De sporttest politie
24 oktober 2019 

De sporttest politie

De politie sporttest is een lastig onderdeel van de landelijke sollicitatieprocedure van de
politie. Als je bij de politie in dienst wilt treden, zal je de sporttest en de rest van de
procedure met voldoende resultaat moeten doorlopen. Het vak van agent is een bijzonder
vak, dat flinke eisen stelt aan de uitoefenaar ervan. Daarom word je tijdens de
selectieprocedure van de politietest op veel verschillende vlakken getoetst. Er wordt bij de
sporttest gekeken hoe goed je conditie is. Andere toetsen bepalen wat je intelligentie is en
hoe het staat met jouw integriteit. In deze tekst bespreken we een aantal belangrijke
onderdelen van de procedure.

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programma

Alle onderdelen van de procedure

In totaal bestaat de politietest uit de volgende onderdelen.

 1. Eerste toetsing – je solliciteert bij je eigen regio. Een toetsingscommissie beoordeelt
  jouw sollicitatie, en besluit of je deel mag nemen aan de politietest.
 2. Eerste selectiedag – deze selectiedag staat in het teken van jouw motivatie en
  verwachtingen over het beroep. Met andere kandidaten ga je daarover de discussie
  aan.
 3. Tweede selectiedag (politietest deel A) – op deze dag krijg je een taaltoets, een
  cognitieve test en de sporttest.
 4. Derde selectiedag (politietest deel B) – op deze dag krijg je een psychologische toets,
  voer je een gesprek met een psycholoog en neem je deel aan een rollenspel waarin je
  een lastige situatie probeert op te lossen.
 5. Eindgesprek – tijdens dit gesprek solliciteer je formeel bij de politie. Ook geef je een
  korte presentatie over jezelf, waarin je uitlegt hoe je de kernwaarden van een goede
  agent bezit.
 6. Medische toets – door middel van een aantal medische onderzoeken wordt gekeken
  of jij de fysieke capaciteiten van een agent bezit.
 7. Integriteitsonderzoek – ook wel betrouwbaarheidsonderzoek genoemd. Jij en je
  omgeving worden beoordeeld op factoren die jouw integriteit zouden kunnen
  aantasten.

De vorm van de politie sporttest

De sporttest is een keuring waarbij je binnen een bepaalde tijd een parcours moet afleggen.een meneer die bezig is met een sporttestDit parcours is voor elke deelnemer hetzelfde. Het bestaat uit vijf rondes. De tijd waarbinnen je alle vijf rondes moet afleggen hangt af van je leeftijd en je geslacht. Bij een politie sporttest moet je over de volgende vaardigheden beschikken:

 • snel kunnen keren en wenden
 • bukken, springen en landen
 • zware voorwerpen tillen en verplaatsen
 • rennen en sprinten

Het is dus belangrijk dat je een goede conditie hebt, snel bent en over een bepaalde kracht
beschikt. Ook snel kunnen afwisselen tussen verschillende bewegingen met wisselende
intensiteit is een pré. Als je al aan een sport doet, dan heb je vaak een voordeel bij de
sporttest. Zeker als je aan een balsport doet! Bij balsporten moet je namelijk ook snel
kunnen wisselen tussen verschillende bewegingen en vaardigheden.

Hoe kan je je voorbereiden op de sporttest?

Als je twijfelt aan je conditie, dan kun je jezelf voorbereiden op de test door een paar weken
achtereen eenvoudige trainingen te doen. Daarbij is het van belang dat je meerdere soorten
bewegingen achter elkaar doet, net zoals bij de sporttest zelf gebeurd. Begin altijd met een
warming-up, zoals het losschudden van je gewrichten en spieren of langzaam inlopen, om
blessures te voorkomen – daar zit je niet op te wachten. Wissel de bewegingen af metmensen die aan het hardlopen zijn, om zich voor te bereiden
sprinten en lang doorlopen. Gewichtheffen, sit ups en push ups helpen je om bepaalde
spiergroepen te versterken. Je kunt ook gaan trainen in een sportschool of zelfs onder
begeleiding van een personal trainer. Wat je ook doet, het helpt je sowieso om een fitter te worden, en je hopelijk de conditie en dat zelfvertrouwen te geven om de politie sporttest met goed gevolg af te leggen.

Tips om goed te scoren op de sporttest

Er zijn maar weinig mensen die examens en testen echt leuk vinden. Hoe iemand zich op een
testdag voorbereidt is heel persoonlijk. Voor de sporttest kunnen we wel een aantal
algemene tips geven. Daarmee ben je in de juiste positie om deze test met goed gevolg af te
leggen.tips voor letterpatronen

 1. Het is moeilijk om te voorkomen dat je gestresst bent voor de test(en), en daardoor
  juist minder goed gaat presteren op de test. Het helpt om je goed voor te bereiden,
  oefentesten door te lezen en je fitheid te trainen. Daardoor krijg je het
  zelfvertrouwen dat je nodig hebt om de echte test te verslaan.
 2. Zorg dat je een stevig ontbijt hebt genomen, met voldoende koolhydraten om een
  paar uur intensief te kunnen sporten. Als je lijnt, sla je dieet dan maar een dagje over.
  Je hebt alle energie nodig die je kunt krijgen.
 3. Zorg dat je goed geslapen hebt. Slaapgebrek vermindert je energie en je
  concentratievermogen. Daardoor zou je moeite kunnen hebben met oefeningen die
  je normaal prima zou kunnen uitvoeren.
 4. Gebruik liever geen koffie of energiedrankjes. Hoewel het lijkt alsof deze drankjes je
  actiever en sneller maken doen ze in feite juist het tegenovergestelde. Vertrouwen
  op je spieren en op je conditie.
 5. Vlak voor de politietest vind er een gemeenschappelijke warming up plaats met de
  deelnemers. Doe hier actief aan mee. Forceer niks, maar zorg dat al je spieren en
  gewrichten opgewarmd zijn en klaar zijn voor het echte werk.
 6. Tenzij anders wordt aangegeven, vinden politie sporttesten plaats in een gymzaal.
  Zorg voor de juiste sportschoenen die je goede ondersteuning bieden.
 7. De PolitieConditie app helpt je om het juiste fitheid niveau te bereiken vóór de
  testdagen. Oefen dus ruim van tevoren met deze app, en kijk op welke punten je nog
  extra oefening nodig hebt.
 8. Luister goed naar de instructies. Bij sommige onderdelen van de sporttest moet je
  niet alleen snel kunnen bewegen of kracht zetten, maar ook de opdracht exact zo
  uitvoeren als die uitlegt wordt. Als je de opdracht verkeerd uitvoert, dan moet je hem
  herhalen, en dit gaat af van je tijd.

Bewust Blauw (oriëntatiedag)

Het eerste onderdeel van de procedure om agent te worden is het programma Bewust
Blauw. Dit wordt gegeven op de eerste selectiedag, en duurt ongeveer een halve dag. Het
doel van het programma is om jou kennis te laten maken met de beroepspraktijk, en te
zorgen dat je meer inzichten krijgt in jouw motivatie om te solliciteren. Is agent zijn wel wat
je ervan verwacht? En heb jij de juiste motivaties, of ben je misschien meer op je plek in een
andere beroepstak?

Bewust Blauw is een klassikaal programma, waarbij er zo’n 10 tot 15 kandidaten en een
aantal politiemedewerkers aanwezig zijn. Met de hele groep bespreken jullie jullie
verwachtingen over het beroep en kijken hoe realistisch die zijn. Ook overleggen jullie over
een aantal stellingen die gaan over het zijn van een agent. Je wordt er tijdens het
programma ook op gewezen dat dit een beroep is dat zijn weerslag kan hebben op je
persoonlijke leven. Zullen al je vrienden en bekenden zich hetzelfde tegen je gedragen als je
agent bent? En realiseer je dat een agent een neutrale uitstraling moet hebben, en dus geen
uitingen van een religie of zichtbare lichaamsversieringen mag dragen? Ook krijg je de kans
om zelf in de rol van een agent te staan, en een ingewikkelde situatie uit de praktijk op te
lossen. Met de hele groep bespreken jullie dan hoe er opgetreden werd en hoe dat
eventueel nog beter had gekund. Zo kom je tijdens de eerste selectiedag veel te weten over
de realiteiten van het beroep, en worden jouw verwachtingen bevestigd of bijgesteld.

De psychologische test

Bij de psychologische test wordt er gekeken hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit, hoe jij je
opstelt ten opzichte van andere mensen, en hoe je handelt in ingewikkelde situaties. Het
beroep van politieagent is een beroep waarbij je veel met andere mensen zal moeten
samenwerken. Ook zul je mensen die in paniek zijn zullen moeten kalmeren, en in een
noodsituatie snel moeten handelen. Tenslotte is het nodig dat je overwicht over mensenpsychologische test afleggen
kunt krijgen en ze tot de orde kan roepen. Verder kan je grenzen stellen en mensen
aanhouden en zelfs overmeesteren als ze over deze grenzen heen gaan. Als politieagent heb je een rustige, kalmerende, zelfverzekerde uitstraling en laat je je niet van de wijs brengen door ingrijpende gebeurtenissen. Je kunt snel schakelen, prioriteiten stellen en je weet hoe je andere mensen op de juiste manier aanspreekt om je doelen te bereiken.

De medische keuring

Als politieagent moet je in goede gezondheid zijn. Je moet dag en nacht kunnen
functioneren, goed kunnen observeren en in staat zijn om snel actie te ondernemen om een
gevaarlijke situatie te beëindigen. Daarom worden er flink veel eisen gesteld aan jouw
fysieke gezondheid. Bij de sporttest wordt er gekeken hoe het zit met jouw algemene fitheid,een man die een medische keuring krijgt bij de politieen met je kracht, je snelheid en uithoudingsvermogen. Een ander onderdeel van de selectieprocedure is de medische keuring. Hierbij wordt je door een arts onderzocht en wordt er gekeken of je belangrijkste lichamelijke functies goed genoeg zijn om te kwalificeren voor het beroep. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke medische dienst, die een rapport uitbrengt aan de politie.

Vragenlijst:

Voordat je door de arts onderzocht wordt moet je een vragenlijst invullen. Daarbij krijg je een flink aantal vragen over jouw gezondheid en ziektegeschiedenis voorgelegd, die je naar waarheid moet beantwoorden. Er wordt je bijvoorbeeld gevraagd of je problemen hebt met je zintuigen, je vitale organen, je bewustzijn. Ook moet je invullen welke medicijnen je
eventueel gebruikt.

Medische test:

De medische test wordt uitgevoerd door een arts, waarbij een assistent eerst
voorbereidende controles verricht. Je krijgt hierbij een flink aantal lichamelijke controles. Er
wordt onder andere een oogmeting gedaan een gehoortest, je lengte en gewicht wordt
vastgelegd, en je bloeddruk wordt opgemeten. Ook kijkt de arts naar je hart- en longfunctie.
Er vinden verdere onderzoeken plaats naar je evenwichtsvermogen, je reflexen, je
lichaamscoördinatie en meer.

Resultaten van de medische keuring:

De keuringsarts zal een rapportage uitbrengen aan de politie. Ook jij krijgt dit rapport te zien
Er zijn verschillende uitkomsten van de test mogelijk.

Als je geschikt bent, dan kun je zonder meer door naar de rest van de selectieprocedure.

Als je voorlopig ongeschikt bent, dan ben je op dit moment niet in een geschikte lichamelijke
gesteldheid om bij de politie te solliciteren. Dit resultaat geeft wel aan dat je in de toekomst
wel zou kunnen kwalificeren. Als je op dit moment bijvoorbeeld een te hoog gewicht hebt,
dan mag je de test nog een keer nemen zodra je bent afgevallen.

Als je ingeschikt bent, dan mis je bepaalde lichamelijke kwalificaties die essentieel zijn voor
het goed kunnen uitvoeren van het beroep. Als je ogen of je gehoor bijvoorbeeld niet in orde
zijn, of als je een hart- of vaatziekte hebt, dan is het helaas niet mogelijk om het beroep van
agent uit te oefenen.

Het eindgesprek

De allerlaatste fase van de toelatingsprocedure tot de politie is het zogenaamde
eindgesprek. Je moet dit zien als een sollicitatiegesprek, maar wat informeler. Je hebt
immers flink wat toetsen doorstaan, en als het resultaat van deze toetsen positief is dan
maak je een goede kans om tot het beroep te worden toegelaten. Tijdens het eindgesprek
worden ook de resultaten van je eerdere toetsen besproken, en wordt er gekeken naar de
vlakken waar je eventueel nog bijsturing of extra training nodig hebt.

Je kunt bij het eindgesprek verschillende vragen verwachten over jou, over jouw motivatie
en over jouw vaardigheden. Ook kunnen er praktische details van jouw aanstelling bij de
politie worden besproken. Dit is ook het moment dat je kunt praten over
arbeidsvoorwaarden, over je toekomstige arbeidsplek en meer. Wat jij tijdens het
eindgesprek ook moet doen, is een presentatie geven over wie jij bent en over jouw
persoonlijke motivaties om agent te willen worden. Dit doe je in een presentatie van 10
minuten. Je krijgt instructies waarmee je de presentatie thuis van te voren kunt
voorbereiden. Het belangrijkste is dat je hierbij de vier kernwaarden van het beroep centraal
stelt. Deze zijn: moedig, betrouwbaar, integer en verbindend. Een goede basis van je
presentatie is om te na te gaan hoe jij kunt vertellen waarom jij deze kernwaarden bezit, en
waarom je dus geschikt bent als politieagent.

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan


€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest