Solliciteren bij de politie
23 oktober 2019 

Solliciteren bij de politie

Overweeg je om te solliciteren bij de politie? De sollicitatieprocedure van de politie is veel
uitgebreider dan die van de meeste andere beroepen. Je hebt om een goede agent te
worden dan ook een bijzonder pakketje aan vaardigheden nodig. Je bent bijvoorbeeld niet
snel van je stuk te krijgen en kunt overwicht op mensen krijgen. Ook verkeer je zowel
geestelijk als lichamelijk in goede gezondheid. De politietest, zoals de sollicitatieprocedure
heet, is speciaal ontworpen om te controleren of de kandidaten voor het beroep over al de
gewenste eigenschappen beschikken. Het is een zware test, die over de loop van meerdere
maanden plaatsvindt. Sommige onderdelen kan je thuis voorbereiden, andere niet. Het is
wel van belang dat je goed bekijkt wat elk testonderdeel inhoud, want je moet op alle
onderdelen slagen om als agent te kunnen worden aangenomen.

In deze tekst lichten wij een aantal van de zwaarste onderdelen van solliciteren bij de politie
uit.

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programma

Onderdelen van de test

Dit is de volledige lijst van toetsen en controles die je zult doorlopen als je gaat solliciteren
bij de politie.sollicitaie gesprek

 • Toetsing van je sollicitatie – solliciteren bij de politie doe je door een formulier in te vullen, dat daarna nagekeken wordt. Dit gebeurt door een toetsingscommissie. Er wordt bekeken of je de juiste achtergrond hebt om door te stromen in het sollicitatieproces.
 • Eerste selectiedag – op deze dag wordt er klassikale voorlichting gegeven door
  politiemedewerkers. Ook ga je een groepsgesprek aan over de juiste motivaties voor
  het beroep, en de verwachtingen die je daarvan hebt. Zo kom je te weten of
  solliciteren bij de politie wel echt iets voor jou is.
 • Tweede selectiedag – op de politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam leg je drie
  verschillende testen af. Dat zijn een sporttest, een taaltoets en een cognitieve
  vaardigheidstest.
 • Derde selectiedag – de derde selectiedag vindt ook plaats op de politieacademie.
  Hierbij beantwoord je een lijst vragen over jezelf, praat je met een psycholoog over
  ingrijpende gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, en verplaats je je in een
  rollenspel in de huid van een agent.
 • Eindgesprek – bij het eindgesprek presenteer je jezelf en beantwoord je het soort
  vragen dat je op een sollicitatiegesprek kunt verwachten. Je kunt hierbij een intentie tot aanstelling krijgen, waarbij je wordt aangenomen als je de twee laatste testen haalt.
 • Medische keuring – de medische keuring is een controle naar jouw algemene
  gezondheid. Een arts onderzoekt onder andere je zintuigen, je ledematen en je vitale
  organen.
 • Screening – de screening is bedoeld on de politie zekerheid te geven dat jij een
  integere en betrouwbare werknemer zult wezen. Daarom wordt jouw persoonlijke
  leven en je sociale kring na getrokken. Ook wordt er gekeken of je schulden of een
  strafblad hebt – met een strafblad heeft solliciteren bij de politie eigenlijk geen zin.

Solliciteren bij de politie: Eerste selectiedag

De eerste selectiedag bestaat uit het programma Bewust Blauw. De politie vindt het
belangrijk dat jij je keuze om te solliciteren bij de politie goed doordacht hebt. In dit
programma ga je na of jij wel een goed beeld hebt van wat het eigenlijk inhoudt om een
agent te zijn, en dat dat gevolgen heeft voor jouw persoonlijke leven. Bij Bewust Blauw ga je
met 8 tot 12 andere kandidaten het gesprek aan over jullie verwachtingen. Dit doe je onder
andere door samen verschillende stellingen over het beroep te bespreken, waarbij
politiemedewerkers input geven en je vragen beantwoorden. Ook wordt er gekeken of jouw
motivaties om te solliciteren bij de politie wel aansluiten bij het beroep, of dat een ander
beroep misschien geschikter voor je zou kunnen zijn.

Een ander onderwerp dat in het gesprek aan bod komt is dat een politieagent een neutrale
uitstraling moet hebben. En dat religieuze tekens, en zichtbare tatoeages en piercings niet
toegestaan zijn. Wat veel mensen ook niet voldoende beseffen is dat solliciteren bij de
politie ook na diensttijd impact heeft. Mensen die weten dat je agent bent kunnen anders
tegen je aan gaan kijken. Wat voor gevolgen voor jou persoonlijk leven heeft dat? Ook gaan
jullie in de groep uitproberen hoe het is om agent te zijn. Jullie treden om de beurt op als
handhaver in een nagespeelde situatie. Daarna bespreken jullie met de hele groep hoe de
“agent” optrad, en of dat de juiste aanpak was. Na afloop van dit programma, dat ongeveer
een halve dag duurt, hebben de meeste mensen die solliciteren bij de politie een veel beter
beeld van waar ze eigenlijk aan beginnen.

De cognitieve test

Bij dit onderzoek wordt er gekeken naar jouw intelligentie en jouw gevoel voor logica. Hij
lijkt wel een beetje op de IQ-test die je misschien op de middelbare school hebt moeten
doen, om te kijken welk schooltype voor jou het meest geschikt was. Bij deze test wordt er
op verschillende manieren getest wat jouw cognitieve vermogen is, dus jouw vermogen om
kennis op te nemen en die kennis te gebruiken. De cognitieve capaciteitentest bestaat uitde cognitieve capaciteitentest
deze onderdelen.

 • Letterpatronen: je krijgt hier verschillende combinaties van letters die door elkaar
  heen staan. Ook kunnen er verschillende lettergrepen door elkaar heen staan. Het is
  telkens de bedoeling dat jij de letters of lettergrepen in de juiste volgorde zet. Je
  moet dan uit de letters R-A-E-R-I-P bijvoorbeeld het woord PAPIER maken, of uit de
  lettergrepen LEG-BOE-GER-KEN het woord BOEKENLEGGER samenstellen. Ook kan je gevraagd worden om missende letters in te vullen. Je moet dan in een woord waarbij
  letters ontbreken een letter uit een rijtje kiezen. Je moet dan bijvoorbeeld uit de
  letters A, E en O kiezen om dit woord compleet te maken: PL.KB.ND.
 • Woordrelaties: hierbij wordt gekeken wat jouw vermogen is om zinnen te
  herkennen, te vormen en te veranderen. Er wordt je gevraagd welke woorden in een
  zin op elkaar lijken, of om een ontbrekend woord in een zin in te vullen. Ook willen
  de examinatoren weten welke woorden volgens jou een verband hebben met elkaar.
  Het gaat er in dit onderdeel om hoe groot jouw woordenschat is, en of je weet wat
  woorden betekenen en hoe ze tot elkaar in relatie staan.
 • Cijferpatronen: je hoeft hier geen hogere wiskunde voor te kunnen. Je moet wel in
  staat zijn om de getallen in een simpele reeks te snappen. Er wordt je bijvoorbeeld
  gevraagd om in de reeks 1 – 2 – 4 – 7 – 11 het volgende getal te noemen. Ook zal je
  een aantal simpele rekensommen moeten uitvoeren. Hiervoor dien je te kunnen
  optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, worteltrekken en kwadrateren.

Psychologische testen

Bij het psychologische onderdeel van de politietest zijn er twee onderdelen. Je krijgt een lijst
met vragen over jouw persoonlijkheid, waarbij je telkens moet aangeven met welke van
twee stellingen je het meeste eens bent. Het andere onderdeel van de psychologische testen
is een gesprek met een professioneel psycholoog. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.
Tijdens het gesprek zal de psycholoog zich een beeld proberen te vormen van jou als
persoon. Het doel is om na te gaan of jouw persoonlijkheid, en hoe jij optreedt inpsychologische test afleggen
ingewikkelde situaties, aansluit bij het profiel van een politieagent. De psycholoog stelt je een aantal vragen over jouw verleden en hoe je in situaties in het verleden hebt gehandeld. Hij wil daarbij weten wat je dacht, wat je voelde en wat je deed. Jij zult meer aan het woord zijn dan de psycholoog, en je zult worden gevraagd om zo goed mogelijk te omschrijven wat er in elk van deze situaties aan de hand was. Als je ooit in het verleden ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt, dan wil de psycholoog hiervan weten wat er gebeurde en hoe je nu tegen deze gebeurtenis(sen) aankijkt. Uit dit gesprek kan de psycholoog zich een beeld vormen van wie hoe je denkt en handelt, hoe oplossingsgericht en flexibel je bent, en hoe je in moeilijke situaties zult reageren. Geef eerlijk en open antwoord op de vragen en
omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat er in je omging en hoe je handelde onder de omstandigheden. Het heeft geen zin om je bij deze test anders voor te doen dan je bent.

Solliciteren bij de politie: de laatste testen

Als je de selectiedagen van de politie hebt meegemaakt, dan ben je nog niet aangenomen. Je
moet nog voor drie testen slagen om tot het beroep toe te kunnen treden.

De eerste van die drie laatste testen is een sollicitatiegesprek dat het eindgesprek wordt
genoemd. Je krijgt hier alle vragen die je op een sollicitatie kunt verwachten. Dat zijn vragen
over je motivatie, je vaardigheden, je persoonlijkheid en je interesses. Ook worden de
resultaten van de toetsen uit de selectiedagen met je doorgesproken. Een bijzonder
onderdeel van het eindgesprek is een presentatie van ongeveer 10 minuten.

Je vertelt hierbij wat voor iemand jij bent, en je maakt aannemelijk dat jij de kernwaarden bezit die een agent moet hebben.        Als het gesprek goed gaat dan kan er een intentie tot aanstelling worden gegeven.

Als je dan de volgende twee testen in de procedure met goed gevolg afgelegt, kan je tot de
dienst toetreden. Die twee laatste testen zijn een medische keuring en een
geschiktheidsonderzoek. Het geschiktheidsonderzoek is een achtergrondcheck, die de politie
bij elke nieuwe medewerker verricht. Die kan meerdere weken in beslag nemen. Hierbij
wordt gekeken of jij of iemand in jouw nabije omgeving een strafblad heeft, en of jij lopende
schulden hebt. Ook wordt er een huisbezoek bij je afgelegd, waarin je meer over jezelf kunt
vertellen. De medische keuring is bedoeld om te controleren of je geen lichamelijke klachten
heb die je werk als agent in de weg kunnen staan. Een onafhankelijke arts verricht deze
keuring, waarbij hij testjes afneemt om je organen, je zintuigen en je armen en benen te
controleren. Vindt hij hierbij geen problemen, dan is de volgende stap meestal dat je
uitgenodigd wordt op het regionale bureau en dat je kunt beginnen als politiemedewerker.

Ben ik geschikt als politieagent?

Het beroep van politieagent is niet voor iedereen weggelegd – je moet beschikken over een
flink aantal capaciteiten. Bijvoorbeeld een goede lichamelijke conditie en flexibele
persoonlijkheid, psychologische stabiliteit en nog veel meer. Een groot aandeel van dezepolitieagenten
vaardigheden en eigenschappen wordt gecontroleerd tijdens de (zware) selectieprocedure. We geven je hier alvast informatie over de minimumeisen die aan een politieagent worden gesteld. Zo kan je, zonder dat je hoeft te solliciteren, alvast nagaan of jij in aanmerking komt voor de functie en of solliciteren bij de politie dus zin voor jou heeft. Leeftijd. Je moet een bepaalde minimumleeftijd hebben om te solliciteren bij de politie. Als je surveillant wil worden dan kan je al vanaf de leeftijd van 16,5 een sollicitatie indienen. Voor andere geuniformeerde functies binnen de politie is dat mogelijk vanaf de leeftijd van 17,5 jaar.

Nationaliteit. Het is noodzakelijk om de Nederlandse nationaliteit te hebben als je agent wil
worden. Als je een dubbele nationaliteit bezit is dat geen belemmering, zolang één van je
nationaliteiten maar de Nederlandse is.

Gezondheid. Je dient in goede lichamelijke gezondheid te verkeren. Je hebt geen+3
evenwichtsproblemen, bewustzijnsproblemen, last van duizelingen, en je hebt nooit
hartaandoeningen gehad. Je zicht en je gehoor zijn goed, je hebt een normale bloeddruk, en
je bent niet obees.

Karakter. Op straat kom je veel verschillende soorten mensen tegen. Je dient goed met
mensen te kunnen omgaan, je bent behulpzaam, en je kunt mensen beïnvloeden. Dat
betekent dat je in een crisissituatie iemand kunt kalmeren, opdrachten geven of wegsturen.
Omdat je ook in aanraking wilt komen met boze, agressieve of verdrietige mensen, is het van
belang dat je een sterk karakter hebt en niet snel in de stress schiet. Je blijft (bijna) altijd
kalm, straalt zelfverzekerdheid uit, en kunt grenzen stellen aan het gedrag van anderen. Je
bent verder iemand die goed kan samenwerken met je collega’s.

Intelligentie. De twee politieopleidingen die er bestaan, zijn op MBO-2 en MBO-4 niveau. Om
deze opleidingen met succes af te ronden moet je minimaal een gemiddelde intelligentie
hebt, dus een IQ van rond de 100.

Criminele antecedenten. Als politieagent verdedig je de samenleving tegen criminelen, en
zorg je dat de rechtsstaat functioneert. Daarom is het van belang dat jij zelf een schoon
verleden hebt, en nooit veroordeeld bent geweest voor een misdrijf. Als dat wel zo is, heb je
een strafblad, iets wat tijdens het de sollicitatieprocedure naar voren zal komen. Met een
strafblad kan je niet toetreden tot de politie. Als je ooit veroordeeld bent geweest voor een
overtreding (zoals het rijden door rood) dan hoeft dat niet te betekenen dat je niet bij de
politie kunt. Ook jouw familie en nabije sociale contacten worden gecontroleerd. Als iemand
in jouw omgeving een strafblad heeft, kan dat je kansen op toelating kleiner maken. Je zou
namelijk chantabel kunnen zijn, waardoor je betrouwbaarheid en geloofwaardigheid als
agent in het nauw komt.

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest