Bereid je voor op de psychologische test | Politie test
31 oktober 2019 

Bereid je voor op de psychologische test | Politie test

Solliciteren bij de politie kent verschillende etappes. Zo moet je door een toetsing heen komen, maak je kennis met het werk bij de politie en de risico’s die het werk met zich meebrengen en moet je verschillende testen afleggen om te zien of jij geschikt bent voor het werkveld. Een van de testen waar je mee te maken krijgt, is de psychologische test van de politie. Dit onderdeel komt terug op de derde selectiedag, waarbij voornamelijk gekeken wordt of jij mentaal sterk genoeg bent om met situaties om te kunnen gaan. Onderstaande informatie helpt jou om jezelf voor te bereiden op dit onderdeel van de sollicitatie.

Inhoudsopgave

politietest-coaching-programma

Uitleg psychologische test politie

De psychologische test politie wordt ook wel een psychologisch onderzoek genoemd. Er wordt gekeken of jouw persoonlijkheid en karakter bij de politie passen en of jij mentaal sterk genoeg bent om alle situaties op je te kunnen nemen. Het gehele onderzoek duurt een halve dag en bestaat uit drie verschillende onderdelen: de persoonlijkheidsvragenlijst, een gesprek met een psycholoog een praktijkproef.  psychologische test afleggen

Tijdens de psychologische test politie wordt er gekeken naar jouw samenwerking, stressbestendigheid, kort of lang lontje en flexibiliteit. Je moet immers goed kunnen samenwerken met jouw collega’s om iedere verdachte situatie tot een goed einde te brengen. Daarnaast moet je kunnen werken onder stress. Er kunnen extreme stresssituaties plaatsvinden, waardoor je niet in paniek moet raken. Ook moet je te allen tijde rustig blijven, zelfs als de persoon tegenover jou dit niet makkelijk maakt. Daarbij komt ook dat je flexibel om moet kunnen gaan met het uitvoeren van taken en de wisseling in werkzaamheden die iedere dag met zich meebrengt. 

De onderdelen verder uitgelegd

De psychologische test politie bestaat uit drie onderdelen, die allemaal een ander deel toetsen van jouw persoonlijkheid en karakter. Het is daarom verstandig om per onderdeel te weten wat jou te wachten staat en hoe je jezelf hierop kunt voorbereiden. Zo ga je immers met veel zelfvertrouwen die toets in, waardoor je te allen tijde een goede indruk achter kunt laten. 

Als eerste de persoonlijkheidsvragenlijst. Deze vragenlijst kun je in veel gevallen thuis al invullen en meenemen naar de selectiedag. Er staan veel verschillende vragen in die een ander deel van jou als persoon naar voren brengen. Denk hierbij aan vragen over jouw zelfbeeld en hoe je in het dagelijks leven staat. De vragen gaan over jezelf en geen enkel antwoord is goed of fout. Het heeft daarom ook geen nut om de vragen anders in te vullen dan hoe je daadwerkelijk bent. Jouw persoonlijkheid is immers wie je bent en hoe je door het leven gaat. Hier kan niemand jou op beoordelen, maar het kan wel betekenen dat je niet geschikt bent voor het werk bij de politie. 

Hoewel de vragenlijst over jou als persoon gaat, is het toch verstandig om jezelf hierop voor te bereiden. Zo weet je welke vragen je kunt verwachten en hoe je het beste jouw antwoorden kunt formuleren. Je leert hierdoor hoe je dit zo kort en bondig mogelijk kunt doen zonder af te dwalen, waardoor het eenvoudiger is om snel door de vragenlijst heen te komen. Dit onderdeel van de psychologische test politie kun je terugvinden op de website, waardoor je gewend raakt aan de vraagstellingen. Probeer de vragen zo vaak mogelijk te herhalen. Je zult merken dat jouw antwoorden ook steeds beter worden en dat je daardoor al meer zelfkennis krijgt. Dit kan jou ook tijdens de rest van de psychologische test helpen, waardoor de psycholoog en jouw potentiële werkgever een beter beeld krijgen van jou als persoon. 

Competenties en vaardigheden van belang

Daarna volgt een gesprek met de psycholoog. Tijdens deel A heb je een vragenlijst gekregen die je moest invullen. Deze vragenlijst is leidend voor de psychologische test politie. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door een echte psycholoog en duurt ongeveer een uur. Jouw competenties en vaardigheden komen aan het licht en er volgen persoonlijke ervaringen uit het verleden. Zo wordt er gekeken naar jouw inlevingsvermogen, stressbestendigheid en integriteit. Ook aangrijpende gebeurtenissen uit het verleden moeten boven tafel komen. Deze gebeurtenissen zijn al in de vragenlijst van deel A opgeschreven, waardoor hier alleen dieper op ingegaan hoeft te worden. competenties vaardigheden

Om dit onderdeel goed voor te bereiden kun je voor jezelf nagaan waar de vragen over gesteld kunnen gaan worden. Je hebt immers de vragenlijst ingevuld, welke gegarandeerd terugkomt tijdens de psychologische test politie. Bekijk daarom welke situaties dit zijn en hoe je hiermee om bent gegaan om ze op te lossen. Je kunt hierbij ook jouw competenties en vaardigheden op een rijtje zetten. Zo kun je immers precies vertellen welke competenties je bezit en hoe je deze hebt ingezet om een bepaalde situatie op te kunnen lossen. Hierdoor heb je ook betere antwoorden klaar, zodat het duidelijker is hoe je hierop moet antwoorden. 

Jouw tegenspeler maakt het jou niet gemakkelijk

De praktijkproef is een rollenspel. In deze praktijksimulatie wordt een situatie uit de praktijk nagebootst om te zien hoe je hiermee om gaat. Onverwachte gebeurtenissen en problematische situaties moeten opgelost worden en het is aan jou om hiervoor jouw competenties en vaardigheden voor uit de kast te trekken. Hiervoor krijg je te maken met een tegenspeler. Deze tegenspeler is een acteur die vaak een boze klant of een medewerker speelt. Binnen het werkveld krijg je vaker te maken met mensen die hun frustraties op jou uiten en is het niet eenvoudig. Jouw tegenspeler zal daarom ook niet gemakkelijk meebuigen met wat jij te zeggen hebt. Je zult hierbij dus moeten werken in een stressvolle situatie, waarbij je jouw zelfbeheersing moet behouden om de situatie naar eigen hand te zetten. 

Het rollenspel van de psychologische test kun je voorbereiden door zoveel mogelijk situaties uit de praktijk te oefenen. Zo kun je in eerste instantie zelf situaties bedenken die je tegen kunt komen binnen het werkveld. Je hebt immers de Bewust Blauw dag al gehad, waardoor je kennis hebt gemaakt met het werkveld en de situaties die je hier tegenkomt. Daardoor heb je meer inzichten gekregen en kun je aan de slag gaan met het uitvoeren van een rollenspel. Je hebt hiervoor een tegenstander nodig. Deze tegenstander moet jou zoveel mogelijk tegengas geven. Tijdens de psychologische test wordt het jou ook niet makkelijk gemaakt en daarom kun je het beste ook in deze situatie oefenen. Je zult merken dat het steeds eenvoudiger wordt en je meer zelfvertrouwen hebt om aan het rollenspel deel te nemen. 

Het rapport geeft jou inzicht in jouw sterke en zwakke punten

Aan het einde van de psychologische test politie wordt er een assessmentrapport opgemaakt. In dit rapport staan alle sterke en zwakke punten vermeld en daarnaast de bevindingen van de psycholoog. Dit rapport wordt opgestuurd naar het korps waarvoor jij gesolliciteerd hebt, zodat zij kunnen bekijken of jij de juiste persoon bent om bij het team te voegen. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek om jouw resultaten te bespreken. Dit gebeurt zowel als je een positieve beoordeling hebt gehad als wanneer je niet bij het korps past. Het doel hiervan is namelijk om de bevindingen duidelijk te maken en jou feedback te geven om jezelf te blijven ontwikkelen. 

Het belang van de psychologische test politie

Het mag duidelijk zijn dat jouw persoonlijkheid een grote rol speelt binnen de politie. Het gehele team draait om persoonlijkheden en moet daarom ook goed bij elkaar aansluiten. Daarnaast moet het imago van de politie hooggehouden worden. Veel mensen hebben immers een verkeerd beeld van de politie, doordat ze alleen in aanmerking komen met een agent als er een boete uit wordt gedeeld of wanneer een negatieve situatie zich voordoet. Hierdoor worden politieagent vaak als autoritair en dominant gezien. Dit is echter niet wat naar voren moet komen in de psychologische test politie. een team zijn als politieagent

Tijdens de psychologische test politie moet je er juist voor zorgen dat je laat zien dat je streeft naar het tegenovergestelde. Je zult daarom tijdens de test ook andere eigenschappen uit moeten stralen dan het autoritaire. Zo moet je zelfverzekerd en standvastig zijn, maar ook beschaafd, correct en integer. Iedere situatie moet op deze manier opgelost worden, waardoor het belangrijke eigenschappen zijn voor een politieagent. Ook jouw humeur is van belang. Zelfs in de slechtste situaties is het van belang dat je goed gehumeurd bent, behulpzaam reageert op mensen in de omgeving en sociaal bent. Hierbij moet je er ook verzorgd uitzien. Je maakt lange dagen, waarbij je ook veel op straat te vinden bent. Als je er niet verzorgd uitziet, nemen veel mensen jou ook niet serieus. 

Dreigende situaties moeten onder controle worden gehouden

De psychologische test politie is daarom ook bedoeld om te kijken of je deze eigenschappen bezit. Een onverzorgd persoon op het assessment is ook een onverzorgd persoon binnen het werkveld. Hierdoor kun je afgewezen worden tijdens jouw sollicitatie. Daarnaast is zelfverzekerdheid belangrijk binnen het werkveld. Dreigende situaties kom je overal tegen, waardoor het belangrijk is dat je sterk in je schoenen staat. Als je hierbij een kort lontje hebt, zullen veel situaties in jouw tegendeel uitpakken. Door rustig te blijven het zelfvertrouwen uit te stralen kun je vaak iedere situatie naar jouw hand draaien. Zelfs de lastigste situaties komen op deze manier weer tot een positief einde en er kan gezocht worden naar een oplossing of compromis waar iedereen tevreden mee is.

Dit houdt wel in dat je ook jouw eigen grenzen aan moet kunnen geven. Hoewel je geen autoriteit uit moet stralen, kun je wel voor jezelf deze grenzen bepalen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om iemand drie waarschuwingen te geven voordat deze opgepakt of beboet wordt. Hiermee voorkom je dat mensen jouw grenzen overschrijden en je jouw zelfbeheersing verliest. Dit gebeurt in het werkveld immers ook vaak, dus je moet ervoor zorgen dat dit vanaf het begin al duidelijk is. Je wilt niet dat jij als politieagent in een verkeerd daglicht komt te staan en hiermee niet alleen jezelf maar ook jouw collega’s schaadt. 

Meer inzicht in jouw persoonlijke eigenschappen en karakter

De psychologische test van de politie is dus voornamelijk bedoeld om meer inzicht te krijgen in jouw persoonlijkheid. Daarnaast kijkt een psycholoog of jij jouw competenties en vaardigheden in iedere situatie in kunt zetten, zodat je niet alleen de situatie op kunt lossen, maar ook jouw collega’s kunt helpen met hun werkzaamheden. Samenwerking blijft immers belangrijk. Niet alleen bij een achtervolging van een verdachte, maar ook op het politiebureau, waar vaak overlegd moet worden en de rapporten duidelijk gemaakt moeten worden. persoonlijke karakter vinden

Er wordt veel waarde gehecht aan de psychologische test politie. Het is daarom van belang dat je jezelf zo goed mogelijk voorbereid en weet wat je wilt vertellen over jezelf en jouw persoonlijkheid. Probeer daarom jouw ervaringen mee te nemen in je antwoorden en koppel hier ook verschillende competenties en vaardigheden. De ervaringen hebben jou gemaakt als de persoon die je bent, waar geen zwaar oordeel aan kan worden gehangen. Wel kan het betekenen dat je sommige taken binnen het werkveld niet naar behoren zou kunnen uitvoeren. Je moet daarom goed bekijken hoe je jezelf ontwikkeld hebt en hoe je dit zou kunnen aantonen tijdens de selectiedag, zodat de psycholoog een helder beeld krijgt bij jou als persoon en er een goede beoordeling kan worden gegeven op basis van de feiten die er liggen. 

Een goede voorbereiding kan jou helpen

Bereid je altijd goed voor door zoveel mogelijk vragenlijsten te bekijken en het rollenspel te oefenen. Hoe meer vragenlijsten je hebt gezien, hoe eenvoudiger het wordt om antwoord te kunnen geven tijdens de selectiedag. Je herkent de vragen, waardoor je ook weet welk antwoord je moet kunnen geven. Ga er wel vanuit dat de vragen niet precies overeenkomen met de vragenlijsten die je geoefend hebt. Je zult immers ook vragen te zien krijgen die net op een andere manier gesteld zijn. Leer ze dus niet uit je hoofd, maar bekijk eerder welke onderwerpen er aan bod kunnen komen. Zo ook bij het rollenspel. Iedere situatie is anders en iedere tegenspeler reageert op zijn eigen manier. Een goede voorbereiding helpt jou zeker om situaties op te kunnen lossen, maar je moet ook met onverwachte wendingen rekening kunnen houden. Zolang je jezelf goed voorbereid hebt en genoeg zelfvertrouwen op hebt gebouwd, kun je al een heel eind komen. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest