Alle testen van de politie op een rij 
20 december 2019 

Alle testen van de politie op een rij

De stap tot politieagent lijkt in eerste instantie vrij klein. Je ziet een vacature op de website en reageert hierop aan de hand van jouw motivatiebrief en CV. Echter is dit pas de eerste stap in een lang traject vol testen. De testen van de politie omvatten namelijk verschillende selectiedagen, waarbij iedere keer een ander aspect centraal staat. Het is daarom goed om te weten wat jou allemaal te wachten staat voordat je de sollicitatie de deur uit doet. Het kan namelijk zo zijn dat verschillende onderdelen niet voor jou weggelegd zijn, waardoor een sollicitatieprocedure ook te zwaar kan worden. Daarnaast kun je het beste zoveel mogelijk te weten komen over de verschillende testen, zodat je jezelf goed kunt voorbereiden. 

Inhoudsopgave

politietest-coaching-programma

Algemene informatie over de testen van de politie

Solliciteren brengt veel testen van de politie met zich mee. Al deze testen omvatten vraagstukken en opdrachten waarmee jouw vaardigheden en competenties getoetst worden. Je moet immers verschillende vaardigheden en competenties bezitten om jouw werk naar behoren uit te kunnen voeren. Deze testen komen niet op een dag voorbij, maar omvatten een aantal selectiedagen. 

De eerste toetsing is aan de hand van jouw motivatiebrief en CV. Er wordt hierbij een eerste check gedaan om te zien of je geschikt zou kunnen zijn voor een functie binnen de politie. Dit gebeurt achter de schermen en je zult er dus niets van meekrijgen. Na deze toetsing krijg je te horen of je door mag naar de volgende ronde. Je krijgt een uitnodiging voor de eerste selectiedag. Dit is de Bewust Blauw dag, waarbij je kennis maakt met het werkveld en de risico’s die dit met zich mee kan brengen in jouw sociale leven. Aan de hand van deze dag kun je inschatten of het werk voor jou weggelegd is. 

Meerdere selectiedagen voordat je de functie krijgt

Daarna volgt een tweede selectiedag. Tijdens deze dag moet je een capaciteitentest, taaltoets en sporttest afleggen. De capaciteitentest en taaltoets toetsen jouw vaardigheden en het beheersen van de Nederlandse taal. De sporttest toont aan of jij een goede conditie hebt, genoeg kracht hebt en het doorzettingsvermogen bezit om de werkzaamheden in het veld uit te kunnen oefenen. De meeste mensen worden afgewezen op basis van de sporttest. Tussen de 80 en 90 procent van de mensen die het tot de tweede selectiedag hebben geschopt zullen uiteindelijk te horen krijgen dat er geen vervolg in zit en dat een functie binnen de politie niet voor hun is weggelegd. 

Als je een van de gelukkigen bent die wel door mag naar de derde selectiedag, krijg je te maken met testen van de politie die te maken hebben met jouw persoonlijkheid en karakter. Je ondergaat hier een gesprek met een psycholoog, moet een persoonlijkheidsvragenlijst invullen en voert een rollenspel uit. Hierdoor komen jouw competenties en vaardigheden nog meer naar boven en wordt ook gekeken of je sterk genoeg in je schoenen staat om met stressvolle situaties om te kunnen gaan. Het werk bij de politie zit immers vol met stressvolle situaties en dan is het van belang dat je op de juiste manier blijft handelen. 

Ook aan de hand van deze testen van de politie kun je afgewezen worden. Indien jouw persoonlijkheid binnen het korps past, moet je nog twee testen ondergaan voordat je aangenomen kunt worden. Een daarvan is de medische keuring. Tijdens deze keuring wordt gekeken of je geen lichamelijke beperkingen hebt en ook geestelijk in orde bent. Als dit het geval is, wordt er een veiligheidsonderzoek uitgevoerd om te zien of jouw netwerk geen criminelen en risicovolle groepen bevat. Na dit onderzoek ben je klaar om aan de slag te gaan bij de politie. 

De verschillende testen van de politie verder uitgelegd

De eerste officiële selectiedag van de testen van de politie is een bewustwording van het vak. Je krijgt hierbij verschillende situaties, waarbij je in groepen moet werken. Hierdoor maak je kennis met alle werkzaamheden die je moet kunnen uitvoeren als jij een functie bij de politie hebt bemachtigd. Ook krijg je meer informatie over de risico’s van het vak. Niet alleen loop je namelijk risico’s wanneer je aan het werk bent, ook zijn er risico’s voor jouw sociale leven. Aan de hand van deze selectiedag wordt duidelijk of het werken bij de politie iets voor jou is of dat je vanaf hier al afhaakt. 

Zodra je doorgaat naar de tweede selectiedag, moet je verschillende testen van de politie maken. Een daarvan is de cognitieve capaciteitentest. Bij deze test worden jouw vaardigheden getoetst aan de hand van verschillende vraagstukken. De test maak je op de computer en bestaat uit meerkeuzevragen. Je krijgt hierbij enkele onderdelen, die je binnen een bepaalde tijd moet hebben gemaakt. Werken onder tijdsdruk is een eigenschap die je moet bezitten. Je gaat immers al snel merken dat je tijd te kort gaat komen doordat je te veel hebt getwijfeld op een bepaalde vraag. Zorg er daarom voor dat je te allen tijde rustig blijft en geen onnodige fouten gaat maken. Liever een vraag even overslaan in plaats van alles gehaast gaan maken. 

Jouw taalvaardigheden en conditie van belang

Een van de andere testen van de politie die je tijdens deze dag krijgt, is de taaltoets. Deze taaltoets bestaat uit een voortoets, een onderdeel lezen en een onderdeel schrijven. Bij de voortoets is het van belang dat je de onderbroken woorden in een tekst aanvult. Het aantal puntjes van het onderbroken woord is ook het aantal letters dat je moet invullen. Het is niet erg als je deze opdrachten niet helemaal af krijgt. Het gaat er bij deze test voornamelijk om dat je ontbrekende informatie in kunt vullen. Het onderdeel lezen toetst jouw begrijpend lezen. Je krijgt enkele teksten en een paar begripsvragen. Deze vragen kun je beantwoorden door de juiste strategie toe te passen bij de teksten. Hiervoor moet je op signaalwoorden en opvallende woorden letten, maar ook op betekenissen van woorden. Zodra je dit onderdeel af hebt, ga je door met de schrijfopdrachten. Deze opdrachten worden beoordeeld op basis van de inhoud van jouw teksten. Daarnaast wordt gekeken naar de spelling, het gebruik van leestekens en de opbouw van de tekst. 

De sporttest is het laatste onderdeel van de testen van de politie op de tweede selectiedag. Het is tevens ook de zwaarste. Jouw conditie, uithoudingsvermogen, kracht en doorzettingsvermogen zijn hierbij van belang. Tijdens de sporttest moet je een parcours afleggen die je ook in het werkveld tegen kunt komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overmeesteren van een verdachte tijdens een probleemsituatie. In een bepaalde tijd moet je alle onderdelen afgelegd hebben. Hoe sneller jij de test hebt afgelegd, hoe beter jouw beoordeling zal zijn. Ook moet je de coopertest uitvoeren. Hierbij moet je een bepaalde afstand in 12 minuten afleggen. Al deze onderdelen worden samengevoegd tot een uiteindelijke beoordeling, waardoor je door kunt gaan naar de volgende testen van de politie of kunt worden afgewezen. 

Afbeeldingsresultaat voor taal vaardigheden

Jouw persoonlijkheid kan veel vertellen

De derde selectiedag toetst jouw persoonlijkheid. Tijdens de tweede selectiedag heb je een vragenlijst gekregen die je mee moet nemen naar deze dag. Jouw persoonlijke ervaringen staan hierin centraal. In een gesprek met een psycholoog ga je hier verder op in. Ook worden jouw competenties besproken die van belang zijn voor het werk. Hoe je bepaalde zaken aanpakt en op welke manier je op situaties reageert, zijn doorslaggevend voor het uiteindelijke oordeel. Daarnaast vul je een persoonlijkheidsvragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over jou als persoon. Er zijn geen goede en foute antwoorden te geven. Het is van belang dat je deze naar waarheid invult. Niemand kan jou als persoon oordelen, maar er kan wel gekeken worden of jouw persoonlijkheid binnen het korps past. 

Het laatste onderdeel van de testen van de politie op de derde selectiedag is het rollenspel. Tijdens het rollenspel wordt een situatie uit de praktijk nagebootst. Samen met een tegenspeler ga jij een bepaalde situatie uitwerken, waarbij jij een bepaalde rol krijgt aangemeten en jouw tegenspeler een andere rol. Jouw tegenspeler heeft hierbij zowel zijn eigen informatie als informatie over jouw rol gekregen. Jij krijgt alleen informatie over jouw eigen rol en de situatie zelf. Het is van belang dat je jouw competenties en vaardigheden gebruikt om de situatie naar jouw hand te zetten. Hiervoor moet je wel veel zelfbeheersing hebben. Jouw tegenspeler gaat het jou namelijk niet gemakkelijk maken, waardoor je jouw geduld kunt verliezen. Zodra je jouw geduld verliest, kun je geen positieve beoordeling meer krijgen. Je moet dus tegen veel bestand zijn, maar daarbij wel jouw grenzen aan kunnen geven. 

Zodra je al deze dagen doorgekomen bent, volgen er nog maar twee testen van de politie. Een daarvan is de medische keuring. Tijdens de medische keuring wordt jouw gehele lichaam onderzocht. Zo wordt er gekeken naar jouw ogen en oren, maar ook naar eventuele beperkingen die jouw lichaam heeft. Deze beperkingen kunnen er namelijk aan bijdragen dat je jouw werk niet naar behoren uit kunt voeren. Ook wordt er een hartfilmpje gemaakt. Zowel in rust als bij inspanning moet jouw hart op een gezond tempo door kloppen. Als blijkt dat er hartritmestoornissen plaatsvinden bij inspanning kan er geadviseerd worden om geen werk bij de politie uit te gaan voeren. De resultaten krijg je uiteindelijk te horen van de bedrijfsarts, waarbij ook meer uitleg wordt gegeven over alle bevindingen. 

 

Voorbereiden op de testen van de politie

De testen van de politie zijn goed voor te bereiden. Voornamelijk de tweede en derde selectiedag kunnen goed doorlopen worden als jij op de juiste manier hebt geoefend met de verschillende onderdelen. Zo kun je verschillende oefeningen op de website vinden waarin de vraagstukken van de capaciteitentest voorbijkomen. Aan de hand van deze oefeningen kun je bekijken welke vaardigheden je al beheerst en aan welke je nog meer moet werken. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk oefent, zodat de vraagstellingen vers in het geheugen zitten en je steeds sneller kunt gaan antwoorden zonder hierbij onnodige fouten te maken. 

Ook zijn er verschillende voorbeelden te vinden van het rollenspel. Je moet er bij het oefenen van een rollenspel wel rekening mee houden dat je een tegenspeler vindt die jou tegengas durft te geven. Je moet immers op iedere onverwachte situatie voorbereid zijn en dit kan niet als je een tegenspeler hebt die heel snel omgepraat is. Bekijk ook enkele video’s van rollenspellen. Zo kun je zien hoe anderen de situaties aanpakken en er wordt aan het einde altijd feedback gegeven. Probeer deze feedback op jezelf te weerspiegelen en kijk in welke valkuilen jij trapt. 

Afbeeldingsresultaat voor persoonlijk

Ga voor jezelf na hoe je moet antwoorden

De psychologische testen van de politie kun je ook goed voorbereiden. Zo kun je verschillende vragenlijsten opzoeken en beantwoorden. Door een aantal keer antwoord te geven op dezelfde vragen formuleer je voor jezelf steeds betere antwoorden. Uiteindelijk draai je niet meer om de antwoorden heen, maar geef je kort en bondig uitleg over jouw persoonlijkheid. Hierdoor gaat het gesprek met de psycholoog ook veel beter verlopen en worden de bevindingen van deze persoon ook positiever. Daarnaast heb je voor jezelf helder wat je uiteindelijk echt wilt vertellen, waardoor alles beter uit je mond komt. 

Voor de sporttest is het van belang dat je op jouw conditie gaat trainen. Dit kun je doen in de sportschool, maar ook door hard te gaan lopen. Doe hierbij zowel een intervaltraining als een duurloop, zodat je alle facetten van de sporttest hebt doorstaan. Werk daarnaast aan jouw kracht. Je zult merken dat je hierdoor beter door de test heen komt en dat de kans groter is dat jij een van de weinigen bent die dit onderdeel van de testen van de politie wel gaat halen. 

Afgewezen naar aanleiding van de testen politie

Aan de hand van de beoordelingen van de testen van de politie kun je aangenomen of afgewezen worden. Als je afgewezen wordt, kan dit verschillende oorzaken hebben. Een daarvan is dat je de competenties en vaardigheden niet bezit. Dit hoeft niet het einde van jouw loopbaan te betekenen. De zwakke punten kun je immers gedurende de rest van jouw leven nog blijven ontwikkelen. Je hebt er daarom altijd wat aan om deze testen te doorlopen en de resultaten te bewaren. 

Ook aan de hand van de psychologische testen van de politie kun je jezelf blijven ontwikkelen. Je weet beter hoe jouw persoonlijkheid in elkaar steekt en waar jouw hindernissen liggen. Je kunt hier effectief mee aan de slag gaan door hier rekening mee te houden. Daarnaast krijg je inzicht in beroepen die beter bij jouw persoonlijkheid passen, waardoor je wellicht uit gaat wijken naar een ander beroep en hiervoor gaat solliciteren. Hoe je het ook went of keert, de testen van de politie zijn nooit voor niets. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan


€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest