De sporttest politie 2022 voorbereiden met tips en oefeningen
02 november 2019 

De sporttest politie 2022 voorbereiden met tips en oefeningen

De sporttest politie is één van de meest uitdagende onderdelen van de sollicitatieprocedure van de politie. Je wordt niet zomaar politie agent: je moet eerst een uitgebreide sollicitatieprocedure doorlopen. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar je hoe goed je scoort op de sporttest politie. Je motivatie en je vaardigheden tellen zwaar mee, en ook naar je karakter en naar je achtergrond. De procedure waarin al die tests plaatsvinden heet de politietest. Hij bestaat uit drie selectiedagen en een aantal keuringen. 

Eerst ga je tijdens een orientatie kijken of jouw beeld van het beroep klopt. Dan neem je deel aan verschillende tests die je lichamelijke en geestelijke conditie onderzoeken, en waarbij je kunt aantonen dat jij het juiste karakter voor de baan hebt. Scoor je voldoende op al deze onderdelen, dan krijg je een eindgesprek waarin je jezelf mag presenteren. Hierna vindt er nog een medische keuring van je gezondheid en een betrouwbaarheidsonderzoek naar je achtergrond plaats. Heb je elk van deze onderdelen met goed gevolg afgelegd? Dan kan je toetreden tot een politiekorps.

We bespreken hier de sporttest politie, de medische keuring die je ondergaat, en andere onderdelen van de sollicitatieprocedure.

 

Inhoudsopgave

politietest-coaching-programma

De sporttest politie

Eén van de onderdelen van de politietest waar veel kandidaten op afvallen Is de zogenaamde sporttest politie. De sporttest bestaat uit een uitgebreid parcours met hindernissen, waarvoor je fit moet zijn, kracht moet hebben, en snel moet kunnen rennen. Eigenlijk worden tijdens dit onderdeel alle bewegingen getest die een agent moet kunnen maken, en er wordt ook gekeken of je een goed uithoudingsvermogen hebt. De sporttest politie vindt plaats in een gymzaal, en er zijn meerdere kandidaten aanwezig. Eerst doen jullie met z’n allen een gemeenschappelijke opwarming. Doe hier aan mee en zorg dat al je spieren opgewarmd zijn, maar wees voorzichtig dat je niks forceert. Eén voor één legt elke kandidaat nu een parcours af, dat uit vijf rondes bestaat. Je moet hierbij verschillende bewegingen uitvoeren en snel tussen de bewegingen schakelen. Je zult stukken moeten klimmen en springen, je zult snel moeten rennen en ook snel moeten keren, je hebt kracht nodig om een voorwerp te verplaatsen of te tillen, en je zult moeten bukken, kruipen en weer overeind komen. Een volledige workout voor je body dus, die je echter wel binnen een bepaalde tijd uitgevoerd moet hebben. Die tijd hangt trouwens af van je geslacht en van je leeftijd. Thuis kun je je op de sporttest politie voorbereiden door goed door te lezen wat de test inhoud, en jezelf eventueel te trainen op de onderdelen waarin jij denkt zwak te zijn. Begin daar ruim op tijd mee. 

een man is bezig met de politie sporttest

 

Adviezen voor de sporttest politie

De sporttest politie is voor veel kandidaten een flinke opgave. Je moet echt in een goede conditie verkeren om deze test in zijn geheel te kunnen afleggen. En je hoeft maar één onderdeel te missen om op de sporttest politie onvoldoende te scoren! Ook al doe je dus in het dagelijks leven aan sport, het is heel verstandig om nog even goed te trainen van tevoren. En om je in te lezen over wat er van je verwacht wordt op de selectiedag. Je vindt hier een paar adviezen om het maximale uit de sporttest politie te halen, en om te zorgen dat jij in een keer kan slagen. 

 

Lees online ervaringen terug

Online kun je van echte agenten die de sporttest hebben afgelegd informatie lezen over hoe dit onderdeel eruitziet. Je kan daarin nakijken uit welke stukken het parcours bestaat, welke onderdelen er in welke volgorde en ronde langskomen, en in welke tijd je de test moet afleggen. Ook kom je te weten welke “truukjes” de examinatoren soms gebruiken om het jou extra lastig te maken.

 

Oefen op een stormbaan

Veel sportterreinen en particuliere bedrijven hebben een stormbaan of hindernisbaan op hun terrein. Dat is een hele goede oefening voor het parcours van de sporttest politie. Voor een klein bedragje kan je de stormbaan afleggen, en op die manier kan je testen hoe jouw conditie is. Een stormbaan is meestal aangelegd in het bos of een veld en stelt behoorlijke eisen aan je lenigheid, je kracht en je snelheid. Door een stormbaan af te leggen krijg jij een goede indruk of je het parcours van de sporttest politie met goed gevolg zult kunnen tackelen. 

 

Wees uitgerust en zorg voor jezelf

Op de tweede selectiedag zal je behalve de sporttest politie nog een aantal theoretische proeven moeten afleggen. Het is belangrijk dat je in een goede conditie verkeert. Daarmee bedoelen we dat je uitgerust bent, dat je het in de week van tevoren niet te laat het gemaakt, en dat je een stevig ontbijt achter de kiezen hebt. Vermijd bovendien het gebruik van koffie of energiedrankjes. In eerste instantie geven die je een oppepper, maar daarna komt er meestal een dip, die je absoluut niet kunt gebruiken als je de sporttest politie gaat afleggen. 

 

Luister naar de instructie

Het belangrijkste wat je moet kunnen bij de sporttest is fysiek presteren. Maar voor sommige onderdelen krijg je duidelijke en specifieke instructies. Je moet bijvoorbeeld een object op een bepaalde plek zetten, een bepaald aantal rondjes op een traject afleggen, en van het ene naar het andere onderdeel rennen. Als je niet goed oplet en de instructies meteen in je hoofd prent, dan kan je fouten maken. Dan krijg je een waarschuwing, en je zult tijd kwijtraken door het betreffende onderdeel nogmaals correct af te moeten leggen.

 

Neem deel aan de warm-up

De sporttest politie voer je uit met meerdere kandidaten, die één voor één het parcours afleggen. Van tevoren gaan jullie met z’n allen een warming-up doen. Ook al heb je daar geen zin in en wil je meteen presteren: doe toch mee. De warm-up is namelijk een ideale manier om je spieren en pezen voor te bereiden op het echte werk, en om te zorgen dat je minder kans lopen op blessures. Ook kan je met een goed opgewarmd en losgeschud lichaam meer kracht en snelheid maken. Wees dus niet eigenwijs en doe lekker mee met de groep.

De medische keuring

een medische keuring nakijken

Een agent moet in een goede algemene conditie verkeren. Dat betekent niet dat je Superman hoeft te wezen –  als je maar beschikt over de fysieke vaardigheden die je in staat stellen om je hopelijk toekomstige beroep goed uit te oefenen. Denk maar aan wat een agent in de praktijk moet doen: een overvaller overmeesteren, een gewonde weghalen uit een gevaarlijke situatie, een deur opentrappen. Daarom is een medische keuring door een politiearts een onderdeel van de politietest. Dit zijn de criteria waaraan je moet voldoen.    • Je hebt een goed gehoor 
   • Je hebt een goed zicht en je kunt vooral op afstand scherp zien
   • Je bent niet kleurenblind 
   • Je ledematen hebben een goede gezondheid 
   • Je conditie is voldoende 
   • Je hebt geen chronische rugklachten gehad in de afgelopen jaren
   • Je hebt geen (verleden van) hart- en longziektes 
   • Je bent niet afhankelijk van genotsmiddelen of andere substanties
   • Je hebt een goede psychische gezondheid 
   • Je hebt geen last van hoogtevrees of concentratieverlies 
   • Je slikt geen medicijnen die je beoordelingsvermogen of je bewustzijn veranderen
   •  Je hebt geen last van evenwichtsstoornissen, duizelingen of bewustzijnsdalingen. 

Dit zijn de minimale eisen waaraan je moet voldoen om een carrière bij de politie te kunnen nastreven. Als er tijdens het medisch onderzoek toch grote fysieke problemen (op een ander vlak) worden geconstateerd, ook problemen uit het verleden, dan kan de keuringsarts je een negatief besluit geven. 

Deel A van de politietest

Op de tweede dag van de politietest, ook wel politietest Deel A genoemd, zal je een aantal vaardigheidstesten uitvoeren. Politieagent is een beroep waarbij best flinke eisen worden gesteld aan je geestelijke en lichamelijke vaardigheden. Op de tweede selectiedag zal je drie verschillende testen gaan uitvoeren, waarbij je laat zien dat je aan de minimumeisen voldoet die er aan een agent worden gesteld. Deze testen vinden plaats in een selectiecentrum en duren samen de gehele dag. Het gaat om de volgende testen.

de politieagenten staan naast elkaar

    1. Je krijgt een taaltoets waarbij er wordt gekeken hoe goed jij schriftelijke informatie kan interpreteren en verwerken. Ook wordy je schrijfvaardigheid op de proef gesteld. Je moet onder andere in een paar korte teksten woorden aanvullen die deels zijn weggelaten. Daarvoor is het nodig om de strekking van een tekst te kunnen begrijpen. Bij andere teksten worden er inhoudelijke vragen over de informatie in de tekst gesteld. Je moet onder andere het verschil tussen meningen en feiten kunnen zien, en kunnen herkennen of een tekst informatief is, of jou probeert over te halen. Ook moet je voor deze opdracht hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden.Tenslotte wordt je gevraagd om op basis van een aantal informatiebronnen zelf een tekst te schrijven. Deze informatiebronnen zijn vaak gekleurd of niet volledig. Jouw uitdaging is om een vloeiende, goed geschreven tekst te schrijven, die de hoofdzaken uit de informatiebronnen overbrengt. Daarbij is ook het niveau van je grammatica en spelling van belang. 
   2. Het tweede onderdeel van de tweede selectiedag is een cognitieve capaciteitentest, kort gezegd: een iq-test. Er wordt je hier gevraagd om een aantal reeksen met getallen af te maken en om een aantal rekensommen op te lossen. Voor dit laatste onderdeel moet je kunnen optellen en aftrekken, delen en vermenigvuldigen, en kwadrateren en worteltrekken. En wordt je ook gevraagd om van willekeurige reeksen letters en lettergrepen kloppende woorden te maken. 
   3. De laatste test van de dag is de sporttest politie, die je meestal in een gymzaal uitvoert in groepsverband. Eerst krijg je een warming-up en daarna moet je binnen een beperkte tijd een parcours van 5 rondes afleggen. Bij de sportles is het van belang dat je in een algemene goede conditie bent. Je wordt getest op je snelheid, je wendbaarheid, je kracht en je uithoudingsvermogen. Je moet bij deze tekst bijvoorbeeld stukken rennen, snel keren, springen, bukken, rollen, zware objecten optillen en verplaatsen, en meer. De sporttest wordt door de meeste deelnemers als zwaar ervaren.

 

Het eindgesprek

Het eindgesprek is het allerlaatste deel van de procedure voor toelating tot de politie. Een belangrijk deel van het eindgesprek is een presentatie die jij zelf geeft. Daarin vertel je over jouw motivatie om tot het beroep toe te treden, en waarbij je duidelijk moet maken wie je zelf bent Je krijgt instructies om deze presentatie, die ongeveer 10 minuten moet duren, thuis voor te bereiden. Een tip van de sluier: de vier kernwaarden van de politie moeten ventraal staan in jouw presentatie, en je moet uitleggen hoe jouw verhouding tot deze waarden is. De kernwaarden van de politie zijn: moedig, betrouwbaar, integer en verbindend. Ga dus van tevoren voor jezelf na hoe jij kunt aantonen dat jij zelf over deze waarden beschikt. 

De rest van het eindgesprek bestaat uit de bespreking van de resultaten uit de eerdere toetsen. Je moet dit eindgesprek zien als een soort sollicitatiegesprek, waarbij je nog verschillende vragen over je persoonlijkheid, over je motivatie en over je vaardigheden zult krijgen. Als de uitkomst van dit gesprek positief, is dan krijg je een intentie tot aanstelling. Dit is een teken dat de politie geïnteresseerd is in jouw kandidaatstelling, en dat je dus een goede kans hebt om aangenomen te worden. In het eindgesprek kan je met de werkgever ook onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden en de praktische details van jouw toetreding tot de politie.

een gesprek met een psycholoog

De screeningsprocedure

De screening heet officieel het betrouwbaarheidsonderzoek. Het is voor de politie van belang dat ze jou kunnen vertrouwen en dat ze er met jou een integere medewerker bijkrijgen. Daarom willen ze details over jouw persoonlijke leven kennen, die aan kunnen geven of jij een goede politieagent zult zijn. Bij de screening, waarvoor jij je niet actief hoeft in te zetten, verricht de politie achtergrondonderzoek. Er wordt onder andere gekeken of je openstaande schulden hebt. De gegevens hiervoor worden opgevraagd bij het Bureau Krediet Registratie. Ook zal er worden gekeken of je eerder met Justitie in aanraking bent geweest en of je een strafblad hebt. Tenslotte zal er een afspraak met je gemaakt worden voor een huisbezoek. Bij dit huisbezoek wordt er gekeken hoe je thuissituatie is, en ook kan je hier nog verschillende extra vragen krijgen over je persoonlijke leven. Denk aan je hobbies, interesses en vrijetijdsbesteding, eventueel vrijwilligerswerk, jouw eigen mening over ingewikkelde vraagstukken die in de maatschappij spelen, met welke mensen je in je vrije tijd om gaat en hoe het met je financiën staat. De screening is het allerlaatste onderdeel van de procedure die je moet doorlopen om politieagent te kunnen worden

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan


€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest