Verschillende rangen politie
28 maart 2022 

Verschillende rangen politie

Bij de politie zijn veel verschillende rangen. Deze rangen onderscheiden zich in een volgorde van laag naar hoog en hebben elk een ander onderscheidingsteken. Deze onderscheidingstekens zijn te zien op de schouder van iedere agent. Iedere agent in opleiding heeft de rang aspirant, of deze nu een opleiding volgt voor hoofdagent, surveillant of agent. De hoogste rang is eerste hoofdcommissaris, daar is er maar één van in Nederland, dat is Henk van Essen, hij is dus de baas van de Nederlandse politie.

 

Inhoud


pakket boxen

Aspirant

Iedereen die een opleiding volgt voor politieagent, surveillant of hoofdagent, heeft de eerste rang van de politie al bereikt, namelijk de laagste rang van aspirant. Als je de opleiding volgt ben je ook aspirant volledige opsporingsbevoegdheid, dus je bent dan opsporingsambtenaar. Voordat de aspirant zijn opsporingsbevoegdheid krijgt, legt deze eerst een eed of belofte af.


Surveillant van politie

Een surveillant is altijd het eerste aanspreekpunt voor de mensen op straat. Bij een evenement houd je toezicht en je assisteert bij eventuele controles. Het werk van een surveillant is erg verschillend, je werkt vaak op straat, maar je bent soms ook op het politiebureau voor bijvoorbeeld een teamoverleg. Je hebt geen vuurwapen bij je, maar wel een wapenstok en pepperspray. Als je in een gevaarlijke situatie terechtkomt, dan is er altijd een collega bij je die wel in bezit is van een vuurwapen.

Je moet als surveillant sterk in je schoenen staan en bereid zijn om samen te werken met je collega’s. Ook moet je graag mensen willen helpen op straat. Het is belangrijk deze eigenschappen te hebben, je kunt ze wel ontwikkelen, maar eigenlijk zouden deze eigenschappen al in je karakter moeten zitten. Je moet dan ook om surveillant te kunnen worden een selectieprocedure doorlopen, waarin je intelligentie, conditie en persoonlijkheid worden getest.

Agent

Grote en belangrijke keuzes maken is erg lastig en niet voor iedereen weggelegd. Je moet als agent moeiteloos kunnen schakelen en kiezen tussen ingrijpen of kalmeren. Je hebt veel verschillende eigenschappen nodig om dit beroep goed uit te kunnen voeren en de Nederlandse straten veilig te maken. Wees kalm en heb gezag, zodat je professioneel over komt. Dat is goed voor de burgers die over straat lopen.  Een agent is in bezit van een vuurwapen, wapenstok en pepperspray voor eventuele situaties die uit de hand kunnen lopen. Je moet als agent vooral orde houden in de samenleving en de straten veilig houden. Dit doe je door middel van het uitdelen van bekeuringen en je gezag. Wil je nou solliciteren bij politie kijk dan hier.


Hoofdagent

Een hoofdagent heeft een groter takenpakket dan de agent en de surveillant. Hij geeft namelijk leiding aan een team bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Stel, er is een inbraak en de inbreker is nog binnen, dan bepaalt de hoofdagent de tactiek om de inbreker op te pakken. Leiden en communiceren in zulke situaties is erg moeilijk. Het voorkomen van dit soort situaties is niet aan tijd gebonden, dus een hoofdagent heeft ook onregelmatige werktijden. Je moet dus geen ‘9 tot 5’ mentaliteit te hebben. Een hoofdagent heeft vaak meer ervaring dan een ‘gewone’ agent en heeft daarom dus ook een aansturende rol.

Brigadier

De rang brigadier staat tussen hoofdagent en inspecteur. Hij voert dezelfde werkzaamheden uit als een agent en een hoofdagent, denk dan aan het reageren op meldingen en uitdelen van boetes. De brigadier onderscheidt zich van een hoofdagent vanwege het geven van leiding aan grotere en meer gespecialiseerde groepen politiemedewerkers. De brigadier ontwikkelt meer plannen voor het verminderen van de criminaliteit in de samenleving. Een brigadier kan in verschillende situaties werkzaamheden uitvoeren, denk hierbij aan het arrestatieteam, de mobiele eenheid en de verkeerspolitie.

Je wordt brigadier door lang bij de politie te werken en veel ervaring op te doen op de werkvloer. Je moet de eigenschappen van een goede hoofdagent en een ‘normale’ agent hebben. Het is niet mogelijk om te solliciteren voor de rang van brigadier, aangezien je als agent geen werkervaring hebt. Je moet dus binnen de politie doorgroeien om hogerop te kunnen komen.

Inspecteur

Een inspecteur heeft een verantwoordelijke functie. Hij geeft leiding aan de ondergeschikte rangen. De inspecteur plant en controleert de reguliere taken van de politie. De rang inspecteur van politie zit tussen brigadier en hoofdinspecteur en heeft een leidinggevend niveau. Een inspecteur kan werkzaam zijn bij verschillende onderdelen van de politie en vervult daar dan ook vaak een leidinggevende functie. In sommige gevallen hebben medewerkers op heel specialistische functies ook de rang van inspecteur, zonder dat ze een leidinggevende rol hebben. Een voorbeeld van zo´n specialistische functie is bijvoorbeeld de recherche. Rechercheurs hebben de rang van inspecteur, maar hebben geen leidinggevende rol.

Hoofdinspecteur

De rang hoofdinspecteur komt boven de rang inspecteur en onder de commissaris. Het onderscheidingsteken is één streep met een kroontje. Een inspecteur heeft alleen een kroontje. Hoofdinspecteur is een rang die zowel bij de Belgische als de Nederlandse politie voorkomt. Bij de meeste basisteams van de politie heeft de teamchef de rang van hoofdinspecteur. Een hoofdinspecteur kan werkzaam zijn bij verschillende onderdelen van de politie en vervult vaak ook een leidinggevende functie. Ook geldt voor specialistische functies, bijvoorbeeld beleidsfuncties of bij de Federale Gerechtelijke politie, de rang van hoofdinspecteur, zonder dat deze mensen een leidinggevende rol hebben.


Commissaris 

Commissaris is een rang bij de Nederlandse politie, deze rang zit tussen hoofdinspecteur en hoofdcommissaris. De commissaris geeft leiding aan een team van hoofdinspecteurs binnen een politiedistrict waarvan hij aan het hoofd staat, of opereert op regionaal niveau waar hij een bijdrage levert aan beleidsbepaling. De commissaris heeft een representatieve functie en dient van onbesproken gedrag te zijn.

Werkzaamheden van een commissaris bestaan uit plannen, coördineren en controleren van reguliere politietaken. Een commissaris werkt vaak vanuit zijn kantoor en heeft bijna niets te maken met de realiteit op straat. De werkzaamheden van een commissaris zijn afhankelijk van zijn specifieke functie. Een commissaris werkzaam zijn bij recherche, justitie of reguliere politieafdelingen.

Commissarissen van politie komen regelmatig in aanraking met de media. Dit gaat dan met name om de zaken die het landelijk nieuws halen. Doorgaans hoeft een Commissaris geen wapen te dragen tijdens zijn of haar diensten.

Hoofdcommissaris

De hoofdcommissaris heeft een verantwoordelijke en afwisselende functie bij de politie. De hoofdcommissaris heeft een representatieve functie en moet van onbesproken gedrag zijn.

De werkzaamheden van een hoofdcommissaris bestaan uit plannen, coördineren en controleren van politietaken in bepaalde regio´s. De hoofdcommissaris krijgt ook nog te maken met overleg met de regionale overheden. De hoofdcommissaris werkt vooral vanuit zijn kantoor en heeft nauwelijks iets te maken met de praktijk op straat.

De hoofdcommissaris krijgt binnen zijn werkzaamheden te maken met verschillende politieonderdelen en medewerkers. Hierbij valt te denken aan de leidinggevenden van de arrestatieteams, de persoonsbeveiliging, de mobiele eenheid, de waterpolitie, de verkeerspolitie of de vreemdelingenpolitie. Tevens zal er sprake zijn van overleg met andere hulpdiensten, zoals de brandweer en de ambulance.


Eerste hoofdcommissaris

Eerste hoofdcommissaris is sinds 2013 de hoogste rang bij de Nederlandse politie. De hoofdcommissaris is eindverantwoordelijk voor de politieregio waar hij of zij hoofdcommissaris van is en samen met de burgemeester en de hoofdofficier van justitie bepaalt de hoofdcommissaris het beleid van de politieregio. De werkzaamheden voor een hoofdcommissaris zijn bijna hetzelfde als voor een commissaris. De taken voor een hoofdcommissaris zijn plannen, coördineren en controleren van de politietaken in een bepaalde regio. De hoofdcommissaris draagt ook geen wapen tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest