 

 

Het zou echter ook voor kunnen komen dat je niet alleen moet optellen, maar in dezelfde reeks ook te maken krijgt met aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze kunnen allemaal apart gebruikt worden, maar ook door elkaar. Je zult hierdoor altijd goed jouw concentratie erbij moeten houden om tot het goede antwoord te komen. Als je er echt niet uitkomt, kun je altijd eerst naar de gegeven antwoorden, zodat je de foute antwoorden direct weg kunt strepen. Hierdoor blijven er enkele antwoorden over en kun je gerichter gaan kijken. 

 

Letterpatronen komen in verschillende varianten

Letterpatronen werken op een andere manier. Deze patronen worden ook wel anagrammen genoemd en het is aan jou de taak om aan de hand van de gegeven letters een nieuw woord te vormen. Er bestaan verschillende varianten, welke je allemaal tegen kunt komen op de capaciteitentest. Zo zou je met de letters van een bepaald woord een nieuw woord moeten maken, met losse letters een woord moeten vormen, met meerdere lettergrepen een woord moeten vormen of de missende letters invullen. 

Woorden maken met alle letters van het gegeven woord is een van de meest eenvoudige vraagstukken van het onderdeel letterpatronen. Hiervoor moet je wel een goede woordenschat hebben. Er zijn immers veel verschillende woorden te bedenken die dezelfde letters bevatten als het gegeven woord. Een goed voorbeeld hiervan is Badderen. Hier zou je bijvoorbeeld benaderd of brandende van kunnen maken. Er zijn bij deze vraag verschillende antwoorden gegeven, wat het in dit geval eenvoudiger kan maken om de vragen te beantwoorden. veel losse letters

Daarnaast heb je de anagrammen met losse letters. Hierbij zijn er altijd vier tot zes letters gegeven, welke met zijn allen een woord vormen. Er vallen dus geen letters af bij het maken van een nieuw woord. Als voorbeeld nemen we R-E-G-D-W. Het is hierbij van belang dat je eerst goed kijkt naar welke letter de beginletter kan zijn. Zodra je die eenmaal gevonden hebt, volgt de rest in de meeste gevallen vanzelf. In dit geval begint het woord met een D. Het is dan alleen nog de vraag welke letters er daarna volgen. Uiteindelijk kun je het woord DWERG vormen. 

Woordrelaties zijn het laatste onderdeel van de capaciteitentest van de politietest deel A. Voor dit onderdeel moet je echt een beroep doen op jouw woordenschat. Je zult namelijk verbanden moeten kunnen ontdekken tussen de woorden. Daarnaast moet je kunnen vertellen welk woord er niet bij hoort. Zo moet je kunnen vertellen welk woord niet in het rijtje thuishoort, welke het beste bij het andere woord hoort, welke het tegenovergestelde is, het ontbrekende woord of het verband tussen meerdere woorden. Zo zou je analogieën moeten kunnen oplossen, maar ook aan de hand van een gegeven woord het juiste tegenovergestelde woord moeten kunnen vinden uit gegeven antwoorden. Er zijn verschillende opties mogelijk, waardoor je een afwisselende toets krijgt. 

 

De taaltoets van de politietest deel A

De taaltoets test niet alleen jouw woordenschat, maar ook jouw spelling en taalvaardigheden. Zo wordt er gekeken of je goed bent in lezen en schrijven aan de hand van verschillende onderdelen. Deze opgaven beginnen vaak eenvoudig, maar lopen geleidelijk op tot aan het einde van de toets. Het begint hierbij met een voortoets, welke uit vier teksten bestaat. De teksten zijn niet compleet en een aantal woorden missen letters. Deze woorden moet jij afmaken. Het aantal punten dat gegeven woord binnen het woord is ook het aantal letters. Als je hier niet helemaal uitkomt en daardoor het deel niet af kan maken, hoef je je hier geen zorgen om te maken. 

Het tweede onderdeel is lezen. Deze kent een aantal teksten met vragen. Je moet hiervoor de teksten goed doorlezen, zodat je het antwoord op de vragen kunt vinden. Het is van belang dat je eerst de tekst scant en kijkt welke kopjes er te vinden zijn en of er woorden opvallen. Aan de hand hiervan kun je namelijk snel zien waar de tekst over gaat. Vanuit hier kun je ook bepalen hoe je de tekst gaat lezen. Ga actief aan het werk en let op verschillende signaalwoorden. Maak hier eventueel aantekeningen van, zodat je niets vergeet. Op deze manier kun je de vragen op de juiste manier beantwoorden en heb je geen problemen met jouw taaltoets tijdens de politietest deel A. iemand is de politie taaltoets aan het maken

Het laatste onderdeel van de taaltoets is schrijven. Hierbij zijn verschillende opdrachten opgesteld, welke jij uit moet werken. Bij de beoordeling wordt in eerste instantie gekeken naar de inhoud. Bij de politie moet je namelijk gedegen rapporten kunnen opstellen, die voor iedereen te begrijpen zijn. Daarna wordt gekeken naar de spelling, grammatica, opbouw en het gebruik van leestekens. Je zult hier dus wel op moeten letten wil je de taaltoets halen en na de politietest deel A uitgenodigd worden voor het tweede deel. 

 

De sporttest verder uitgelegd

De sporttest is het laatste deel van de politietest deel A. Dit wordt voor veel mensen als de zwaarste test tijdens de sollicitatie gezien. Veel mensen halen dit onderdeel niet vanwege conditie of kracht. Je legt tijdens deze fysieke test een parcours af dat is afgeleid van het dagelijkse werk op straat. Je krijgt hierdoor zelf meer inzicht in de politiespecifieke conditie en de vaardigheden die je nodig hebt om het werk uit te kunnen voeren. Tijdens de test moet je zowel snelheid, kracht, behendigheid als uithoudingsvermogen laten zien, welke in vijf afzonderlijke rondjes worden getoetst. een meneer die bezig is met een sporttest

Zo kun je een coopertest krijgen. Dit is een duurloop, waarbij je een zo groot mogelijke afstand binnen 12 minuten af moet leggen. Per leeftijdscategorie en geslacht zijn er eisen opgesteld waaraan jij moet voldoen om een positieve beoordeling te krijgen. De leeftijdscategorie is hierbij opgedeeld in stappen van vijf. Iedere vijf jaar gaat er 100 meter van de benodigde afstand af. Daarnaast moet je jouw kracht kunnen laten zien. Dit zijn voornamelijk push-ups en sit-ups. Uiteindelijk moet je alle onderdelen van de sporttest afgerond hebben binnen een bepaalde tijd, waarbij de coopertest niet meegeteld is. Je zult hiervoor flink aan de slag moeten gaan. Het lijkt weinig wat je moet kunnen aantonen, maar in de praktijk is gebleken dat het voor veel mensen niet haalbaar is om alle onderdelen te halen. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest