Wat zijn cognitieve vaardigheden?
30 december 2019 

Wat zijn cognitieve vaardigheden?

Bij iedere situatie komt je het tegen: cognitieve vaardigheden. Het zijn vaardigheden die jij moet bezitten om bepaalde werkzaamheden binnen jouw functie uit te kunnen voeren. Echter is het begrip vrij vaag en daarbij ook heel breed, waardoor je niet goed weet hoe je deze vaardigheden tot uiting moet laten komen en hoe je deze überhaupt kunt herkennen bij jezelf. Daarom behandelt onderstaande informatie de volgende vraag: Wat zijn cognitieve vaardigheden? Aan de hand van verschillende voorbeelden en begripsuitleg wordt jij wegwijs in de wereld van cognitieve vaardigheden. 

 

Inhoudsopgave


politietest-coaching-programma

 

Wat zijn cognitieve vaardigheden?

Cognitieve vaardigheden worden op veel verschillende manieren aangeduid. Zo kan er gesproken worden over jouw intelligentie, cognitieve vermogens of cognitieve functies. Deze omschrijvingen zeggen echter nog niet zoveel over de inhoud. Hiervoor moet gekeken worden naar de context waarin de woorden gebruikt worden. Zo kunnen cognitieve vaardigheden betrekking hebben op jouw kennis, overtuiging, denkvermogen, leervermogen, uitwisselen van kennis of het onthouden van bepaalde kennis. 

Tijdens een sollicitatieprocedure wordt met cognitieve vaardigheden het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken bedoeld. Denk hierbij aan waarnemen, denken, taal, geheugen, aandacht, bewustzijn en concentratie. Al deze zaken worden samengevoegd in de cognitieve capaciteitentest en tonen dus aan of jij het vermogen hebt om de opgedane kennis om te zetten om bepaalde vraagstukken op te kunnen lossen. Zo kunnen rekenvaardigheden, taalvaardigheden, redeneren, het maken van een planning en initiatieven nemen onder deze vaardigheden vallen. 

Naast cognitieve vaardigheden bestaan er ook cognitieve stoornissen. Hierbij gaat het om het achteruit gaan van de functies. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld lastiger herinneren wat er de afgelopen dagen gebeurd is en komt ook veel informatie niet meer verwerkt worden. Hierdoor wordt het nemen van beslissingen en het zelfstandig denken lastiger. Vaak komen deze stoornissen voor nadat er een aandoening heeft plaatsgevonden. Je hoeft hier dus niet altijd last van te hebben, maar het kan wel gebeuren dat jouw cognitieve vaardigheden in een snel tempo achteruitgaan. 


Welke cognitieve vaardigheden zijn er?

Er bestaan veel verschillende cognitieve vaardigheden. Niemand kan alle vaardigheden beheersen. Het is afhankelijk van jouw intelligentie in hoeverre jij aangeboren talenten bezit die je verder kunt ontwikkelen. Zo kan bijvoorbeeld niet iedereen goed zijn in taal, maar wel goed in rekenkunde en numeriek redeneren. Ook zijn er mensen die verschillende vaardigheden voor een deel beheersen, waardoor werkzaamheden voor een groot deel zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. 

Een van de cognitieve vaardigheden die van belang is in het werkveld is logisch redeneren. Je moet aan de hand van informatie kunnen beredeneren wat de juiste keuze is. Hier hangt daarom vaak analyserend vermogen nauw mee samen. Ook moet je hierbij verbanden kunnen leggen tussen bepaalde zaken. Verschillende begrippen zouden namelijk bij elkaar kunnen horen, die je alleen kunt bepalen aan de hand van logisch redeneren. 

Daarnaast zijn er nog veel verschillende vaardigheden die met elkaar samen kunnen hangen. Denk hierbij aan abstract redeneren en omgaan met details. Vaak moet je op veel verschillende details letten om tot een bepaalde conclusie te komen. Wanneer dit aan de hand van figuren gebeurt, moet je dus ook abstract kunnen redeneren. Je hebt immers geen geschreven informatie tot jouw beschikking. 

 

Hoe worden de cognitieve vaardigheden getest?

Veel cognitieve vaardigheden hangen nauw samen met verschillende cognitieve functies. Zo heb je bij het uitvoeren van jouw vaardigheden altijd aandacht nodig. Deze aandacht is van belang om informatie in je op te nemen en uiteindelijk te kunnen verwerken. Hiervoor moet je niet alleen de informatie doornemen, maar ook bewust bezig zijn met controleren van feiten. Deze controle zorgt ervoor dat irrelevante informatie eruit gehaald wordt, waardoor alleen het essentiële overblijft. Ook moet je hiervoor een goed geheugen hebben. De informatie moet immers onthouden worden, zodat het op een later moment nog eens teruggehaald kan worden. Jouw geheugen speelt in feite bij alle cognitieve vaardigheden ene grote rol. Denk hierbij niet alleen aan het werkveld, maar ook in het dagelijks leven. Je moet te allen tijde met informatie om kunnen gaan en jouw vaardigheden toepassen om taken gedaan te krijgen. 

Ook snelheid, planningsvaardigheden en taalvaardigheid zijn van belang. De snelheid waarmee je informatie kunt verwerken is belangrijk voor verdere afhandelingen van werkzaamheden. Hiervoor moet je ook goed kunnen plannen. Met een goede planning zorg je er immers voor dat er geen taken door elkaar gaan lopen en kun je er ook voor zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien. Als jij goede planningsvaardigheden bezit, kun je een geordend leven leiden. Draaf hier echter niet in door. Er moet altijd ruimte blijven voor ontspanning en daarnaast kunnen onverwachte situaties zich voordoen. Wat je ook doet en welke werkzaamheden je ook uit moet voeren, je zult altijd te maken krijgen met taal. Zowel schriftelijk als mondeling moet je een boodschap op de juiste manier over kunnen brengen. Deze vaardigheid wordt daarom te allen tijde getoetst voordat je wordt aangenomen voor een bepaalde functie. 

 

Hoe worden de cognitieve vaardigheden getest?

Nu je weet wat cognitieve vaardigheden zijn, kun je gaan kijken naar de manier van toetsing tijdens een sollicitatie. Jouw vaardigheden komen namelijk altijd aan bod wanneer je hebt gereageerd op een bepaalde vacature. Werkgevers hechten veel waarde aan het kunnen aantonen van capaciteiten, doordat hiermee het niveau van een werknemer bepaald kan worden. Aan de hand hiervan kan gekeken worden of iemand geschikt is voor een bepaalde functie of dat de sollicitatie beëindigd wordt. 

De cognitieve vaardigheden worden daarom altijd getoetst aan de hand van de capaciteitentest. Dit is een toets die bestaat uit veel verschillende vraagstukken, welke allemaal andere vaardigheden aan het licht brengen. De capaciteitentest is volledig aangepast aan de vaardigheden die vereist zijn voor een functie. Je kunt hierdoor veel verschillende onderdelen tegenkomen. Vaak kun je uit de vacature al halen welke vaardigheden benodigd zijn. Indien je hier niet uitkomt, kun je contact opnemen met het bedrijf. Vraag naar de vaardigheden en de onderdelen van de capaciteitentest en zorg ervoor dat je hier een goed beeld van hebt. 

Logisch redeneren en verbanden leggen

Een van de onderdelen die jij tegen kunt komen tijdens de capaciteitentest is het onderdeel cijferreeksen. Cijferreeksen bestaan uit een reeks aan cijfers die elkaar logischerwijs opvolgen. Aan het einde van een reeks is een cijfer weggelaten. Het is aan jou om de logica bij de gegeven cijfers te ontdekken, zodat je kunt bepalen wat het laatste cijfer is. Hierbij moet je kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De cijferreeksen op de capaciteitentest beginnen eenvoudig, maar worden naarmate je verder in de test zit steeds lastiger. In eerste instantie zul je daarom vaak maar een verband tegenkomen, waardoor de reeks snel af te maken is. Het kan ook voor komen dat je meerdere rekenregels toe moet passen om tot het uiteindelijke antwoord te komen. Je moet hierbij goed onthouden wat de verbanden waren tussen de verschillende cijfers. Deze kun je voor jezelf opschrijven, zodat je erop terug kunt pakken voordat je het antwoord invult. 

Een ander onderdeel is het onderdeel diagrammen. Bij dit onderdeel worden jouw taalkundige, logisch redeneren en visualiserende cognitieve vaardigheden getoetst. Er worden hierbij enkele begrippen getoond, die een mogelijk onderling verband kunnen hebben. Hierbij is een begrip overkoepelend en de andere twee begrippen moeten hierbinnen geplaatst worden. Wanneer jij het verband tussen de begrippen hebt ontdekt, kun je het diagram opstellen. Als voorbeeld het overkoepelde begrip ‘elektronische apparaten’. De andere begrippen die hierbij gegeven zijn, zijn ‘laptops’ en ‘navigatiesystemen’. Beide woorden hebben als verband dat ze elektronische apparaten zijn. Echter houdt hier het verband op. Om hier een diagram van te maken, maak je een grote cirkel wat ‘elektronische apparaten’ moet voorstellen. De overige twee cirkels moeten beide in deze grote cirkel geplaatst worden. Echter mogen deze twee elkaar niet overlappen, doordat er geen onderling verband is. 

 

Abstract vermogen en omgaan met details belangrijk

Jouw cognitieve vaardigheden worden ook getest aan de hand van figuurreeksen. Net als bij cijferreeksen zijn er reeksen opgesteld. Alleen dit keer wordt dit gedaan aan de hand van figuren. Deze figuren bevatten verschillende elementen. Het is aan jou om de overeenkomsten en verschillen te ontdekken om zo de logica te kunnen zien. Deze logica heb je nodig om de reeks af te kunnen maken. Let hierbij op ieder detail binnen de verschillende figuren. De verschillende patronen, hoeken, lijnen en kleuren kunnen veranderen of hetzelfde blijven. Hierbij zijn verschillende veranderingen mogelijk. Zo zouden lijnen kunnen afbuigen, kunnen hoeken van vorm veranderen en kunnen er elementen bijkomen of verdwijnen. Je moet eerst goed naar het eerste figuur kijken en hierbij alle elementen goed in je opnemen. Daarna ga je naar ieder element afzonderlijk kijken en pak je dit door naar de overige figuren. Als er een verandering plaatsvindt, kun je deze voor jezelf opschrijven. Ook kun je aan de hand van de vraag al enkele antwoorden wegstrepen die deze verandering niet bevatten. Zo houd je enkele antwoorden open en is het gerichter kijken. 

Jouw taalkundige cognitieve vaardigheden kunnen op veel verschillende manieren getest worden. Zo zijn er letterpatronen, woordrelaties en syllogismen. Bij syllogismen moet je aan de hand van twee stellingen de conclusie bepalen. Het is hierbij van belang dat je niet alleen in de realiteit denkt, maar afgaat op wat er daadwerkelijk in de stellingen staat omschreven. Deze stellingen kunnen geheel in strijd gaan met jouw gevoel, maar het is belangrijk dat je dit van je af kunt zetten. Door de stellingen goed te ontleden kun je de conclusie vaststellen. 

Bij woordrelaties draait het voornamelijk om het vinden van verbanden tussen bepaalde woorden. Dit wordt vaak getoetst aan de hand van analogieën. Analogieën bestaan uit verschillende woorden die een onderling verband hebben. Tevens zijn ze opgedeeld in twee helften, waarbij de eerste helft een bepaald verband heeft en de andere helft hetzelfde onderlinge verband kent. Je moet hiervoor eerst bepalen wat het verband van de ene helft is om de andere helft af te kunnen maken. Bij enkelvoudige analogieën is er een woord weggelaten, bij dubbele analogieën twee. Je zult hierdoor goed na moeten denken en logisch moeten redeneren om tot het goede antwoord te komen. 

Effectief werken aan jouw cognitieve vaardigheden in het werkveld

Jouw cognitieve vaardigheden worden dus op veel verschillende manieren getest. De capaciteitentest kun je oefenen door zoveel mogelijk vraagstukken te gaan maken via de website. Bij ieder onderdeel staat in eerste instantie theorie gegeven. Het is van belang dat je dit zorgvuldig doorleest. Hier staat immers alle informatie in omschreven die je nodig hebt om de vraagstukken op te kunnen lossen, waaronder verschillende tips en vaardigheden. Je kunt hier ook aantekeningen van maken, zodat je ze nogmaals terug kunt pakken als je er even niet meer uit komt. Door veel te oefenen krijg je steeds meer vaardigheden onder de knie. Ook merk je snel welke vaardigheden meer tijd nodig hebben om ontwikkeld te worden. 

Als je effectief bezig blijft met de cognitieve vaardigheden ga je merken dat je meer kunt dan je in eerste instantie dacht. Veel vaardigheden zitten van nature al in je, andere kun je meer moeite mee hebben. Uiteindelijk kun je jouw intelligentie ver genoeg oprekken om een goede score te behalen voor de capaciteitentest en om jouw vaardigheden in te kunnen zetten tijdens de rest van jouw carrière. Hierdoor kun je aan jouw werkgever laten zien dat jij het in je hebt om de functie naar behoren uit te kunnen voeren en ervoor te zorgen dat ieder probleem op de werkvloer opgelost wordt. Je gaat merken dat je aan de hand van oefening ook meer inzicht krijgt in jouw sterke en zwakke punten, waardoor je hierop in kunt spelen tijdens jouw loopbaan. Je weet immers waar je goed in bent en kunt aan de hand hiervan vraagstukken op jouw eigen manier beantwoorden. Hier kun je veel baat van hebben tijdens jouw sollicitatieprocedure bij de politie. 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan


€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest