Ken jouw persoonlijkheid voor de psychologische test
25 december 2019 

Ken jouw persoonlijkheid voor de psychologische test

Jouw persoonlijkheid is bij elk beroep van belang. Jouw persoonlijkheid toont immers aan hoe jij omgaat met bepaalde situaties en welke competenties je inzet om een situatie naar eigen hand te kunnen zetten. Ook kan aan de hand van jouw persoonlijkheid gekeken worden of je binnen een bepaald team past. Als jij solliciteert bij de politie zul je daarom altijd te maken krijgen met een psychologische test. Deze test vindt plaats op de derde selectiedag en kent verschillende onderdelen. Onderstaande informatie maakt jou wegwijs in de verschillende onderdelen van de psychologische test en hoe je jezelf hier het beste op kunt voorbereiden. 

 

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programmaUitleg psychologische test

Een pyschologische test is een test die jouw persoonlijkheid in kaart brengt. Hierdoor komen er meer inzichten van jou als persoon en de vaardigheden en competenties die je bezit. Ook wordt meer duidelijk over jouw karaktereigenschappen en welk invloed dit kan hebben op het werkveld. Werken bij de politie vergt veel van jou als persoon, waardoor er veel waarde wordt gehecht aan dit onderzoek. Je zult daarom altijd te maken krijgen met deze test op de derde selectiedag. 

Een psychologische test wordt uitgevoerd door een of meerdere psychologen en bestaat uit verschillende onderdelen. Per onderdeel wordt een ander aspect van jouw persoonlijkheid belicht, waardoor er een goed beeld ontstaat van hoe jij bent en hoe je op bepaalde situaties reageert. Je ziet deze testen daarom ook vaak terug in combinatie met een rollenspel. Zo ook bij de politie. Het rollenspel is een goede afspiegeling, doordat er direct wordt gekeken hoe je met een situatie op de werkvloer omgaat. Je kunt hierbij jouw persoonlijkheid niet verbergen, doordat je de situatie naar eigen hand moet draaien en dit alleen kunt bewerkstelligen wanneer je jouw persoonlijkheid en competenties in de strijd gooit.  

Andere onderdelen die jij kunt verwachten tijdens de psychologische test zijn een persoonlijkheidsvragenlijst en een gesprek met een psycholoog. De persoonlijke vragenlijst heeft een aantal vragen over jouw persoonlijkheid, waarop je eerlijk moet antwoorden. Liegen tijdens een psychologisch onderzoek heeft geen zin. Uiteindelijk komt er toch wel uit wat de waarheid is en kan dit grote gevolgen hebben voor jouw verdere loopbaan. Als jij wilt werken bij de politie moet je de vragen dus nauwkeurig invullen en ook open en eerlijk zijn tijdens het gesprek met de psycholoog. Op deze manier zou jouw beoordeling nog wel eens positief kunnen zijn en kun je door naar de laatste onderdelen van de sollicitatieprocedure. 

Alle onderdelen van de psychologische test op een rij

Een psychologische test bestaat uit verschillende onderdelen, die allemaal op dezelfde dag worden afgelegd. Een van de onderdelen is een gesprek met een psycholoog. Het gesprek gaat over jouw persoonlijkheid, je achtergrond en de motivatie voor een functie bij de politie. Hierbij komt eerst een korte kennismaking aan bod. De psycholoog wil immers graag weten wie er tegenover hem zit voordat het gesprek verder gaat. Dit deel duurt ongeveer vijf minuten en geldt voornamelijk als introductie. Jouw competenties en persoonlijkheid zelf worden hierin nog niet besproken. 

Zodra dit onderdeel afgerond is, wordt overgegaan op jouw loopbaan. Denk hierbij aan de opleiding, werkervaring die je hebt opgedaan en de huidige functie die je vervult. Het zou kunnen zijn dat je direct na jouw opleiding hebt gesolliciteerd. In dit geval wordt er voornamelijk ingegaan op de kennis die je hebt opgedaan tijdens jouw opleiding. De psychologische test krijgt hierdoor een geheel nieuwe wending en er kan overgegaan worden op de zaken die er echt toe doen voor het werk bij de politie. Er ontstaat vanaf hier namelijk al een beeld over hoe jij bent en of je leergierig genoeg bent om jezelf te blijven ontwikkelen. 

 

Maak jouw antwoorden kort en bondig

Het volgende deel van het gesprek tijdens de psychologische test is jouw motivatie. Je hebt op een bepaalde functie gesolliciteerd en dit is niet zonder reden. Het is belangrijk dat je zo goed mogelijk uit kunt leggen wat jouw motivatie hiervoor is. Probeer hierbij niet te veel af te wijken van het uiteindelijke antwoord. Je kunt het beste zo kort en bondig mogelijk antwoord geven op de vraag, waardoor de psycholoog de draad niet kwijtraakt. Het kan jou ook helpen om het gesprek soepel te houden. Zorg er wel voor dat jouw motivatie en ambities goed naar voren komen, zodat deze bevindingen opgeschreven kunnen worden. Ook moeten jouw sterke en zwakke punten in kaart worden gebracht. De competenties die je bezit, worden daarom ook besproken in dit gedeelte van de psychologische test. 

Om het gesprek luchtig af te sluiten, worden jouw hobby’s en vrije tijd besproken. Hoewel dit als een heel luchtig onderwerp wordt gebracht, spelen deze hobby’s wel een rol in hoe jij als persoon bent. Jouw houding kan hier namelijk uit voortvloeien. Het is wel een van de enige onderdelen waarin je echt vrijuit durft te spreken. Hoewel je bij de andere onderwerpen ook eerlijk moet zijn, is het voor de meesten eenvoudiger om over hobby’s te praten dan over competenties en motivatie. Zorg er echter ook hierbij voor dat je niet te veel uitwijkt bij het vertellen van alles wat jij in je vrije tijd doet, maar houdt het ook hier kort en bondig. 

Meer inzicht van jou als persoon

De persoonlijkheidsvragenlijst is weer een ander gedeelte van de psychologische test. Deze vragenlijst bevat een aantal vragen die je in moet vullen. Ze gaan over jou als persoon en de eigenschappen die je bezit. Het is belangrijk dat je deze vragen naar waarheid beantwoordt. Er ontstaat op deze manier een helder beeld over jou als persoon en jouw potentiële werkgever weet wie er bij het bedrijf wil komen werken. Er bestaan hierbij geen goede en foute antwoorden. Jouw persoonlijkheid kan immers niet beoordeeld worden op goed en fout, maar kan wel een rol spelen in het aannemen of afwijzen van kandidaten. Niet iedere persoonlijkheid is geschikt om binnen een bepaald team te werken. 

Aan het einde van de psychologische test vindt er nog een rollenspel plaats. Dit rollenspel is een nabootsing van een praktijksituatie, welke je samen met een tegenspeler af moet leggen. Jouw tegenspeler zal het jou hierbij niet gemakkelijk maken. Je kunt hierdoor rekenen op veel tegengas. Tijdens het rollenspel worden jouw competenties en vaardigheden in kaart gebracht. Je moet deze competenties en vaardigheden in kunnen zetten om een situatie naar eigen hand te draaien en tot een besluit of compromis te komen. Het is hierbij van belang dat je jouw zelfbeheersing weet te bewaren. Zelfs als er een lastig persoon voor je staat, moet je zo rustig mogelijk blijven om alles tot een goed einde te brengen. 

 

Met het adviesgesprek krijg jij duidelijkheid

Aan het einde van alle onderdelen van een psychologische test vindt er een adviesgesprek plaats. Hierin worden de bevindingen met jou gesproken. Het zou kunnen zijn dat je jezelf niet in deze bevindingen kunt vinden. Het is dan belangrijk dat je vraagt waarom de psycholoog jou op deze manier beoordeeld hebt. In veel gevallen zul je uiteindelijk inzien waar het fout is gegaan en weet je waar je aan kunt werken. Het zou echter ook kunnen zijn dat je het na de uitleg nog steeds niet eens bent met de uitslag van de psychologische test. Je zou er dan voor kunnen kiezen om het rapport niet op te laten sturen naar het bedrijf. Dit houdt wel in dat het grote risico’s voor jouw sollicitatie met zich meebrengt. 

In sommige gevallen is het goed om een brief te sturen waarin je uitlegt waarom je het niet eens bent met de uitslag. Zo zou het kunnen zijn dat jij jezelf op een geheel andere manier ziet of dat de zenuwen de overhand hebben genomen tijdens de psychologische test. Door meer inzicht te geven in de situatie kan een potentiële werknemer zien dat je de testen serieus neemt, ongeacht de uitkomst van de test. Hoewel het advies vaak leidend is voor een werkgever bij het aannemen van nieuwe werknemers, kan dit er soms toe leiden dat je alsnog door mag in de sollicitatieprocedure. Daarnaast kan het een positief effect hebben voor als je in de toekomst opnieuw wilt solliciteren bij hetzelfde bedrijf.  

Voorbereiden op de psychologische test

Veel mensen denken dat je jezelf niet voor kunt bereiden op de psychologische test. Jouw persoonlijkheid is er immers al en dan zou een goede voorbereiding niet van belang zijn. Toch kun je wel degelijk oefenen voor dit onderdeel van jouw sollicitatie, waardoor je een positievere indruk achterlaat. Bekijk daarom eerst welke competenties en vaardigheden je moet bezitten. Deze zijn vaak ook al tijdens andere onderdelen van de sollicitatie aan bod gekomen, maar het kan nooit kwaad om nog een keer voor jezelf op een rijtje te krijgen wat er echt van je gevraagd wordt. 

Daarna kun je aan de slag gaan met de persoonlijkheidsvragenlijst. Er zijn verschillende vragenlijsten op de website te vinden met vragen die aan jou gesteld zouden kunnen worden. Bekijk al deze vragenlijsten goed en stel voor jezelf antwoorden op. Hoe vaker je de vragenlijsten gaat beantwoorden, hoe beter de antwoorden gaan worden. Je kunt uiteindelijk kort en bondig antwoorden, zonder dat hierbij informatie ontbreekt of dat je te veel gaat afwijken van het uiteindelijke antwoord. Hierdoor heb je voor jezelf ook helder welke boodschap je uiteindelijk over wilt dragen. Door met de vragenlijsten van de psychologische test aan de slag te gaan zorg je er ook voor dat je niet voor verrassingen komt te staan. Veel van de vragen zullen namelijk terugkomen op de uiteindelijke test, waardoor je de antwoorden al klaar hebt. 

 

Alle onderdelen van het gesprek van tevoren behandeld

Ook voor het gesprek kun je jezelf voorbereiden. Het gesprek gaat over veel onderwerpen, waarbij je voor jezelf al antwoorden kunt bedenken. Zorg dat je jouw motivatie helder voor ogen hebt en herhaal deze een aantal keer voor jezelf. Iedere keer dat je deze herhaalt, wordt jouw antwoord beter. Daarnaast merk je wat je overslaat, waardoor je jouw antwoord opnieuw aan kunt passen. Door dit bij alle mogelijke vragen van het interview te doen heb je alle antwoorden paraat. Zo raak je ook gewend aan de opbouw van het gesprek en zul je merken dat je een veel betere basis hebt dan wanneer je niets voorbereid hebt. 

Het rollenspel is het belangrijkste om voor te bereiden. Tijdens de psychologische test wil je niet voor te veel verrassingen komen te staan. Hoewel je onverwachte situaties bij een rollenspel niet kunt voorkomen kun je er wel voor zorgen dat je hierop voorbereid bent. Ga daarom op zoek naar voorbeelden van een rollenspel die een situatie uit de praktijk nabootst. Zorg hierbij voor een goede tegenspeler. Je moet iemand hebben uit jouw omgeving die jou veel tegengas durft te geven, waardoor het een realistische situatie wordt. Houd hierbij in gedachten dat je niet te autoritair over moet komen. Hoe meer je deze houding aanneemt, hoe meer tegengas je kunt verwachten. Zorg daarom voor een open houding, stel veel vragen en zorg dat je laat merken dat je jezelf kunt inleven in de situatie. Alleen op deze manier kun je de situatie immers naar eigen hand zetten. Hoe meer je oefent met een rollenspel, hoe soepeler dit zal gaan. 

Het nut van een psychologische test

Een psychologische test bestaat uit verschillende onderdelen en een uiteindelijk rapport met adviesgesprek. Hierdoor krijg je niet alleen meer inzicht in jouw resultaten van de testen, maar ook krijg je een beter beeld van jouw persoonlijkheid. Jouw persoonlijkheid kent een aantal kernkwaliteiten en valkuilen. Door deze goed in kaart te brengen, weet je waartoe jij in staat bent. Daarnaast kun je met de resultaten ook kernkwaliteiten van jezelf ontdekken waarvan je niet eens wist dat je deze in je had. Deze kunnen jou weer helpen om jezelf te blijven ontwikkelen in de toekomst. 

De uitslag van de psychologische test is daarom niet alleen van belang voor jouw potentiële werkgever, maar ook voor jezelf. Je kunt aan de hand van de resultaten jezelf blijven ontwikkelen en nieuwe successen behalen in de toekomst. De uitkomst biedt daarom niet alleen mogelijkheden voor jouw sollicitatie bij de politie, maar ook als jouw carrière een andere wending neemt. Als je opnieuw moet solliciteren kun je deze resultaten inzetten om nog beter voorbereid te zijn op wat komen gaat. Hierdoor maak je een goede indruk tijdens deze sollicitatie en is de kans dat jij de baan bemachtigd vele malen groter ten opzichte van andere kandidaten die op dat moment uit zijn naar dezelfde functie. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

 


€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest