Voorbereiden voor de selectieproeven van de politie? Oefen met uitleg + tips
24 oktober 2019 

Voorbereiden voor de selectieproeven van de politie? Oefen met uitleg + tips

Agent word je niet zomaar: eerst moet je een paar stevige selectieproeven politie afleggen!
Het beroep stelt verschillende hoge eisen aan een sollicitant, meer dan verreweg de meeste
andere beroepen dat doen. Jij krijgt de kans om te bewijzen dat je geschikt bent tijdens de
selectieproeven politie: de zogenaamde politietest. Daarbij maak je veel verschillende tests
en wordt er onderzocht of je de juiste eigenschappen hebt om tot een korps toe te treden.
Een taaltoets, een sporttest, een medische keuring en nog veel andere controles behoren
allemaal tot de selectieproeven politie.
Het belangrijkste onderdeel zijn de drie selectiedagen, die deels op een politieacademie
plaatsvinden. Voorafgaand is er het programma Bewust Blauw waarbij je kunt kijken of dit
inderdaad een beroep is dat bij jou past. Alle selectieproeven politie samen kunnen wel een
half jaar in beslag nemen. Het is belangrijk dat je op alle onderdelen ervan goed scoort. Maar
het is eventueel mogelijk om een herkansing aan te vragen als je de eerste keer zakt voor de
selectieproeven politie.

Inhoudsopgave 

 1. Inhoud van de selectieproeven politie
 2. De sporttest
 3. Het rollenspel
 4. De taaltoets
 5. Eisen die aan een kandidaat gesteld worden

politietest-coaching-programma

Inhoud van de selectieproeven politie

De selectieproeven politie bestaan uit aantal (niet aaneengesloten) dagen, waarbij je getest
wordt op je motivatie en je vaardigheden. Hiermee wil de politie weten of jij geschikt bent
voor het beroep van politieagent. Vanaf de tweede dag zal je de volgende selectieproeven
politie moeten afleggen.

 • Je kunt een cognitieve test verwachten wat eigenlijk een iq-test is. Ook krijg je een
  taaltoets.
 • Je persoonlijkheid zal op meerdere manieren worden getest, om te kijken of je
  psychisch stabiel bent en in ingewikkelde situaties adequaat kunt handelen.
 • Bij een medische keuring en een sporttest word tenslotte nagegaan of je aan de
  minimumeisen voldoet van de fysieke vaardigheden die een agent moet hebben.

Op alle selectieproeven politie kun je je thuis voorbereiden. Er zijn apps, leerboeken,
trainingen en online oefentesten te vinden, waardoor je je kunt voorbereiden op de inhoud
van elke test. Hiermee kan je ook nagaan of je al op het niveau zit waarop je voor deze
testen kunt slagen, of dat je specifieke vaardigheden moet bijtrainen. Ook al slaag je voor
alle selectieproeven politie, je krijgt toch een rapportage, die je inzicht geeft in de punten
waarop je tijdens de selectie minder goed hebt gescoord. Deze kennis kan van belang zijn
om je tijdens je verdere loopbaan door te ontwikkelen, en de capaciteiten te verbeteren
waar je nog minder goed in bent.

De sporttest

Een van de selectieproeven politie waar veel kandidaten tegen op zien is de sporttest. Je
moet inderdaad een behoorlijke conditie hebben om de sporttest van de politie met goed
gevolg af te leggen. Een agent zal in een crisissituatie soms opeens actief moeten optreden.
Bijvoorbeeld door een verdachte te achtervolgen en eventueel te overmeesteren, meteen meneer die bezig is met een sporttest
geweld een deur te forceren, een slachtoffer uit een gevaarlijke situatie halen, en meer.
Daarvoor is het van belang dat je sterk bent, snel kunt bewegen en wenden, en over
hindernissen heen kunt komen. Tijdens de sporttest, die wordt afgenomen in groepsverband in een gymzaal, moet je een parcours afleggen waarbij al deze bewegingen aan bod komen. Je begint de sporttest met een gemeenschappelijke opwarming. Het is sterk aan te raden om hier aan deel te nemen! Vervolgens leg je een parcours af dat uit vijf ronden bestaat. Dit parcours lijkt op een stormbaan of hindernisbaan. Er wordt onder andere het volgende van je gevraagd.

 • Snel rennen en snel omkeren
 • Springen, klimmen, bukken en weer overeind te komen
 • Een zwaar voorwerp wegslepen en een ander zwaar voorwerp optillen

Denk je dat jij misschien niet gaat slagen? Om meer kans te maken om de sporttest te halen
Is het een goed idee om een paar maanden van tevoren alvast te gaan trainen. Je kunt op
internet tot in de details nalezen welke hindernissen en bewegingen je bij de sporttest kunt
verwachten. Als je met één van deze onderdelen moeite hebt, voer dan een training die je
hier beter in maakt. Daarvoor kan je eventueel ook de hulp van een persoonlijke trainer
inroepen.

Het rollenspel

Het rollenspel is een praktijkonderdeel van de selectieproeven politie. Hierbij wordt jou
gevraagd om je in de rol van een politieagent te verplaatsen. Dit onderdeel vindt live plaats:
je zult dus als politieagent moeten optreden tegen een of meerdere acteurs, die mensen op
de straat spelen. Er is altijd sprake van een complexe situatie. Denk aan een ruzie, een
ongeluk, een diefstal of ander crimineel gedrag.een vrouw die de rollenspel van de politie

Wat is het doel van het rollenspel: Bij het rollenspel wordt gekeken hoe het staat met jouw vermogen om snel en adequaat te kunnen handelen in een moeilijke situatie. Het is de bedoeling dat jij vaststelt wat er aan de hand is, wat de motivaties van de andere personen in deze situatie zijn, en dat je een zorgvuldige afweging maakt hoe je gaat handelen. Hoe ga je een ruzie proberen te kalmeren? Is het slachtoffer van een ongeluk in orde of ga je andere hulpdiensten oproepen? Ga je een relschopper alleen tot de orde roepen of ook aanhouden?

Hierbij is niet alleen hoe je handelt belangrijk. Het gaat er ook om hoe jij je opstelt tegenover
de acteurs. Een goede agent heeft een open houding, weet overwicht uit te stralen, kan
mensen te kalmeren en kan grenzen aangeven. Dit doe je niet alleen door wat je zegt. Ook
door je uitstraling laat merken dat jij autoriteit hebt. Met de toon van je stem en het volume

daarvan, met je lichaamshouding, hoe je naar mensen kijkt, hoe je je handen houdt en hoe
je staat. Elk van deze onderdelen van je uitstraling kan je helpen om een situatie onder
controle te krijgen en mensen te laten doen wat jij van ze verwacht. Maar verwacht niet dat
je het bij di rollenspel bij een houding en bij praten kunt laten. Als een zogenaamde
relschopper te ver gaat, jouw waarschuwingen reageert en zich agressief opstelt, zal je
moeten handelen. Je dient de persoon dan aan te houden of zelfs te overmeesteren. Wees
hierop voorbereid en weet hoe je iemand op een veilige manier aan kunt houden.

De taaltoets

De taaltoets is een theoretisch onderdeel van de selectieproeven politie. Je maakt hem op
de tweede dag van de procedure. De taaltoets dient om te controleren of jouw
taalbeheersing, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid op een voldoende niveau zijn om als
agent te kunnen functioneren. Als agent zul je natuurlijk het nodige papierwerk in moeten
vullen. Je schrijft bijvoorbeeld samenvattingen van incidenten en stuurt die naar je
superieuren. Dan is het van belang dat die precies begrijpt wat er aan de hand is. Maar je
moet ook zelf vaak (geschreven) informatie snel kunnen begrijpen. Op straat is de informatie
die je krijgt niet altijd betrouwbaar, soms gekleurd en soms onvolledig. Bij de taaltoets wordt
gekeken of jij snel tot de kern van een informatiebron kunt doordringen, en feiten van
meningen kunt onderscheiden. De test heeft drie delen.iemand is de politie taaltoets aan het maken

Voortoets – het eerste onderdeel van de toets bestaat uit korte teksten. Jij moet nagaan wat de strekking van elke tekst is, wat er dus in deze tekst aan de hand is. In de tekst zijn een aantal woorden niet volledig ingevuld. Door de betekenis van de tekst te analyseren kun jij deze woorden als het goed is volledig maken. Leestoets – het tweede onderdeel van de taaltoets is een leestoets. Je hebt hierbij een aantal
langere teksten met flink wat informatie tot je beschikking. Lees de teksten van tevoren even kort door, en scan de titels en de kopjes. Die geven je vaak al een goede indruk van de gehele tekst. Vervolgens ga je de tekst regel voor regel lezen, waarbij je er probeert achter
te komen wat de boodschap van de tekst is, en wat de mening van de schrijver of eventuele
andere personen in de tekst is. Ga ook na wat het doel van de tekst is: moet de tekst jou
informeren, overtuigen of waarschuwen? Als je denkt dat je een tekst helemaal begrijpt, dan
beantwoord je er een aantal meerkeuzevragen over. Op deze manier wordt je
leesvaardigheid getoetst.

Schrijftoets – Het laatste onderdeel van de taaltoets gaat over jouw schrijfvaardigheid. Je
moet namelijk zelf één of meerdere teksten opstellen. Daarvoor heb je verschillende soorten
informatie tot je beschikking. Er wordt je bijvoorbeeld gevraagd om een sollicitatiebrief op te
stellen, een verslag te maken van een gebeurtenis, of om een informatief artikel te schrijven.
De informatie waarop je deze tekst baseert is soms gekleurd en soms onvolledig. Daarom is
het van belang dat je de betekenis en de kern van deze informatie weet te duiden, en in je
eigen tekst juist kunt overbrengen. Ook dient deze toets om te kijken hoe het gesteld is met
jouw eigen taalbeheersing. Je wordt bijvoorbeeld beoordeeld op het niveau van je
grammatica, je zinsopbouw en je spelling.

Eisen die aan een kandidaat gesteld worden

Wat voor eisen gelden er aan een sollicitant die politieagent wil worden? Het vak van
politieagent stelt meer eisen aan je dan veel andere beroepen Daarom zijner ook zulke
uitgebreide selectieproeven politie. Voordat je gaat solliciteren en aan de selectieproeven
politie deelneemt, is het goed om je te oriënteren op het beroep. Je kunt bijvoorbeeld kijken
of jij aan het profiel van een agent voldoet, en over de karaktereigenschappen beschikt die
je in de functie nodig zult hebben. Hieronder hebben we een checklist opgesteld die een
aantal vragen beantwoordt die veel mensen over het beroep hebben. Daarmee krijg je al
een indruk of dit een geschikte functie voor jou is.

 • Je karakter
  Een politieagent is iemand die sterk in zijn schoenen staat. Je komt in de praktijk
  namelijk in aanraking met moeilijke situaties en met criminelen. Daarom is het van
  belang dat je rustig blijft, ook in stresserende en complexe situaties. Je bent bestand
  tegen confrontaties met agressieve, boze en verdrietige mensen. Je kunt mensen
  kalmeren en tot de orde roepen en hebt een natuurlijk overwicht. Je bent verder
  flexibel, je kunt zowel in je eentje als in een team werken, en hebt geen last van
  angsten die je werk beïnvloeden.

 • Je intelligentie
  De opleiding tot agent is een opleiding op mbo-niveau. Het is voor deze opleiding
  noodzakelijk om een gemiddeld IQ, dus rond de 100, te bezitten.

 • Je betrouwbaarheid
  Als laatste stap van de procedure waarbij je tot het beroep kan worden toegelaten
  zal er een screening plaatsvinden. Van tevoren Is het goed om te weten dat dan
  wordt nagegaan of je een strafblad hebt. Als je dat hebt, dan kun je per definitie niet
  bij de politie aan de slag. Een strafblad krijg je als je een misdrijf hebt begaan. Je
  krijgt geen strafblad als je een overtreding, zoals bijvoorbeeld rijden zonder licht,
  hebt begaan. Het is belangrijk om te weten dat er bij de screening ook personen in
  jouw nabije omgeving zullen worden aangetrokken. Als je een familielid of een
  hechte vriend hebt die een crimineel verleden heeft, kan dat je kansen op toelating
  verminderen. Je zou immers door je contacten met deze persoon chantabel kunnen
  zijn, waardoor je betrouwbaarheid in het nauw komt.

 • Je nationaliteit
  Om in Nederland toegelaten te worden tot een politiekorps moet je de Nederlandse
  nationaliteit hebben. Ook mensen met een dubbele nationaliteit komen in
  aanmerking voor het beroep, met mits één van hun nationaliteiten de Nederlandse
  is. Het is daarbij geen belemmering als bijvoorbeeld allebei je ouders uit het
  buitenland komen.

 • Je omgang met autoriteit
  Het beroep van politieagent plaatst je in de rangorde die er bij de politie geld. Er
  zitten meerdere niveaus van functionarissen boven je, die meer gewicht in de schaal
  leggen dan jij. Het is van belang dat je geen problemen hebt met autoriteit en dat je
  bereid bent om je handelen te conformeren aan de instructies van bovenaf. Er

werken veel mannen bij de politie, en het korps staat bekend als een machocultuur.
In zo’n cultuur moet jij je staande kunnen houden.

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest