Selectieprocedure politie
03 augustus 2021 

Selectieprocedure politie

Als je bij de politie wilt, moet je eerst een selectieprocedure doorlopen. Deze bestaat uit een aantal onderdelen. Het gaat hierbij onder andere om je fysieke vaardigheden en om de vraag of je medisch in orde bent. Daarnaast is het natuurlijk erg belangrijk dat je de juiste eigenschappen bezit om bij de politie te gaan. Ook wordt je op enkele andere onderdelen getest, zoals je taalvermogen. In totaal zijn er drie selectiedagen. Buiten die selectiedagen zijn er ook nog een aantal zaken die op een ander moment geregeld worden, zoals het eindgesprek. Als je wilt weten welke onderdelen er allemaal zijn en wat die inhouden, kun je de rest van deze tekst lezen.Inhoudsopgave: 


politietest-coaching-programma


De eerste selectiedag

De eerste selectiedag van de selectieprocedure van de politie wordt ook wel Bewust Blauw genoemd. Op deze dag hoef je nog niet veel verschillende onderdelen te doorlopen. Op de eerste selectiedag heb je alleen een intakegesprek.


Het intakegesprek

Bij het intakegesprek worden verschillende vragen gesteld. Deze kunnen gaan over de samenleving, maar ook over jou persoonlijk. Het is belangrijk dat je een goed beeld hebt van de samenleving. Ook is het belangrijk dat je de goede eigenschappen hebt om bij de politie te gaan. Ook je motivatie is hierbij van belang. Daarnaast kunnen er vragen gesteld worden waaruit blijkt of je er wel echt klaar voor bent. Op het intakegesprek kun je je voorbereiden door wat vragen te bekijken en te bedenken welk antwoord je zou geven.


In dit filmpje worden een paar handige tips besproken die van belang kunnen zijn tijdens het intakegesprek:


De tweede selectiedag

De tweede selectiedag van de sollicitatieprocedure van de politie bestaat uit meer onderdelen. Dit zijn de volgende onderdelen: de taaltoets, de cognitieve capaciteitentest en de fysieke vaardigheidstoets (sporttest). Dit zijn allemaal onderdelen waar je je goed op voor kunt bereiden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het politietest coaching programma. De onderdelen van de tweede selectiedag, maar ook die van de derde selectiedag, kun je daarmee oefenen. Dit kan door te lezen wat er van je verwacht wordt en door zelf oefeningen te doen. Dit programma kun je bestellen en online doorlopen.


De taaltoets

Misschien is een taaltoets niet het eerste waar je aan denkt als je denkt aan een sollicitatieprocedure bij de politie. Het is echter wel erg van belang dat je taalvaardig bent als je bij de politie gaat. Politiewerk bestaat namelijk ook uit lezen en schrijven. Daarom word je op verschillende talige onderdelen getoetst tijdens de taaltoets. Een van die onderdelen is leesvaardigheid. Hierbij gaat het erom of je begrijpend kunt lezen. Omdat ook schrijfwerk terugkomt bij politiewerk, wordt ook je schrijfvaardigheid getest. Bij de schrijfvaardigheidsopdrachten wordt er gelet op de vorm, maar natuurlijk zijn ook je grammaticale vaardigheden en woordenschat hierbij belangrijk.


De cognitieve capaciteitentest

Ook de cognitieve capaciteitentest bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen zijn bedoeld om je cognitieve vaardigheden te testen. Het gaat hierbij dus om je intelligentie. De onderdelen zijn: letterpatronen, cijferpatronen en woordrelaties. Bij het onderdeel ‘letterpatronen’ kan het zo zijn dat je een reeks moet aanvullen met een letter. Ook kan het zo zijn dat je een anagram moet maken. Bij het onderdeel ‘cijferpatronen’ gaat het om een aantal verbanden tussen cijfers. Je moet in ieder geval aangeven welk cijfer er volgt op de cijfers die er al staan. Bij het onderdeel ‘woordrelaties’ kan het zo zijn dat je een verband moet leggen tussen woorden. Ook aangeven welk woord niet in het rijtje hoort is een optie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de woordrelaties.

In dit filmpje word het onderwerp cijferreeks uitgelegd:


De fysieke vaardigheidstoets/de sporttest

Tijdens de sollicitatieprocedure van de politie neem je ook deel aan de fysieke vaardigheidstoets. Deze wordt ook wel de sporttest genoemd. Een aantal vaardigheden op het gebied van sport worden getoetst met een parcours dat je aflegt. Hierbij gaat het om verschillende zaken, zoals je conditie en kracht. Tijdens het parcours zul je verschillende dingen moeten doen, zoals springen, duwen en klimmen. Het is dus een divers parcours. Door van tevoren te sporten vaker te sporten, kun je je hierop voorbereiden. Probeer ook je voorbereiding divers te laten zijn. Ga dus bijvoorbeeld niet alleen maar hardlopen, maar zorg ook dat je andere sportvaardigheden in orde zijn.


De derde selectiedag

De derde selectiedag van de sollicitatieprocedure van de politie bestaat eigenlijk uit één test. Deze test bestaat wel weer uit een aantal verschillende onderdelen. Het betreft de psychologische test. Bij deze test wordt er gekeken naar jou persoonlijk. Hoe jij als persoon bent, kan namelijk meespelen bij de vraag of het werk geschikt voor je is. De psychologische test bestaat uit de volgende onderdelen: een persoonlijkheidsvragenlijst, een gesprek met een psycholoog en een praktijkproef.


De psychologische test

Bij de persoonlijkheidsvragenlijst wordt er gekeken of je de eigenschappen bezit om bij de politie te gaan. Het gaat hierbij ook om je zelfbeeld. Zo wordt er gekeken of je er klaar voor bent om bij de politie te gaan. Tijdens het gesprek met een psycholoog gaat het ook om de vraag of politiewerk iets voor jou is. Het zal in dit gesprek dus gaan over je eigenschappen, maar ook om persoonlijke gebeurtenissen uit het verleden. Deze zijn namelijk ook van belang bij het bepalen of het werk wat voor jou is. De praktijkproef is een rollenspel. In dit rollenspel gaat het erom of je de juiste dingen doet of zegt in een bepaalde situatie. Die situatie is uiteraard opgezet en je praat tegen een acteur.
In dit filmpje word het rollenspel uitgelegd:Na de derde selectiedag

Als je de selectiedagen met goed resultaat hebt afgerond, volgen er nog enkele andere onderdelen. Dit zijn de volgende onderdelen: het eindgesprek, de medische keuring en de screening. Tijdens het eindgesprek worden er nog enkele vragen gesteld, waarbij onder andere je motivatie van belang is. Daarnaast bekijk je tijdens dit gesprek de resultaten van de testen waaraan je deelgenomen hebt. De medische keuring is bedoeld om te kijken of fysiek in orde bent, of dat er medische problemen zijn.  Tijdens het laatste onderdeel, de screening, gaat het om je persoonlijke situatie. Hierbij staat betrouwbaarheid centraal. De screening wordt daarom ook wel ‘het betrouwbaarheidsonderzoek’ genoemd. Hierbij wordt naar een aantal zaken gekeken. Een voorbeeld is de vraag of je ooit met de politie in aanraking bent geweest. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of je (vaak) in politiebestanden te vinden bent. Daarnaast wordt er onder andere gekeken naar alcohol- en drugsgebruik en eventuele schulden.Nog meer oefenen

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de politietest onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een politietest en je zult hoger scoren voor alle politietest  onderdelen . Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest