Politie test deel B voorbereiden, tips en informatie
29 oktober 2019 

Politie test deel B voorbereiden, tips en informatie

De politie test deel B is één van de drie selectiedagen van de politie. Om bij de politie te kunnen werken moet je voldoen aan de eisen van de politietest. Dit is een test die op verschillende vlakken nagaan of jij geschikt bent om als agent goed te functioneren. Er zijn altijd zeven onderdelen bij deze test. BIj deel A word je onder andere getest op je cognitieve vaardigheden, op je persoonlijke eigenschappen en op je taalbeheersing. Bij politie test deel B krijg je een gesprek met een psycholoog, waarbij wordt gekeken hoe jij in het dagelijks leven met ingewikkelde situaties omgaat. Ook inbegrepen bij de politie test deel B is een rollenspel met een acteur. Dit spel is bedoeld om te kijken hoe jij moeilijke situaties in de praktijk oplost. Verder is er een onderdeel dat de sporttest wordt genoemd, waarbij je aan bepaalde minimumeisen moet voldoen om te slagen. 

In de praktijk valt een groot percentage van de aspirant-sollicitanten uit tijdens deze test. De testonderdelen zijn stuk voor stuk van hoog niveau, en als je ze niet allemaal met voldoende goed gevolg aflegt, dan zak je voor de hele test. Gelukkig is het mogelijk om online de inhoud van elk van de zeven onderdelen te bekijken. Je ziet voorbeelden van toetsvragen, en er wordt uitgelegd wat er gebeurt bij bijvoorbeeld het rollenspel en het gesprek met de psycholoog. Daardoor kan je alle onderdelen thuis oefenen en voorbereiden. Ook kan je op internet vinden wat de minimale voorwaarden zijn om aan de eisen van de sporttest te voldoen. Het is dus een erg goed idee om online na te zoeken wat er van je verwacht wordt en je daarop voor te bereiden. Als je dan een paar oefentesten met succes maakt, dan is de kans groot dat je de echte test van de politie ook zult halen.

We bespreken hier de politie test deel B en de onderdelen van deze selectiedag, zodat je weet wat je kan verwachten. 

Inhoudsopgave 

 1. Wat de politietest deel B inhoudt
 2. De rest van de procedure
 3. Het rollenspel van deel B voorbereiden
 4. De cognitieve vaardighedentest
 5. De laatste drie testen

politietest-coaching-programma

Wat de politietest deel B inhoudt

De derde selectiedag wordt vaak de politie test deel B genoemd. Ook de politie test deel B vindt plaats op de Politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam. Op de vorige selectiedag zijn je lichamelijke en geestelijke capaciteiten getest. Bij de politie test deel B is het de beurt aan jouw persoonlijkheid. Er vinden een paar psychologische tests plaats, en je moet demonstreren hoe jij alsman die een lampje heeft getekend die staat voor het uitleggen van de figuurreeksen agent handelend zou optreden. Omdat je veel vragen over jezelf moet beantwoorden is dit voor sommige kandidaten een lastig onderdeel. Oefen eventueel met bekenden het psychologisch gesprek of het rollenspel alvast. Dan kost het je op de dag zelf minder moeite. De politie test deel B bestaat uit drie losse onderdelen, die samen een hele dag in beslag nemen. 

 1. Persoonlijkheidsvragentest – dit is een lange vragenlijst, waarbij je telkens moet kiezen welke van twee stellingen het beste bij jou past. Dit kunnen stellingen zijn zoals: “ik ben dankbaar” en “ik geef makkelijk complimentjes”. Kies welke van deze twee stellingen het beste bij jouw karakter en gevoel past. De vragenlijst bestaat uit veel stellingen, die vaak ook erg op elkaar kunnen lijken. Dat kan voor sommige kandidaten frustrerend zijn, maar het is van belang dat je zo goed mogelijk telkens de juiste stelling uitkiest. 
 2. Gesprek met een psycholoog – je zult bij de politie test deel B ongeveer een uur lang met een professioneel psycholoog praten over wie jij bent. Je krijgt verschillende vragen van de psycholoog, die behoorlijk diep kunnen gaan. De psycholoog is vooral geïnteresseerd in dramatische of heftige gebeurtenissen die jij ooit hebt meegemaakt, en hoe je in die situaties reageerde. Daarmee kan de psycholoog een beeld krijgen van hoe snel en doortastend jij handelt of jij kalm blijft in een crisis. De psycholoog zal van het gesprek een rapport opstellen dat jij en de toelatingscommissie allebei te zien krijgen. 
 3. Rollenspel – bij het rollenspel van de politie test deel B treed je als agent op in een ingewikkelde situatie. In deze situatie zijn er andere mensen aanwezig, acteurs die een bepaalde rol spelen. Ze spelen bijvoorbeeld dat ze slachtoffer van een verkeersongeval zijn, dronken zijn, op zoeken op een bepaalde de confrontatie met je op. Blijf altijd kalm en straal zelfverzekerdheid uit. Ga na wat er aan de hand is en welke rol de de andere aanwezigen hebben. Bedenk dan of je ze gaat helpen, wegsturen of zelfs arresteren. De acteurs kunnen hun act heel lang volhouden, en jij dient al die tijd overwicht uit te stralen met je gebaren, gezichtsuitdrukking en lichaamshouding. Je moet ook weten wanneer waarschuwingen niet meer voldoende zijn en je een persoon zal moeten aanhouden, desnoods met gepast geweld.

De rest van de procedure

Een politieagent moet over verschillende capaciteiten beschikken. Hij moet geestelijk sterk in zijn schoenen staan, gezond en in goede conditie zijn, en de juiste kernwaarden bezitten om een agent te worden. Ook moet je als agent informatie kunnen overbrengen en snel begrijpen, waarvoor een bepaald intelligentieniveau en goede taalvaardigheid van belang is. Het beroep van agent is zeker niet voor iedereen geschikt. Om te weten te komen of een kandidaat geschikt is voor het beroep, is er een een kladboekje waar politie procedure opstaatuitgebreide sollicitatieprocedure. Die is opgebouwd uit verschillende losse selectiedagen, keuringen en een achtergrondonderzoek. Je moet op al deze punten voldoen aan het profiel van een agent. Als je op één van de onderdelen niet slaagt, en dit is mogelijk te verhelpen, dan kan je een herkansing aanvragen. De totale procedure kan zo’n 4 tot 6 maanden in beslag nemen. 

 1. Voorselectie – als je bij het korps wilt komen, dan solliciteer je in je eigen regio. Je vult een sollicitatieformulier in dat wordt beoordeeld door een commissie. Zij beslissen of je over de basisvaardigheden en de achtergrond beschikt om verder te mogen in de selectieprocedure. 
 2. Eerste selectiedag – deze dag wordt ook wel Bewust Blauw genoemd. Je wordt er dan ook bewust van gemaakt wat het inhoudt om agent te worden. Dat brengt met zich mee dat je bijvoorbeeld een neutrale uitstraling hebt. Ook is het van belang dat je de juiste motivaties hebt om agent te willen worden. Op deze dag krijg je daar voorlichting over, en bespreek je in een groep kandidaten verschillende stellingen die jouw beeld van de politie misschien bijstellen. 
 3. Tweede selectiedag – deze dag wordt ook wel aangeduid als politietest Deel A bestaat vooral uit drie belangrijke testen van jouw capaciteiten. Een cognitieve vaardighedentest laat je rekensommen maken en de samenhang herkennen in reeksen getallen en cijfers – dit is eigenlijk een soort intelligentietest. Een taaltoets test jouw vermogen om informatie op te pikken en die samen te vatten, begrijpend te lezen en een goede schriftelijke rapportage op te stellen. Een sporttest test je lichamelijke conditie op veel verschillende manieren. Je moet een parcour afleggen binnen een bepaalde tijd. Daarbij moet je rennen, springen, tillen, bukken, en snel draaien. Veel kandidaten vinden deze sporttest zwaar, maar je kunt je er thuis op voorbereiden. 
 4. Derde selectiedag – deze dag staat in het teken van jouw persoonlijkheid en wordt ook wel politie test deel B genoemd. Je krijgt bij de politie test deel B onder andere een gesprek met een psycholoog van een uur, waarin er een beeld wordt geschetst van jouw geestelijke stabiliteit en jouw vermogen om tijdens een crisis in te grijpen. Je vult ook een vragenlijst in die het korps een beeld geeft van wie jij bent als persoon. Tenslotte moet je op deze dag als een echte agent handelend optreden in een crisissituatie. Je krijgt dan te maken met acteurs die bijvoorbeeld een slachtoffer van een ongeluk of een verdachte spelen. 
 5. Eindgesprek – het eindgesprek is de voorlopige afronding van de sollicitatieprocedure. Hierbij kan je alle vragen verwachten die je bij een ander sollicitatiegesprek ook zou krijgen. Bovendien wordt je gevraagd om een presentatie voor te bereiden van ongeveer 10 minuten, waarin je laat zien wie jij bent en wat je motivatie is. Als je alle onderdelen tot nu toe met goed gevolg hebt afgelegd kan er een voorlopige intentie tot aanstelling worden afgegeven. Je moet dan nog wel slagen voor de medische keuring en de screening. 
 6. Medische keuring – de medische keuring is bedoeld om te testen of je lichamelijke problemen hebt die je ongeschikt maken als agent. Je wordt hierbij door een onafhankelijke arts onderzocht met verschillende korte medische tests. 
 7. Screening – dit onderdeel wordt ook wel het betrouwbaarheidsonderzoek genoemd. Het korps kijkt of er zaken in je leven spelen die je minder of helemaal niet geschikt maken als politieagent. Zo wordt er informatie over jouw eventuele schulden opgevraagd bij het BKR. Ook wordt er gekeken of je een strafblad bezit. Verder krijg je een bezoek aan huis, waarbij er wordt gekeken hoe jouw thuissituatie eruit ziet. Ook zul je dan nog verschillende vragen over je persoonlijke mening over maatschappelijke kwesties krijgen.

Het rollenspel van deel B voorbereiden

Bij het rollenspel van de politie test deel B krijg je de kans om in een gesimuleerde crisissituatie te laten zien wat de politie aan jou heeft. Bij dit onderdeel zul je toneel moeten spelen – je gaat namelijk optreden als een echte agent die een moeilijke situatie beheersbaar probeert te krijgen. Als tegenspeler krijg je een of meerdere acteurs, die bijvoorbeeld de rol van slachtoffer of crimineel zullen spelen. Dit doen ze overtuigend, en je zult merken dat deze rollenspellen best een grote indruk kunnen maken. 

Jouw doel is om in elk van de situaties die je worden voor gespiegeld na te gaan wat er aan de hand is, wat de opstelling van de tegenspeler is, en hoe je deze situatie op een juiste manier opgelost. Als de tegenspeler bijvoorbeeld een slachtoffer speelt dat erg in paniek is, dan zul je deze persoon met zachte hand moeten kalmeren en op een vertrouwenswekkende manier moeten optreden. Dat doe je met behulp van je stem, maar ook met je gezichtsuitdrukking, je lichaamshouding en je gebaren. Het is hierbij niet van belang dat je op de hoogte bent van de juiste politie procedures in elke situatie – het gaat erom dat je mensen in een abnormale situatie kunt kalmeren, ondersteunen of tot de orde kunt roepen. een vrouw die de rollenspel van de politie

Bij een ander rollenspel zal de acteur zich voordoen als verdachte, relschopper of als crimineel. Hij kan behoorlijk agressief uit de hoek komen en jouw taak is weer om deze persoon tot de orde roepen en zorgen dat de situatie beheersbaar wordt. Ook hier maak je weer gebruik van je stem en van een zelfverzekerde uitstraling. Het is hierbij van belang dat je grenzen kan aangeven. Als de nepcrimineel zich op een bedreigende wijze opstelt of niet aan jouw bevelen voldoet, dan moet je hem op een gegeven moment aanhouden. 

Als je zonder voorbereiding het rollenspel van de politie test deel B in gaat, dan kan het moeilijk zijn om je juist op te stellen. Het is daarom een goed idee om online te kijken met welke precieze situaties je geconfronteerd kunt worden, en alvast te bedenken hoe je daar bij het rollenspel mee om moet gaan.

De cognitieve vaardighedentest

Eén van de moeiljkere toetsen van de procedure is de zogenaamde cognitieve vaardighedentest. Eigenlijk is dat een intelligentietest, zoals je die misschien wel kent van de middelbare school. Om jouw denkvermogen op de proef te stellen ga je reeksen letters en cijfers in de goede volgorde zetten. Je moet bijvoorbeeld door logisch nadenken een ontbrekend getal in een rijtje getallen aanvullen. En je krijgt te maken met woorden waarvan de letters of de lettergrepen door elkaar heen zijn gehusseld. Het is voor jou de uitdaging om dan het originele woord daarin te herkennen. Verder is er een onderdeel waarbij je rekensommen moet maken. Deze rekensommen vereisen dat je kunt optellen en aftrekken, kunt delen en vermenigvuldigen, en kunt kwadrateren en worteltrekken. Voor het uitvoeren van de cognitieve vaardigheden test heb je een gemiddelde intelligentie nodig. De meeste mensen hebben dit niveau van intelligentie, dat wordt uitgedrukt als een IQ van 100. Om de cognitieve vaardighedentest te maken heb je een beperkte tijd. Let op: als je dyslexie of dyscalculie hebt, kan deze test een uitdaging voor je zijn. De test is voor iedereen hetzelfde, en je krijgt geen extra tijd of andere voordelen als je een van deze aandoeningen hebt.

De laatste drie testen

Als je de selectiedagen van de politietest hebt gevolgd, dan zijn er nog drie stappen om te doorlopen voordat je aangenomen kan worden. Je zult een persoonlijk eindgesprek hebben, en er vinden twee keuringen plaats om je gezondheid en je integriteit te testen. Ook voor deze drie fases in het traject geldt weer dat ze een voldoende uitslag moeten opleveren. Na de laatste drie stappen kun je in dienst treden bij de politie.

 De eerste van deze drie stappen is een persoonlijk gesprek, dat je voert met medewerkers van de politie. Hierbij worden ook de resultaten van politie test deel A en politie test deel B besproken. Dit gesprek kun je vergelijken met een regulier sollicitatiegesprek. Bereid je hier dus op voor zoals je je op een ander sollicitatiegesprek zou voorbereiden. Je kunt verschillende vragen over jouzelf, je motivatie en je interesses verwachten. Ook kunnen er tijdens het eindgesprek arbeidsvoorwaarden en details over je indiensttreding worden behandeld. Een extra onderdeel dat je thuis moet voorbereiden, is een presentatie van ongeveer 10 minuten. Je ontvangt hierover ter zijner tijd nog extra instructie. Het eindgesprek kan aflopen met een intentie tot aanstelling. Hiermee geeft het korps aan dat ze jou in dienst willen nemen, als je de volgende twee fases ook met goed gevolg afgelegd. 

testen afgevinkt, met en groene potlood

Na het eindgesprek volgt er een medische keuring door een onafhankelijke arts. Hierbij wordt je lichamelijke gezondheid gecontroleerd. De arts kijkt onder andere naar je vitale organen, je bloeddruk, je zicht en je gehoor. Je moet van tevoren ook een aantal vragen over je medische situatie op een lijst invullen. 

De allerlaatste fase van de politietest is een betrouwbaarheidsonderzoek. De politie wil er zeker van zijn, dat jij iemand die zich aan de wet houdt en dat ze op je kunnen vertrouwen. Daarom verrichten ze een screening. Ze gaan een achtergrondonderzoek houden naar jou, je sociale omgeving en eventuele antecedenten. Zo kijken ze of je lopende schulden hebt, en of je een strafblad bezit. Ook de mensen met wie je vaak om gaat worden nagekeken op hun criminele voorgeschiedenis. Verder kun je een huisbezoek verwachten, waarbij je thuissituatie wordt bekeken en er vragen gesteld worden over jouw tijdsbesteding, jouw persoonlijke overtuigingen en meer.

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan


€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest