De drie selectiedagen van de politie
13 mei 2022 

De drie selectiedagen van de politie

Ga je solliciteren bij de politie, dan moet je eerst door een lastige keuring heen komen. De keuring bestaat uit veel onderdelen waaronder de selectiedagen. Tijdens de selectiedagen van de politie wordt er gekeken of jij geschikt bent voor een functie bij de politie of voor de politieopleiding.

Inhoud


pakket boxen

Welke testen moet je allemaal afleggen tijdens de selectiedagen?

De sollicitatieprocedure van de politie is een lange en lastige procedure waarop je jezelf echt goed moet voorbereiden. De procedure bestaat uit veel onderdelen waarin wordt gecontroleerd of jij de kwaliteiten bezit die een politieagent nodig heeft. De onderdelen die je allemaal af moet leggen zijn:

- Intakegesprek

- Taaltoets

- Cognitieve capaciteitentest

- Sporttest

- Psychologische test


Deze onderdelen komen allemaal aan bod tijdens de drie selectiedagen van de politie. Nadat je de drie selectiedagen hebt gehad en een positief advies hebt ontvangen, mag je door naar het eindonderdeel. Het eindonderdeel bestaat uit een medische keuring, screening en een eindgesprek.

In het eindgesprek komt je uiteindelijke uitslag aan bod. Hierin zal dan staan of je wel of niet geschikt bent voor een functie bij de politie.

Selectie dag 1 van de politie

Selectie dag 1 van de politie bestaat uit het onderdeel Bewust Blauw.

In het onderdeel Bewust Blauw wordt gekeken of je een realistisch beeld hebt van wat het werk van een politieagent inhoudt. Het doel van de eerste selectie dag is om voor jezelf te bepalen of het beroep politieagent echt iets voor je is. Wil je dit in de toekomst ook blijven doen? Ga jezelf dus de juiste vragen stellen!


Tijdens de eerste selectie dag hoef je alleen een intakegesprek te doen. In dit gesprek zullen er een aantal vragen worden gesteld. Dit kan gaan over jou als persoon, maar ook over de samenleving. De kans is groot dat er ook vragen worden gesteld waaruit de politie kan halen of je wel écht geschikt bent.

De eerste selectie dag van de politie stelt dus eigenlijk niet zoveel voor.

Selectie dag 2 van de politie

De tweede selectie dag is een stuk ingewikkelder dan de eerste. Tijdens de tweede selectie dag moet je namelijk een taaltoets, cognitieve capaciteitentest en een sporttest afleggen. Op deze testen kun je jezelf goed voorbereiden.

De taaltoets is het eerste onderdeel van selectie dag 2. Tijdens je werk als politieagent is het ook belangrijk dat je taal in orde is. Voor veel werkzaamheden van de politie moet je schrijven en/of lezen. De taaltoets bestaat daarom uit twee onderdelen, namelijk leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.


De cognitieve capaciteitentest is een test waar je jezelf goed op kunt voorbereiden. De cognitieve capaciteitentest bestaat namelijk uit cijferpatronen, letterpatronen en woordrelaties. Laten dit nou net drie onderdelen zijn die je door goed te oefenen kunt verbeteren. Ga dus echt op zoek naar oefeningen en tips.

Het laatste onderdeel van selectie dag 2 is de sporttest. In de sporttest worden je conditie, uithoudingsvermogen en kracht getest. In de sporttest moet je een aantal parcours afleggen waaruit uiteindelijk zal blijken of je een goede conditie hebt en of je daarvoor genoeg kracht hebt. De tijd die je voor de sporttest krijgt is afhankelijk van je leeftijd en geslacht. De sporttest is een test die je individueel aflegt, maar de kans is groot dat er wel andere kandidaten bij aanwezig zijn.


De sporttest is een test waarvoor je je zeker moet voorbereiden, want anders ga je het niet halen. Je kunt de sporttest makkelijk voorbereiden met behulp van de PolitieConditie app. De politie geeft zelf aan, dat als je training 5 uit die app kunt volgen, dat je dan klaar bent voor de sporttest.

Selectie dag 3 van de politie

Tijdens de laatste selectie dag moet je een psychologische test doen. De psychologische test bestaat wel uit meerdere onderdelen, een persoonlijkheidsvragenlijst, een gesprek met een psycholoog en een praktijkoefening.


De persoonlijkheidsvragenlijst is een vragenlijst waarin de politie vragen stelt waaruit kan blijken of jij de eigenschappen bezit die je moet hebben als politieagent. Aan de hand van je antwoorden op deze vragenlijst wordt gekeken of jij klaar bent om een functie als politieagent te vervullen.

Het volgende onderdeel van selectie dag 3 is het gesprek met een psycholoog. In dit gesprek worden jouw verleden en je persoonlijke eigenschappen besproken. Ben je klaar voor een functie bij de politie is de belangrijkste vraag die wordt beantwoord tijdens dit gesprek.

Het laatste onderdeel is de praktijkoefening, dit is een soort rollenspel waarin wordt gekeken hoe je reageert op bepaalde situaties en of je de juiste dingen zegt.

Wat gebeurt er na de selectiedagen van de politie?

Nadat je alle selectiedagen met succes hebt doorlopen, mag je naar het eindonderdeel. Het eindonderdeel bestaat uit een medische keuring, screening en een eindgesprek.


De medische keuring wordt gedaan, omdat de politie wil weten of je fysiek helemaal in orde bent. Dat is natuurlijk belangrijk tijdens het uitvoeren van jouw taken als politieagent. Na de medische keuring komt de screening aan de beurt. Tijdens de screening wordt er gekeken naar je verleden en of je ooit in aanraking bent geweest met de politie. Heb je bijvoorbeeld een strafblad, dan zal de kans klein zijn dat je bij de politie in functie mag komen.

Het eindgesprek is een gesprek waarin jouw motivatie wordt besproken om politieagent te worden. Waarom wil je graag politieagent worden, is een vraag die zeker gesteld gaat worden. Jouw resultaat van de eerdere testen zal ook worden besproken in dit gesprek.

 

Nog meer oefenen

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Politietest Coaching. Met de Politietest Coaching kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de politietest onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een politietest en je zult hoger scoren voor alle politietest  onderdelen. Klik hier om verder te gaan.

€ 47,-


Politietest Coaching A

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+Sporttest Politie

€ 57,-


Politietest Coaching B

+ Politietest Coaching Deel A

+ Politietest Coaching Deel B

+ Alle Bonussen

+ Community

+ Live Support

+ Coaching via mail

+ Mindset Training

+ Sporttest Politie

+ Cognitieve Capaciteitentest