De taaltest van de politie oefenen 
24 november 2019 

De taaltest van de politie oefenen 

Voor een functie bij de politie is het van belang dat je de Nederlandse taal beheerst. Je bent immers iedere dag bezig met communicatie, waardoor je jezelf ook goed moet kunnen uitdrukken in taal. Niet alleen moet je hiervoor goed kunnen spreken, ook moet je kunnen lezen en schrijven. Deze onderdelen zijn daarom een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Lezen en schrijven komt terug tijdens de taaltest. Je kunt de taaltest politie oefenen om meer vaardigheid te krijgen en daarbij ook beter in te kunnen spelen op jouw vaardigheden tijdens de tweede selectiedag. 

 

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programma

Wat is de taaltest politie

Voordat je de taaltest politie oefenen gaat, is het van belang dat je weet wat de toets inhoudt en welke onderdelen je kunt verwachten. Op deze manier weet je ook meer over het werkveld en ben je overal op voorbereid. Bij de politie ben je continu in contact met mensen. Zo moet je mensen te woord kunnen staan, rapporten door kunnen lezen en ook zelf rapporten op kunnen stellen. Al deze punten kun je alleen uitvoeren als jij de Nederlandse taal beheerst en daarbij ook inhoudelijk goede teksten kunt opstellen. Een taaltest geeft jouw potentiële werkgever daarom meer inzicht in jouw vaardigheden, waardoor kan worden bepaald of jij geschikt bent om te werken bij een van de korpsen. 

Een taaltest van de politie is niet voor alle richtingen verplicht. Als politieagent wordt van jou verwacht dat je deze test met een positieve score aflegt. Je moet daarom de taaltest politie oefenen en weten welke onderdelen terug kunnen komen. Zo kun je een voortoets, lezen en schrijven tegenkomen. In de voortekst draait het voornamelijk om het aanvullen van woorden in een tekst, tijdens het lezen wordt jouw begrijpend lezen getoetst en bij het schrijven draait het om het opstellen van rapporten en verslagen, waarbij de inhoud uitstekend moet zijn. Uiteraard wordt ook gekeken naar onder andere jouw spelling tijdens dit onderdeel. 

Het is belangrijk dat je de taaltest politie oefenen gaat. Op deze manier raak je gewend aan de vraagstellingen en kun je jouw vaardigheden beter trainen. Daarbij weet je ook precies waar de verschillende onderdelen van de taaltoets over gaan, zodat je goed voorbereid naar jouw selectiedag toegaat. De verschillende onderdelen worden tijdens het oefenen namelijk toegelicht, waarbij ook tips en oplossingsstrategieën te vinden zijn die jou verder kunnen helpen. Deze helpen jou ook verder tijdens de uiteindelijke toets. 

Onderdelen van de taaltest politie oefenen

Zoals aangegeven bestaat de taaltoets van de politie uit verschillende onderdelen. De eerste hiervan is de voortoets. Je kunt dit onderdeel van de taaltest politie oefenen door alle informatie goed in je op te nemen. Deze informatie helpt jou om te beginnen aan het onderdeel en je kunt daarbij een goede inschatting maken op basis van jouw vaardigheden. Tijdens de voortoets krijg je vier teksten te zien. Bij deze teksten zijn verschillende woorden onderbroken. Het is aan jou om de woorden compleet te maken aan de hand van jouw woordenschat. 

In iedere zin zijn een aantal woorden met ontbrekende letters. Dit kunnen halve woorden zijn, maar ook een of twee letters die weggevallen zijn. Je moet hierbij goed opletten hoeveel puntjes er gegeven zijn bij de onderbroken woorden. Het aantal puntjes is namelijk ook het aantal letters dat jij moet gebruiken om het woord compleet te maken. Als er vier puntjes staan, moet jij dus ook vier letters invullen. Een voorbeeld hiervan is ‘Van….d ga ik met mijn ki…… naar het zwe..a. om te zwe….’. Kijk hierbij eerst goed naar het aantal punten per woord. Aan de hand hiervan kun je namelijk snel tot de goede oplossing komen. Het juiste antwoord bij dit voorbeeld is ‘Vanavond ga ik met mijn kinderen naar het zwembad om te zwemmen’. 

 

Woorden aanvullen en begrijpend lezen

Bij de voortoets beginnen de vragen altijd eenvoudig. Hierdoor zie je vaak in een oogopslag welke woorden er ingevuld moeten worden om de zinnen compleet te maken. Naarmate je verder in de tekst bent, worden de vraagstukken lastiger en heb je de tijd nodig om alles te kunnen beantwoorden. Je zult daardoor merken dat het lastig is om alle vragen binnen de gegeven tijd af te ronden. Het gaat er echter niet om hoeveel vragen je hebt afgerond, maar op welke manier je dit hebt gedaan. Een deel niet afkrijgen is daarom niet geheel belangrijk. Zolang je er maar zoveel mogelijk hebt gedaan en daarbij foutloos te werk bent gegaan. Hier hecht jouw potentiële werknemer namelijk meer waarde aan dan wanneer je de toets afgeraffeld hebt om er doorheen te komen. 

Zodra de voortoets gedaan is, ga je door naar het onderdeel lezen. Deze leestoets bestaat uit verschillende teksten, waarbij meerkeuzevragen opgesteld zijn. De antwoorden op deze vragen vind je terug in de teksten. Je moet dus begrijpend lezen toepassen aan de hand van jouw kennis en de informatie die hierin staat vertalen naar een antwoord. Concentratie is bij dit onderdeel van groot belang. Zonder deze concentratie kun je niet actief bezig zijn met de tekst en zul je veel informatie over het hoofd gaan zien. De taaltest politie oefenen komt hierbij van pas. Zo kun je jouw hersenen trainen om een lange tijd geconcentreerd met de tekst bezig te zijn en daarbij enkele stappen te doorlopen. 

 

Let op de kleinste woorden in een tekst

Zo moet je bij het onderdeel lezen als eerste de teksten scannen. Door naar de titel, kopjes en opvallende woorden te kijken, kun je een eerste inschatting geven waar de tekst over zal gaan. Ook helpen afbeeldingen en infographics mee aan het onderwerp. Je kunt overal informatie uit aflezen. Als je dit hebt gedaan, ga je de aanpak bepalen. Is het van belang dat je de tekst tot in detail doorleest of is zoekend lezen een betere aanpak. Hiervoor moet je ook naar de verschillende vragen hebben gekeken. Sommige vragen gaan voornamelijk over bepaalde delen, terwijl andere meer details nodig hebben om te beantwoorden. Door zoekend te lezen ga je letterlijk op zoek naar het antwoord. Je hebt hiervoor bepaalde signaalwoorden nodig, maar ook woorden die hier iets mee te maken hebben. 

Signaalwoorden zijn te allen tijde belangrijk. Je kunt daarom eerst naar deze woorden op zoek gaan en onderstrepen. Deze woorden geven immers een bepaald verband aan. Het verband is vaak de sleutel tot het goede antwoord. Ook kun je hieraan het doel van een tekst bepalen. Pas wanneer je dit allemaal hebt gedaan, kun je actief aan de slag gaan met het beantwoorden van de vragen en zul je merken dat je veel sneller door de teksten heen bent. Als er aan het einde nog vragen overblijven welke je niet beantwoord krijgt, kun je de tekst nog een keer doorlezen om tot het antwoord te komen. Lukt het daarna nog niet, sla de vraag dan over en ga eerst door met de andere onderdelen. Je kunt later nog een keer terugkijken om te zien of je de oplossing nu wel ziet. 

Bij schrijven draait het om jouw taalkundige vaardigheden

Het laatste onderdeel dat je tegenkomt bij de taaltest politie oefenen is het onderdeel schrijven. Er zijn een aantal opdrachten opgesteld, waarbij jouw schrijfvaardigheid wordt getoetst. In eerste instantie lijken deze opdrachten heel eenvoudig. Naarmate je verder in de toets komt, zul je merken dat de opdrachten lastiger worden en er steeds meer van jou wordt gevraagd. Je moet daarom op alles voorbereid en goed blijven kijken naar de opdracht. Een misstap kan er namelijk voor zorgen dat je een negatieve beoordeling krijgt. Deze toets wordt namelijk beoordeeld op de inhoud en later pas op taal en spelling. 

Je kunt de taaltest politie oefenen door goed te letten op de manier waarop je schrijft. Hierbij moet je gedegen Nederlandse teksten op kunnen stellen zonder dat hier internet- of straattaal aan te pas komt. Ook moet je het gebruik van afkortingen zoveel mogelijk vermijden. Afkortingen kunnen een tekst namelijk onduidelijk maken, waardoor je op de inhoud afgekeurd kunt worden. Daarnaast is het van belang dat je een brede woordenschat hebt. Je kunt hierdoor meer woorden gebruiken, waardoor je niet in herhaling valt en een betere tekst in elkaar zet. 

Belangrijke vaardigheden ontwikkelen voor de taaltest

De taaltest politie oefenen houdt in dat je zoveel mogelijk aan de slag gaat met jouw communicatieve en taalkundige vaardigheden. Je moet immers niet alleen kunnen laten zien dat je goed bent in lezen, maar ook dat je jezelf sterk uit kunt drukken in de schriftelijke taal. Met onderstaande tips kun je ervoor zorgen dat je goed voorbereid bent op de toets en je een positieve beoordeling kunt krijgen voor dit onderdeel van de sollicitatieprocedure van de politie. 

Bij de taaltest politie oefenen is het van belang dat je jouw woordenschat blijft ontwikkelen. Een grotere woordenschat kan er namelijk voor zorgen dat je betere teksten kunt schrijven, maar ook meer teksten kunt begrijpen als je deze door moet lezen. Jouw woordenschat vergroot je in eerste instantie door zoveel mogelijk te lezen. Hierbij moet je literatuur, tijdschriften en nieuwsberichten met elkaar afwisselen. Hierin kom je ongetwijfeld veel woorden tegen waarvan je de betekenis niet weet. Aan de hand van de context kun je erachter komen wat het woord betekent. Lukt je dit niet, kun je er ook voor kiezen om de betekenis van het woord op te zoeken in een woordenboek. Door hier aantekeningen van te maken, kun je de betekenissen gaan stampen zodat je ze beter onthoudt. 

 

Jouw woordenschat vergroten aan de hand van puzzels

De nieuwe woorden die je leert door middel van het lezen van literatuur kun je in het dagelijkse leven toe gaan passen. Je gaat merken dat andere mensen hierin meegaan en ook weer nieuwe woorden gaan gebruiken. Als je tijdens het gesprek merkt dat je een bepaald woord niet weet te plaatsen, kun je om een betekenis vragen. Je gaat merken dat je ook hier weer nieuwe woorden van gaat leren en deze kunt toepassen tijdens jouw schrijfvaardigheid. Hierdoor ga je andere woorden gebruiken in jouw teksten en heb je minder herhalingen. Hierdoor gaan jouw teksten ook soepeler lopen, wat alleen maar ten goede kan komen tijdens de taaltest van de politie. 

De taaltest politie oefenen kan ook aan de hand van kruiswoordpuzzels. Kruiswoordpuzzels behoeven namelijk veel denkwerk, waarbij je aan de hand van omschrijvingen bepaalde woorden in moet vullen. In sommige gevallen worden er ook synoniemen gevraagd van een bepaald woord. Door veel puzzels op te lossen leer je steeds weer nieuwe synoniemen, waarvan je dus ook direct de betekenis leert. Als er veel synoniemen in het onderdeel lezen worden gebruikt, kun je hier handig op inspelen door jouw nieuwe kennis. Ook zijn de synoniemen weer toe te passen in de teksten die je moet schrijven bij het onderdeel schrijven. 

De beoordeling van de taaltest politie

Door de taaltest politie oefenen te gaan kun je ook een betere beoordeling krijgen en is de kans groot dat je naar het volgende onderdeel van de sollicitatie mag. Hiervoor moet je wel weten op welke manier de taaltest beoordeeld wordt. Doordat de toets uit verschillende onderdelen bestaat, komen er ook verschillende scores uit. Deze scores bepalen een uiteindelijk gemiddelde. Zo krijg je een score voor de voortoets, het lezen en het schrijven. 

De voortoets en het lezen hebben voornamelijk meerkeuzevragen en woorden die ingevuld moeten worden. Hierbij wordt gekeken naar het aantal vraagstukken en het aantal goede antwoorden die jij gegeven hebt. De goede antwoorden bepalen een score, die meegenomen wordt naar de eindbeoordeling. Bij het schrijven wordt op een andere manier beoordeeld. Hierbij gaat het in eerste instantie om de inhoud van de teksten die jij hebt geschreven. De inhoud moet kloppen aan de hand van de gegeven opdrachten. Doet het dit niet, wordt jouw tekst afgekeurd. Als de inhoud wel in orde is, wordt ook nog gekeken naar de spelling, het gebruik van werkwoorden, taalfouten en het gebruik van leestekens. Hier kun je ook veel fouten maken, maar telt minder zwaar mee dan de inhoud van jouw tekst. 

Wanneer alle scores bij elkaar opgeteld zijn, ontstaat er een eindscore. Deze eindscore wordt vergeleken aan de hand van een vooraf opgestelde normgroep. Als jouw score hoger of gemiddeld is dan de normgroep heb je een positieve beoordeling voor het onderdeel taal. Als jouw score lager is, kan dit betekenen dat jouw sollicitatietraject na de taaltest eindigt. Ook wordt jouw score vergeleken met de scores van andere kandidaten. Er zijn immers meer mensen die gesolliciteerd hebben naar dezelfde functie, waardoor het voor het korps ook belangrijk is om te zien wie de beste is. Dit kan namelijk een betere aansluiting zijn bij het korps. Je zult daarom altijd moeten proberen om de hoogste score te behalen. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest