Rollenspel politie voorbereiden
01 januari 2020 

Rollenspel politie voorbereiden

Het rollenspel politie is één van de onderdelen van de politietest. Een politieagent heeft een
uitdagende en belangrijke baan. Om te zorgen dat nieuwe werknemers uit het juiste hout
gesneden zijn is er een uitgebreide sollicitatieprocedure. Deze zogenaamde politietest
bestaat uit verschillende onderdelen en kan in totaal zo 4 tot 6 maanden in beslag nemen.
Bij elk onderdeel wordt er gekeken of je een bepaalde vaardigheid bezit, die je nodig hebt
om een goede agent te zullen zijn. Zo moet je een parcours afleggen bij de sporttest, en krijg
je een taaltoets die controleert hoe het gesteld is met je lees- en schrijf vaardigheid. Elk
onderdeel vindt op een andere dag plaats. Voor een aantal onderdelen zul je naar de
politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam moeten reizen.

In het rollenspel politie ga je voordoen hoe jij handelend optreedt in een praktijkgeval. Dit is
één van de grootste uitdagingen van de politietest. We bereiden je in dit artikel voor op het
rollenspel politie. Deze tekst bespreekt ook een aantal van de belangrijkste onderdelen van
de sollicitatieprocedure.

 

Inhoudsopgave 

 1. Welke onderdelen bevat de sollicitatieprocedure
 2. Hoe het rollenspel politie werkt
 3. Veelgestelde vragen over het rollenspel politie
 4. Orientatiedag – Bewust Blauw
 5. Alle onderdelen van de politietest Deel B


politietest-coaching-programma


 

Welke onderdelen bevat de sollicitatieprocedure

Een lijst van alle onderdelen vind je hier beneden.

 1. Toetsing van je sollicitatie – je kunt bij de politie in jouw regio solliciteren met behulp
  van een formulier. Een toetsingscommissie bekijkt dit formulier, en oordeelt of je tot
  de politietest toegelaten wordt.
 2. Eerste selectiedag – de eerste selectiedag staat in het kader van voorlichting over het
  beroep. In een gesprek met politiemedewerkers en andere kandidaten bespreken
  jullie stellingen over het zijn van een agent. Ook wordt er gekeken of jij wel de juiste
  motivatie hebt om agent te willen worden.
 3. Tweede selectiedag – op deze dag krijg je een drietal testen, die stuk voor stuk
  uitdagend zijn. De taaltoets maak je om te laten zien dat jij teksten juist kunt
  interpreteren en zelf een goede rapportage kunt schrijven. De vaardighedentest is
  een test die je intelligentieniveau bepaalt. En bij de sporttest moet je een parcours
  afleggen, waarvoor je snelheid en wendbaarheid, kracht en uithoudingsvermogen
  nodig hebt.
 4. Derde selectiedag – bij deze dag krijg je drie tests op psychologisch vlak. Je gaat een
  uur lang praten met een psycholoog die geïnteresseerd is in je verleden. Op de
  computer beantwoord je een flink aantal vragen met stellingen over je eigen
  karakter. En in het rollenspel politie laat je zien wat jij in huis hebt om als agent op te
  treden in een complexe situatie.
 5. Eindgesprek – het eindgesprek is een sollicitatiegesprek, waarbij je ook een
  presentatie moet geven. Verloopt het goed, dan kan er een intentie tot aanstelling
  volgen. Om aangenomen te worden moet je dan nog twee controles met goed gevolg
  doorstaan.
 6. Medische tests – een onafhankelijke arts voert een reeks onderzoekjes bij je uit om te
  kijken of je in goede lichamelijke gezondheid verkeert.
 7. Achtergrondonderzoek – de politie wil graag weten wat jouw overtuigingen, zijn met
  welke mensen je omgaat en hoe je woonsituatie is. Ook wordt er gekeken of je
  schulden of een strafblad hebt.

Hoe het rollenspel politie werkt

Het rollenspel politie is een interactief onderdeel van de psychologische test. Hierbij treed je
op als een echte agent, en ga je in een aantal situaties het gesprek aan met een tegenspeler.
Je probeert bij het rollenspel politie een ingewikkelde situatie tot een goed einde te
brengen. De tegenpersoon wordt meestal gespeeld door een acteur. Die presenteert je een
moeilijke situatie zoals je die echt zou kunnen meemaken bij de politie. De acteur kan
bijvoorbeeld spelen dat hij in paniek is. Het is dan van belang dat jij je eigen kalmte bewaart,
laat zien dat je grip hebt op de situatie. Zorg dat je de persoon kalmeert en help hem om zijn
probleem op te lossen. Dat doe je als agent vooral met praten, en door rust en zekerheid uit
te stralen. Er wordt bij het rollenspel politie niet alleen gekeken naar wat je zegt, maar ook
naar jouw lichaamstaal. In een andere situatie kan de acteur agressief uit de hoek komen en
het conflict met je opzoeken. Ook hier is jouw doel om de situatie onder controle te krijgen,
en grenzen te stellen en die te handhaven. De acteur kan verbaal ruzie met je maken, maar
kan ook fysiek gewelddadig worden of zelfs een nepwapen tevoorschijn halen. In elk van
deze situaties dien jij adequaat op te treden. In eerste instantie ook weer met praten en met
overwicht krijgen door de juiste lichaamstaal aan te nemen. Maar je moet ook weten onder
welke omstandigheden je een persoon aanhoudt of overmeestert. Deze test kan een
uitdaging zijn als je er niet op voorbereid bent. Het is dan een goed idee om het rollenspel
politie thuis te oefenen met iemand die redelijk kan acteren. Zo kun je zelf kijken hoe je
reageert in dit soort situaties en eventueel je gedrag bijstellen.

 

Veelgestelde vragen over het rollenspel politie

De meeste kandidaten voor de politietest zijn geen geboren toneelspelers. Een deel van het
karakter van veel agenten is dat ze nuchter zijn, en meestal niet in de stemming zijn om een
theatraal karakter te spelen. Daarom zien veel mensen op tegen het rollenspel, waar je
immers met acteurs toneel moet gaan spelen. Tenminste, dat is wat veel kandidaten
denken. In feite moet je je juist gedragen zoals je dat een echte praktijksituatie zou doen! Je
speelt dus geen karakter, je laat juist een kant van jezelf zien die bij jou hoort. Een kant van
je die belangrijk is om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Lees met welke insteek je het
rollenspel politie het beste kunt ingaan, en hoe je je thuis daarop kunt voorbereiden.

 • Wat kan voor situaties kan je verwachten bij het rollenspel politie?
  Bij dit toetsonderdeel is er altijd sprake van een complexe situatie. Een of meerdere
  acteurs spelen de rol van een burger zoals je die op straat zou kunnen tegenkomen.
  Ze zullen je proberen te provoceren, om hulp vragen, of zich gedragen als iemand
  onder invloed. Concrete situaties die voorkomen bij het rollenspel zijn: een
  burenruzie, een diefstal, een mishandeling, een ongeluk en een betoging.
 • Wat is je grondhouding bij het rollenspel politie?
  Eigenlijk is jouw grondhouding in elk van deze situaties hetzelfde. Namelijk, als
  iemand die overwicht uitstraalt, iemand die kalm blijft, en iemand die grenzen stelt
  aan het gedrag van de ander(en). Precies wat er verwacht wordt van een echte
  agent.Wat de acteurs ook doen, het is belangrijk dat je kalm blijft en zelfverzekerd
  overkomt. Die grondhouding straal je uit door het volgende te doen.
 1. Je staat recht overeind met je armen langs je lichaam. Je houdt ze niet over
  elkaar: dat is een gesloten houding die als autoritair kan worden ervaren, en
  die de situatie juist erger kan maken. Ook kun je je handen samenvouwen
  voor je buik.
 2.  Je laat merken dat je kalm bent door rustig en duidelijk te praten, zonder je
  stem te verheffen. Ook maak je geen onverwachte bewegingen, ga je niet
  schudden met je hoofd, en houd je een neutrale gezichtsuitdrukking.
 3. De acteurs kunnen bijdehante opmerkingen maken en vervelende vragen
  stellen. Daar hoef je niet op in te gaan. Zorg dat jij degene bent die de
  conversatie naar zich toetrekt, in plaats van mee te gaan met de opmerkingen
  van de tegenspeler.

 

Hoe kom je te weten wat je moet doen?
In elk van de situaties van het rollenspel politie is er iets anders aan de hand. Er kan
een ongeluk gebeurd zijn, er kan een criminele activiteit hebben plaatsgevonden, of
er kan een dreiging zijn voor escalatie van een sluimerend conflict. Het is de
bedoeling dat jij goed luistert naar wat de karakters jou vertellen, en daarop
doorvraagt. Hoe meer informatie je los krijgt, hoe beter je kunt reconstrueren wat er
aan de hand is, en hoe jij moet optreden.

 

 • Hoe los je de situatie op?
  Probeer in eerste instantie de situatie te deëscaleren: te zorgen dat het probleem
  beheersbaar wordt. Door door rustig en zelfverzekerd over te komen bereik je vaak
  dat mensen naar jou luisteren en minder agressief, paniekerig of boos worden. Als
  het enigszins mogelijk is probeer je door dit optreden een tijdje vol te houden de
  situatie te deëscaleren. Soms zullen de acteurs dan inbinden, en heb je de situatie
  opgelost.
 1. Wanneer moet je iemand aanhouden?
  De acteurs kunnen ook de instructie hebben gekregen om juist jouw grenzen op te
  zoeken en de situatie te laten ontsporen. Voorbeelden daarvan zijn: dreigend,
  verward en onvoorspelbaar gedrag, beledigende opmerkingen, jouw aanwijzingen
  niet opvolgen, of schelden of vloeken. In dat geval handel je als volgt.
 2. Je geeft drie heldere duidelijke waarschuwingen aan de persoon in kwestie
  om het provocerende gedrag te staken.
 3. Als de persoon je fysiek aanvalt, houd je hem aan door duidelijk te zeggen
  “je/u bent aangehouden”.
 4. Als hij/zij daarbij verzet biedt, dan mag je hem overmeesteren. Gebruik
  daarbij passend geweld. De persoon tegen de grond werken, in een
  houdgreep nemen, en verhinderen dat hij weg kan komen of jou kan
  aanvallen is voldoende.

 

Orientatiedag – Bewust Blauw

Bewust blauw is een onderdeel van de politietest, dat op de eerste trainingsdag plaatsvindt.
Bij dit onderdeel, waarbij je vooral gaat praten en discussiëren met andere deelnemers,
wordt je motivatie om agent te worden getoetst. Ook kom je te weten welke impact het
uitoefenen van het politievak op jouw eigen leven heeft.

Vragen over je motivatie:
Heb jij een goed beeld van de redenen waarom je eigenlijk bij de politie deelt? Heb je wel
een realistisch beeld van het vak? In deze gesprekken ga je kijken of de inhoud van het
politievak overeenkomt met aan alles wat jij ervan verwacht. Of dat je misschien beter op je
plek bent bij een andere organisatie.

Impact op je eigen leven:
Het politie vak is een beroep dat een flinke weerslag kan hebben op jouw persoonlijke leven.
Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden dat het worden van politieagent met zich
meebrengt dat je een representatief uiterlijk en een neutrale uitstraling moet hebben. Zo is
het bijvoorbeeld het niet toegestaan om zichtbare piercings, tatoeages of andere
lichaamsversieringen of geloofsuitingen te dragen. Ben jij bereid om aan deze eisen te
conformeren?

Algemene informatie:
Bij het onderdeel bewust blauw krijg je een helder beeld van hoe het is om bij de politie te
werken en welke mogelijkheden voor doorstroming er bestaan. Er zijn medewerkers van
werving en selectie aanwezig, die je vragen over je interne loopbaan kunnen beantwoorden.
Ook kan je nu een beter beeld krijgen van jouw kansen om te slagen bij de
sollicitatieprocedure. Als je daar vragen over hebt, is dit het moment om ze te overleggen
met de aanwezige professionals.

Stellingen en rollenspel:
Een ander onderdeel van Bewust Blauw is dat je met je groepsgenoten over verschillende
stellingen debatteert. Deze stellingen gaan over het zijn van een agent en hoe je optreedt in
bepaalde voorkomende situaties. Ook krijg je de gelegenheid om in de jas van een echte
agent te kruipen en te laten zien hoe jij in een bepaalde situatie zou optreden. Daarna wordt
er met alle deelnemers besproken wat ze van het optreden vonden, en hoe ze het zelf
hadden aangepakt.

Alle onderdelen van de politietest Deel B

De politietest deel B bestaan uit een reeks uiteenlopende toetsen die op derde dag van de
selectieprocedure worden uitgevoerd. Daar ben je de hele dag mee bezig. Een belangrijk
onderdeel van deze test is een psychologisch onderzoek, waarbij er wordt gekeken of jij de
persoonlijkheid hebt die wordt verwacht van een politieagent.

Je krijgt eerst een test met vragen over jouw persoonlijkheid. Hierbij moet je telkens
aangeven welke van twee stellingen het beste jouw persoonlijkheid omschrijft. Deze test
maak je op de computer, en kan als repetitief worden ervaren. Een set van twee stellingen is
bijvoorbeeld: “Ik ben dankbaar” en “Ik verveel me snel”. Jij moet de stelling selecteren die
het beste bij jouw persoonlijkheid past.

Het tweede onderdeel is een gesprek met een erkend psycholoog. Daarbij wordt er een
beeld van jouw persoonlijkheid opgebouwd, met extra aandacht voor hoe jij handelt in
complexe situaties. Je moet bij deze test vrij veel over jezelf vertellen, onder andere welke
complexe of gevaarlijke situaties je in het verleden heb meegemaakt. De psycholoog vraagt
je om zo goed mogelijk te beschrijven hoe je in deze situaties hebt gehandeld. Dat geeft een
indicatie voor hoe jij in de praktijk als agent zult optreden in vergelijkbare situaties.

Het laatste onderdeel van de politietest deel B is het rollenspel politie. Je wordt gevraagd om
op te treden als agent, en in de nagebootste situatie de interactie aan te gaan met acteurs.
Die spelen bijvoorbeeld een burenruzie of een ander conflict na. Jij moet zelfverzekerd en
actief optreden, en de “ruziemakers” met je stem en je lichaamstaal tot kalmeren brengen.
Als de tegenspelers niet naar je luisteren en zich agressief of gewelddadig opstellen, kan het
de bedoeling zijn dat je ze, na de nodige waarschuwingen, arresteert.

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest